Zasada prostoty uchwytów montażowych

Zasada prostoty uchwytów montażowych
Zasada prostoty uchwytów montażowych

Projektując konstrukcję poszczególnych elementów należy uwzględnić możliwość jak najbardziej bezpiecznego i wygodnego podwieszenia elementu w czasie montażu (program uprawnienia budowlane na komputer). Przede wszystkim należy zbadać, czy przez nadanie odpowiedniego kształtu projektowanego elementu nie da się uzyskać możliwości zaczepienia uchwytów (zawiesi) urządzenia montażowego za wystające części tego elementu, co w najprostszy sposób rozwiązuje to zagadnienie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Innym rozwiązaniem może tu być pozostawienie otworów w elemencie bądź specjalnie wykonanych dla celów montażowych, bądź też powstałych przy produkcji elementu (np. otwory po śrubach podtrzymujących deskowanie przestawne w ciężkich prefabrykowanych elementach żelbetowych, wykonywanych na placu budowy). W innych przypadkach w samej konstrukcji elementu powinny być przewidziane specjalne uchwyty montażowe w postaci pętli lub haków. Uchwyty tc powinny być usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i uwzględniającym najdogodniejsze warunki statyczne elementu w czasie jego podnoszenia (uprawnienia budowlane).

Konstrukcja elementu przewidzianego do montażu powinna umożliwiać w jak największym stopniu uzyskanie własnej stateczności tego elementu po jego ustawieniu w konstrukcji. Wtedy usztywnienia prowizoryczne obliczone byłyby tylko na nieprzewidziane dodatkowe siły, naruszające stateczność tego elementu w czasie montażu (program egzamin ustny). Warunek ten jest zależny od rodzaju i charakteru elementu konstrukcyjnego i w całej pełni nie może być spełniony w odniesieniu do wszystkich elementów konstrukcyjnych (np. niemożliwe jest osiągnięcie całkowitej własnej stateczności wysokich słupów o małym przekroju poprzecznym), jednakże wiele elementów może uzyskać większy stopień stateczności przy odpowiednim zaprojektowaniu ich kształtu (opinie o programie).

Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie przy realizacji montażu konstrukcji budowlanych.

Dla sprawnego przebiegu montażu konstrukcji konieczna jest znajomość sposobów określania wielkości i kształtu elementów przeznaczonych do montażu w określonych warunkach techniczno-ekonomicznych.

Zasada stateczności własnej elementu

Warunki te powinny dotyczyć całego procesu realizacyjnego danego obiektu (a w szczególności procesu, któremu podlegać będą poszczególne elementy konstrukcyjne), obejmującego następujące etapy:

 • projektowanie (względy estetyczne, architektoniczne, materiałowe, konstrukcyjne, połączeniowe itp.),
 • produkcja elementów (w fabrykach, warsztatach czy na placu budowy - np. ciężkich elementów żelbetowych w deskowaniach przestawnych),
 • dostawa elementów z miejsca produkcji na miejsce montażu (załadowanie na środki transportowe, przewóz i wyładowanie na placu budowy),
 • montaż konstrukcji na miejscu budowy (składowanie elementów na placu budowy, wstępne scalanie tych elementów, podawanie ich do montażu i wreszcie podnoszenie i ustawianie ich w konstrukcji obiektu) (segregator aktów prawnych).

Czynnikami technicznymi, ograniczającymi wielkość elementów w zakresie projektowania (p. a), są:

 • możliwość wykonania właściwych styków i połączeń elementów w konstrukcji obiektu, wynikających z przyjętego układu konstrukcyjnego,
 • uzyskanie odpowiedniej stateczności poszczególnych elementów;

w zakresie produkcji elementów (p. b):

 • wielkość urządzeń produkcyjnych w wytwórniach elementów konstrukcji budowlanych,
 • możliwości produkcyjne na placu budowy (dobry grunt, dużo miejsca, odpowiednie urządzenia produkcyjne);

w zakresie dostawy elementów na budowę (p. c):

 • udźwig urządzeń załadunkowych,
 • nośność i rozmiary środków transportowych,
 • wymagania ruchu na publicznych drogach transportu zewnętrznego (skrajnia taboru, szerokość drogi - obowiązujące spadki, wzniesienia i łuki);
 • w zakresie montażu konstrukcji (p. d):udźwig i zasięg urządzeń do obsługi placu składowego i scalania konstrukcji,
 • nośność urządzeń do podawania elementów do montażu,
 • udźwig i zasięg głównych urządzeń do montażu konstrukcji danego obiektu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !