Blog

21.04.2019

Zbiornik retencyjny

W artykule znajdziesz:

Zbiornik retencyjny, a zagrożenie powodziowe

Spełnia on kilka ważnych funkcji w zakresie regulowania przepływu cieków wodnych. Ma sztuczny charakter, choć często kojarzy się z naturalnym akwenem. Zbiornik retencyjny, bo o nim mowa, potrafi przeciwdziałać wielu zagrożeniom (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jednym z największych zadań, jakie ma do spełnienia, jest przeciwdziałanie zagrożeniu, do którego w szczególności należy zaliczyć powódź.

Zbiornik retencyjny

Czym jest zbiornik retencyjny (program na komputer)? Zbiornik retencyjny to sztuczny akwen stworzony na rzece poprzez zahamowanie jej przepływu w wyniku działania zapory wodnej. Bywa on również określany jako sztuczne jezioro zaporowe. W wielu miejscach zbiorniki takie funkcjonują jako tzw. zalewy (program na telefon). Choć spełniają one wiele pożytecznych funkcji, nie da się ukryć ich niekorzystnego wpływu na naturalne środowisko. Fakt ten niejednokrotnie bywa przyczyną protestów o charakterze ekologicznym (opinie o programie). Ich rola jest jednak nieoceniona, a nierzadko potrafią nawet i ratować życie.

Funkcje zbiorników retencyjnych

Najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia zbiornik retencyjny jest przeciwdziałanie powodzi (promocja 3 w 1). Najprościej mówiąc, zbiornik retencyjny to taki sztuczny zbiornik na nadmiar wody, który pojawia się w rzece po ulewnych deszczach (segregator aktów prawnych). Dzięki pracy zapory ilość przepływającej wody w rzece można zmniejszyć, nadmiar cieczy skierować do zbiornika retencyjnego. Dzięki temu, rzeka nie wylewa ze swojego koryta i nie zalewa pobliskich terenów. Powódź stanowi zagrożenie nie tylko dla mienia. Historia pokazała, że potrafi także zabrać ludzkie życie. Zbiornik retencyjny pełni zatem bardzo ważną funkcję. Na tym jednak jego zasługa się nie kończy. Może on być wykorzystywany także w energetyce (program egzamin ustny).

Nadmiar gromadzonej wody może bowiem służyć jako odnawialne i naturalne paliwo energetyczne w hydroelektrowni. Zbiornik retencyjny reguluje przepływność rzeki, co pozwala utrzymać żeglugę na odpowiednim poziomie i zapewnić jej ciągłość. Stanowi on także rezerwę wody na potrzeby ludności i przemysłu. Bywa często wykorzystywany w akcjach gaśniczych straży pożarnej. Wreszcie, może sprzyjać rozwojowi turystyki. Odpowiednie jego estetyczne zaaranżowanie może z niego uczynić miejsce wypoczynku i rekreacji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami