Blog

19.08.2019

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – jak je wypełnić?

W artykule znajdziesz:

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – jak je wypełnić?


Od września 2014 roku praktykę zawodową dokumentuje się nie za pomocą książki praktyki zawodowej, ale poprzez oświadczenie z dołączonym zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej (program na komputer).

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – jak je wypełnić?

Aby dokumenty te zostały zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim na opiekuna praktyki zawodowej należy wybrać osobę, która ma uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności, jaką chce zdobyć praktykant (program na telefon). Jeśli wnioskodawca stara się o uprawnienia architektoniczne, to praktyka pod kierownictwem osoby mającej uprawnienia np. mostowe, nie zostanie uznana. Nadzór nad praktyką powinna więc sprawować osoba o tych samych uprawnieniach (program egzamin ustny).

Jeśli chodzi i czas praktyki zawodowej, to zawsze warto zapewnić sobie przynajmniej kilka dni lub tygodni zapasu. Wynika to z faktu, że komisja kwalifikacyjna może nie uznać niektórych dni bądź tygodni, np. wtedy, gdy przypadał długi weekend bądź praktykant wykonywał obowiązki, które nie zaliczają się do doświadczenia wymaganego do uprawnień budowlanych (opinie o programie). W momencie, gdy dokumenty zostaną złożone i pozytywnie zweryfikowane, można samodzielnie wybrać sesję, w której chce się zdawać egzamin. Oczywiście im szybciej, tym lepiej – szkoda tracić czas, który można by poświęcić na zdobywanie doświadczenia w zawodzie (segregator aktów prawnych).

Pięczątki i oświadczenia


Bardzo ważne jest to, aby zawsze przed złożeniem dokumentów do izby, skontaktować się z nią i dowiedzieć się, jakie są dokładne wymagania. W każdej izbie są obowiązują nieco inne zasady wewnętrzne i reguły, dlatego warto to sprawdzić. Jeśli chodzi o dokumentowanie praktyki zawodowej, to najlepiej trzymać się faktów. Izba ma możliwość zweryfikowania wszystkich informacji, a jeśli dopatrzy się jakichkolwiek nieprawidłowości, może wezwać kandydata do dostarczenia dodatkowych dokumentów (promocja 3  w 1). Wypełniania dokumentów nie można odkładać na ostatnią chwilę, zwłaszcza jeśli praktyka odbywa się na kilku obiektach i pod nadzorem kilku opiekunów. Wówczas po zakończeniu każdego etapu warto zebrać wszystkie niezbędne podpisy, pieczątki i oświadczenia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami