Zbiornik walcowy

Zbiornik walcowy

Zbiornik walcowy o tej samej pojemności posiadający 2 zbiorniki byłby niewątpliwie o wiele kosztowniejszy. Konstrukcję nośną stanowią 4 skośne słupy o przekroju złożonym z 2 kątowników, usztywnionych między sobą łącznikami poziomymi i krzyżulcami (program uprawnienia budowlane na komputer). Słupy ustawiono na osobnych fundamentach betonowych i przymocowano kotwiami stalowymi. W osi wieży ustawiono pionowy szyb mieszczący rurociągi i podtrzymujący stalową klatkę schodową. Szyb jest usztywniony poziomymi prętami do konstrukcji wieży.

Na górze ustawiono sześciokątny pomost na belkowaniu stalowym, na którym stoi zbiornik stalowy (50 m) z dnem płaskim leżącym na belkach drewnianych. Przyjemną sylwetkę mają stosowane dawniej wieże wodne konstrukcji Szuchowa. Konstrukcję nośną stanowi tutaj przestrzenny więzar hiperboliczny, zmontowany z prostych słupków (rury lub kątowniki) ułożonych skośnie wg tworzących hiperboloidy obrotowej i usztywnionych pasami poziomymi z kątowników. Słupki dołem są przyspawane do pierścienia dolnego przymocowanego kotwiami do pierścieniowego fundamentu. U góry przyspawany jest do słupków pierścień oporowy, na którym wspiera się zbiornik. Zbiornik stalowy jest obudowany i u podstawy posiada chodnik kontrolny (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W osi wieży ustawiony jest szyb zawierający zaizolowane rurociągi, wokół którego biegną spiralne biegi schodowe, z których pod zbiornikiem jest przejście do chodnika, a następnie poprzez drabinki do wnętrza zbiornika.

Wewnątrz rury umieszczono rurociągi i drabinę sięgającą do wierzchu zbiornika. Przy obliczeniu konstrukcji nośnej rury uwzględniono współczynnik dynamiczny dla parcia wiatru, który w tym przypadku wypadł równy 2. Fundament wieży stanowi walcowy zbiornik żelbetowy zagłębiony poniżej poziomu terenu, ze ścianką o grubości 20 cm i dnie grubości 50 cm (uprawnienia budowlane).

Ze względów estetycznych i dla ułatwienia konserwacji przewidziano pokrycie (natrysk) powierzchni zewnętrznej rury nośnej i osłony zbiornika warstwą aluminium o grubości 0,3 mm. Podobnie może być metalizowana wewnętrzna powierzchnia zbiornika. Trwałość takiej powłoki określa się na 15-20 lat (program egzamin ustny).

Montaż wieży

Montaż wieży zaprojektowano przy zastosowaniu żurawia masztowego typu Derrick. Zbiornik o ciężarze 22 T zostanie w całości zmontowany na dole, poddany próbie szczelności i podniesiony do góry. Metalizację przeprowadzi się na dole, a tylko styki zostaną poprawione z lekkich rusztowań wiszących. Analiza ekonomiczna opisanego rozwiązania wieży ustaliła, że tego rodzaju zbiorniki o pojemności 100-200 m są tańsze w postaci konstrukcji stalowej od żelbetowej (opinie o programie).

Omówimy zagadnienie szczelności zbiorników żelbetowych i sprężonych, a w szczególności zasadnicze warunki niezbędne do uzyskania betonu o maksymalnej szczelności (segregator aktów prawnych).

Warunki te są następujące:

  1. Krzywa przesiewu kruszywa powinna odpowiadać wykresom. Krzywa uziarnienia piasku powinna się mieścić między linią A i B, pospółki zaś - między liniami C i D.
  2. Wysokowartościowy cement ze względu na drobniejsze uziarnienie zapewnia większą wodoszczelność niż zwyczajny.
  3. Beton stosowany do konstrukcji zbiorników na ciecze powinien zawierać 300 f- -h350 kg cementu na 1 m3 gotowego betonu.
  4. Szczelność wzrasta przy dodatku 100-200 kg drobnego pyłu kwarcowego, który częściowo może zastąpić cement.
  5. Beton plastyczny nie nadaje się do konstrukcji zbiorników.
  6. Szczelność konstrukcji jest niezależna od konsystencji wykonanego betonu (beton półciekły czy ciekły), jeżeli beton zawiera przynajmniej 300 kg cementu i prawidłowe uziarnienie kruszywa.
  7. Przy odpowiednim (jak w p. a) uziarnieniu piasku i żwiru uzyskuje się dostateczną szczelność bez specjalnych środków uszczelniających.
  8. Przy dobrym uziarnieniu powstaje na zewnętrznym licu elementów żelbetowych warstewka o dużej szczelności, zawierająca większą ilość cementu. W przypadku usunięcia tej warstwy przez ewentualną obróbkę, szczelność betonu maleje (promocja 3 w 1).
  9. Wibrowanie przyczynia się w znacznym stopniu do zagęszczenia betonu i zwiększa wobec tego jego szczelność.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !