Blog

30.05.2018

Zasady przechowywania produktów chemicznych w magazynach

W artykule znajdziesz:

Zasady przechowywania produktów chemicznych w magazynach


Zasady przechowywania produktów chemicznych w magazynach

 

Przypisywanie substancjom chemicznym niebezpiecznych cech podyktowane jest wieloma różnymi czynnikami. Skala zagrożeń odnoszących się do danej substancji chemicznej tworzona jest przede wszystkim w oparciu o jej fizyko-chemiczne właściwości, czyli zdolność do wchodzenia w reakcje z innymi substancjami.

Ze względu na właściwości substancji chemicznych istnieje wiele różnorodnych sposobów ich magazynowania. Niestety, taka różnorodność bardzo często doprowadza do problemów związanych z niezakłóconą gospodarką magazynową takich substancji.

 

Dużym problemem wielu zakładów przemysłowych jest brak uwzględnienia właściwości danej substancji przy ustalaniu odpowiedniej metody dla jej przechowywania. Bunkry do magazynowania produktów chemicznych nigdy nie mogą być dobierane przez przypadek.

 

Główna zasada przechowywania chemicznych substancji chemicznych mówi o tym, że przede wszystkim przechowywane muszą być one w szczelnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, które muszą być w miarę możliwości odizolowane od wilgoci, wysokich temperatur czy ryzyka zaistnienia uszkodzeń mechanicznych pojemnika, w którym chemiczne substancje się znajdują.

 

Jeśli chodzi o warunki, jakie powinny panować w magazynie, w którym liczne zbiorniki przemysłowe zawierają szkodliwe substancje chemiczne, to przede wszystkim pomieszczenia takie muszą być bardzo dobrze wentylowane, a sama wentylacja bardzo często kontrolowana, czyszczona i jeśli zajdzie taka potrzeba - naprawiana. Bardzo ważne jest, aby systemy sterujące wentylacją w takim magazynie znajdowały się poza pomieszczeniem, w którym przechowywane są substancje chemiczne. Systemy wentylacyjne powinny także niezawodnie działać nawet w trudnych i awaryjnych sytuacjach. W pomieszczeniach ze zbiornikami nie mogą znajdować się również jakiekolwiek systemy grzewcze. W takich pomieszczeniach nośnikiem grzewczym może być para wodna, woda lub po prostu powietrze (wybór nośnika uzależniony jest od właściwości substancji chemicznych, które są przechowywane w magazynie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami