Zasady egzaminu na uprawnienia budowlane

Zasady egzaminu na uprawnienia budowlane

Kwestie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych określone są zarówno w prawie budowlanym oraz ustawie o samorządach zawodowych, jak i w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Zgodnie z najnowszą nowelizacją prawa budowlanego uprawnienia nadawane są w następujących specjalnościach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej (program na telefon),
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (program egzamin ustny).

Do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych należy przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz egzaminów na uprawnienia budowlane (opinie o programie). Ponadto wydają one decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Prowadzenie postępowanie odwoławczych i wydawanie decyzji w drugiej instancji we wszystkich wymienionych sprawach należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB lub IARP (segregator aktów prawnych).

Okręgowe komisje kwalifikacyjne


Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane odpowiadają okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych jest dwuetapowe – pierwszy etap to kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej, a drugi to egzamin na uprawnienia budowlane. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez 3-5 osobowe zespoły kwalifikacyjne, które każdorazowo są wyznaczane przez przewodniczącego danej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Egzaminy są natomiast przeprowadzane przez zespoły egzaminacyjne, które również wyznacza przewodniczący (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !