Zasady wiązania muru z cegieł

Zasady wiązania muru z cegieł

W budownictwie stosuje się obecnie cegły znormalizowane wymiarach 25X12X6,5 cm. Spoiny najczęściej mają grubość 1,0-1,5 cm. Grubości murów z uwzględnieniem grubości spoin wynoszą więc:
- jednej cegły - 25 cm, 1 cegły - 38 cm, 2 cegieł,
- 51 cm itd.

Wznoszenie muru powinno być wykonywane z przestrzeganiem następujących zasad:
- kamienie naturalne lub sztuczne należy układać największą płaszczyzną prostopadle do działającej siły,
- spoiny podłużne i poprzeczne warstwy muru powinny być przykryte pełnymi powierzchniami warstwy następnej.

Przy zachowaniu ww. zasad siły działające na mur rozkładają się na warstwy położone niżej. Aby zapewnić odpowiednią nośność trwałość muru, stosuje się wiązanie murów (program uprawnienia budowlane na komputer).
W celu umożliwienia wiązania murów w narożnikach i zakończeniach stosuje się cegły, kamienie lub bloki o innych długościach niż w pozostałej części murów. W murach ceglanych obcięte odpowiednio cegły noszą nazwy: dziewiątka - 3/4 cegły, połówka - 1/2 cegły, kwaterka - 1/4 cegły i beleczka - cegła pełna przecięta wzdłuż.

Nazwa dziewiątka pochodzi z czasów, kiedy długość cegieł i grubości murów podawano w calach. Ponieważ długości jednej cegły wynosiła 12 cali, to 3/4 cegły wynosiło 9 cali i stąd nazwa - dziewiątka (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeszcze obecnie w żargonie budowlanym spotyka się określenie „mur na trójkę”. Dotyczy to muru o grubości 1/4 cegły, co dawniej wynosiło trzy cale.
Konstrukcje murowe znane są i stosowane od czasów starożytnych. W czasie ich wznoszenia powstało wiele sposobów wiązania cegieł. W większości nie przetrwały one do naszych czasów. Obecnie stosuje się najczęściej następujące rodzaje wiązania murów: pospolite (kowadełkowe), krzyżykowe (weneckie) i wielowarstwowe.

Wiązanie pospolite jest przede wszystkim stosowane do murów tynkowanych. Mury o grubości 1/2 cegły wykonuje się z dwóch warstw ułożonych wozówkowo, tzn. że od zewnątrz widoczne są wozówki cegieł. Spoiny poprzeczne tych warstw są przesunięte o 1/2 cegły (uprawnienia budowlane).

Przesunięcie spoin poprzecznych

W murach o grubości 1/4 cegły układ warstw jest taki sam, ale cegły są układane „na rąb”.
Mury o grubości 1 cegły składają się również z dwóch różnych warstw. W jednej warstwie wszystkie cegły ułożone są główkowo (widoczne główki), a w drugiej wozówkowo (widoczne wozówki). Przesunięcie spoin poprzecznych o 1/4 cegły uzyskuje się przez ułożenie dwóch dziewiątek w warstwie wozówkowej na początku muru (program egzamin ustny).

W widoku muru powstają figury, które przodkowie nasi nazywali kowadełkami (podobieństwo do kowadła) i stąd wiązanie to nazywa się również kowadełkowym.
Mur o grubości 1 - cegły składa się również z dwóch warstw. Każda z nich ma jeden rząd cegieł ułożonych główkowo i jeden wozówkowo (opinie o programie). W celu zapewnienia mijania się spoin podłużnych i poprzecznych w warstwie widocznej jako główkowa układa się na początku muru cztery dziewiątki, a w warstwie widocznej jako wozówkowa - trzy dziewiątki.

W murach o grubości 2 cegieł warstwa główkowa zakończona jest czterema dziewiątkami ułożonymi główkowo, a warstwa wozówkowa 4 dziewiątkami ułożonymi wozówkowo.
Prawidłowe połączenie dwóch krzyżujących się murów w wiązaniu pospolitym uzyskuje się stosując następującą zasadę: w jednym z murów warstwa cegieł powinna być ułożona jako wozówkowa (warstwa przechodząca), a w drugim jako główkowa (warstwa dobijająca) (segregator aktów prawnych).

W warstwie drugiej cegły należy układać odwrotnie: na dolnej warstwie główkowej ułożyć warstwę wozówkową (przechodzącą), a na drugim murze warstwę główkową (dobijającą). Wiązanie muru uzyskuje się przez przesunięcie spoin poprzecznych w warstwie wozówkowej o 1/4 cegły w stosunku do krawędzi muru sąsiedniego.

Tak samo postępuje się w krzyżujących się murach o różnych grubościach, jak również w murach przenikających się. W murach tych warstwa wozówkowa muru poprzecznego jest zakończona dziewiątkami ułożonymi wozówkowo (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !