Zbliżenie drogi transportowej

Zbliżenie drogi transportowej
Zbliżenie drogi transportowej

Zbliżenie drogi transportowej do osi stanowisk roboczych koparki może być wykorzystane dla jednoczesnego podstawiania dwóch środków transportowych zamiast, jak w przykładzie poprzednim, kolejnego podstawiania po jednym. Jeśli promieniem załadowania zatoczyć koło, wówczas przetnie się ono z osią drogi transportowej w dwóch miejscach 1 i 2 zanim jeden samochód zostanie załadowany, drugi może już być podstawiony na swoje miejsce. W ten sposób można zyskać na czasie cyklu roboczego, gdyż odpada czas na podstawianie środków transportowych, natomiast traci się wskutek powiększania średniego kąta obrotu łyżki (nadwozia) w porównaniu z przypadkiem ładowania na jeden samochód (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jednoczesne operowanie dwoma środkami transportowymi i unikanie tym samym strat powodowanych oczekiwaniem koparki na podstawianie samochodów (środków transportowych) może odbywać się jeszcze w inny, bardziej korzystny sposób. Polega on na tym, iż samochód A ustawia się w punkcie przecięcia półkola zatoczonego ze środka obrotu koparki promieniem załadowania z osią drogi transportowej, natomiast samochód B ustawia się nic w drugim punkcie przecięcia jak w przykładzie poprzednim, lecz na obwodzie półkola blisko punktu A. W ten sposób kąt obrotu zmniejsza się poniżej 90°, co, rzecz zrozumiała, przyczynia się do skrócenia cyklu roboczego w porównaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Układ 3 - ścinanie boczne ściany wykopu z zagłębianym poziomem dna wykopu w stosunku do środków transportowych.

Układ 4 - wykop wcięty w teren na głębokość mniejszą od maksymalnej wysokości kopania {Hjeop max) z przelotowym ruchem środków transportowych (uprawnienia budowlane).

Należy ustalić największą szerokość rozkopu przy ścinaniu bocznym ściany wykopu wykonywanym koparką KM-602 z wyposażeniem przedsiębiernym o pojemności łyżki 0,6 m3 oraz odległość.

Zalety koparki przedsiębiernej

Znane zalety koparki przedsiębiernej przy przelotowym układzie ruchu środków transportowych, jak krótki cykl roboczy, duża wydajność - przy zastosowaniu ich do wykopów zamkniętych znacznie maleją, głównie z powodu trudności operowania środkami transportowymi na dnie tych wykopów (program egzamin ustny).

Dlatego przy projektowaniu płytkich wykopów pod budynki należy stosować zasadę ruchu środków transportowych na poziomie terenu, przy głębszych zaś wykopach - w największych zakresie zasadę rozkopów tarasowych.

Schemat organizacji wykopu płytkiego (zamkniętego) o głębokości 3 m, wykonywanego koparką KM-602 (opinie o programie). Przy tej głębokości, jak wynika z rozważań poprzednich, istnieje możność uniknięcia wprowadzania środków transportowych na dno wykopu, ponieważ przy ustawieniu wysięgnika pod kątem urobek może być ładowany na środki transportowe ustawiane na poziomie terenu. W tych warunkach zjazd i wyjazd do wykopu potrzebny jest tylko dla koparki, dlatego jego kąt pochylenia może być doprowadzony aż do 20°, zamiast 12°, który stosowany być musi przy wyjeździe z wykopu samochodów z urobkiem.

Wykop o głębokości 4 m (średniej głębokości) wykonywany koparką przedsiębierną może być prowadzony przy zastosowaniu dwóch sposobów, a mianowicie od razu na pełną głębokość (jedną warstwą roboczą) oraz w dwóch etapach z podziałem na dwie warstwy robocze (segregator aktów prawnych).

Schemat wykopu o głębokości 4 m wykonywany koparką przedsiębierną, skrawającą grunt od razu na całą głębokość jedną warstwą roboczą z podziałem wykopu na dwa rozkopy I i II.

W tym przypadku konieczne jest wprowadzanie środków transportowych na dno wykopu, dlatego też zjazd do wykopu musi mieć pochylenie pod kątem 10-12° i z reguły mieć kierunek zgodny z głównym kierunkiem ruchu środków transportowych i koparki w wykopie (promocja 3 w 1). Ponadto boczne ściany powinny być zabezpieczone przed obsunięciem przez właściwe pochylenia skarp (w gruntach średnio spoistych 1 : 0,67).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !