Blog

Powłoka metaliczna zdjęcie nr 10
30.05.2018

Książka praktyki zawodowej - przykład

W artykule znajdziesz:

Książka praktyki zawodowej - przykład

Lp. obiektu: 2

Informacje o obiekcie, przy którego projektowaniu lub realizacji uczestniczy osoba odbywająca praktykę zawodową (rodzaj, przeznaczenie, lokalizacja, konstrukcja obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane):

Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Szyperskiej 22/ Garbary 74 w Poznaniu
Ul. Szyperska 22/ Garbary 74,
61-574 Poznań
Pozwolenie na budowę: 2488/2007 z dnia 03.10.2007r. znak:
UA.V.A09/73510-2498/07
Kierownik Budowy: Piotr Parchliniak
Biuro projektowe: Archikwadrat Sp. z o.o.
Inwestor: MOMO Development Sp. z o.o.
Ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków
Firma wykonawcza: Eiffage Budownictwo Mitex S.A.

Wykonany obiekt to sześciokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony budynek z podziemnymi halami garażowymi, częściowo mansardowymi dachami; wykonany w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi stropów, podciągami i slupami żelbetowymi w poziomie dolnych kondygnacji i hali garażowej. W budynku zaprojektowane zostały windy osobowe. Układ konstrukcyjny budynku mieszany.

Ściany zewnętrzne w poziomie kondygnacji przyziemia (hale garażowe) w granicy działki zaprojektowano jako szczelinowe o łącznej grubości 60cm, wylewane na miejscu budowy. Na kondygnacjach nadziemnych ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm lub pustaków porotherm gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm oraz wełną mineralną z licówką z piaskowca. Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków silikatowych gr 8 i 12cm. Fundamenty- fundament stanowi płyta fundamentowa i obwodowe ściany szczelinowe.

Ściany fundamentowe wewnętrzne wykonane z bloczków żwirobetonowych drobnowymiarowych typu M6 klasy 15 (gr. 25cm) na zaprawie cementowej M10. W ścianach w miejscach koncentracji sił skupionych z kondygnacji wyższych wykonano słupy żelbetowe. Elementy wykonano z betonu B-30 zazbrojonego stalą RB500.

Słupy i podciągi żelbetowe monolityczne w poziomie -1 -2 i parteru wykonano z betonu B-37 zazbrojono stalą RB500, a poziomie kondygnacji z B-30. Układ podciągów połączony jest ze słupami. Dodatkowym usztywnieniem budynku są wieńce stropowe. Stropy na kondygnacjach mieszkalnych i strop nad poziomem -2 wykonano jako monolityczny wieloprzęsłowy żelbetowy grubości 18cm. Strop poziomu -1 pod pomieszczeniami części usługowej wykonano grubości 20cm betonu B-30. Płyty balkonowe wykonano jako monolityczne płyty żelbetowe grubości 20 15(20)cm, oparte na ścianach nośnych budynku oraz jako wspornikowe zakotwione za pomocą łączników ochock, betonu B-30 zazbrojonego stalą RB500

Wykonano prefabrykowane nadproża okienne i drzwiowe typu L-19 Klatki schodowe- monolityczne żelbetowe dwubiegowe z pośrednim spocznikiem w konstrukcji płytowej. Płyty biegowe i spocznikowe gr. 18cm, z betonu B-30, zazbrojone stalą RB500.

Szyby windowe żelbetowe, zdylatowane ze ścianami i stropami budynku, wykonany z betonu B25 zazbrojony stalą RB500. W podszybiu wykonano wannę stalową jako izolację przeciwwodną.

Dach płąski dwuspadowy ze spadkiem do środka, kącie nachylenia 4 stopnie, pokryty papą na płytkach korytkowych DK na ściankach azurowych gr.12cm z cegły dziurawki. Przy okapie dach stromy o kącie nachylenia 71 stopni, pokryty dachówką na łatach gr. 4,5cm. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa, drewno sosnowe kl.C24 w stanie powietrzno-suchym. Krokwie 7/14 w rozstawie co 85-90 cm oparte na murłatach 12/12. murłaty mocowane kotwami fi 12 ocynkowanymi, zabetonowanymi co 1,0m

Pokrycie dachu płaskiego płytami korytkowymi na ściankach ążurowych a dachu mansardowego naturalnym łupkiem w kolorze ciemnopopielatym.

Data rozpoczęcia i zakończenia praktyki na obiekcie - Data zapisu cotygodniowego

Charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej (zapis cotygodniowy):

2008-04-26

2008-05-03

Rozpoczęcie praktyki na obiekcie
Zapoznanie z projektem
Analizowanie projektu
Organizacja zaplecza budowy
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonywanie robót ziemnych – wykonanie wykopu do poziomu 54,50 m npm

2008-05-04

2008-05-10

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- montaż stolików (nr: S5/S6, S1/S4- S1/S14,S10/S12, S10/S9) pod rozpory ścian szczelinowych
- montaż rozpór poziomu I nr: S5/S6, S1/S4

2008-05-11

2008-05-17

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- montaż rozpór poziomu I nr: S1/S14, S9/S10, S10/S12
Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
-wykonanie wykopu w osiach 17-20
- wykonanie wykopu w osiach 17-14

2008-05-18

2008-05-24

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie wykopu w osiach 7’-14/ B-B’
- rozpoczęcie wykonywania wymiany gruntu na głębokości 3m poniżej poziomu posadowienia płyty dennej na piasek stabilizowany cementem wzdłuż ściany szczelinowej od strony parkingu buforowego w związku z zaleganiem gruntów nienośnych

2008-05-25

2008-05-31

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- kontynuacja wymiany gruntu na piasek stabilizowany cementem
- wykonywanie izolacji pod płytę fundamentową oraz uszczelnienia styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 15y-20/ N-Z

2008-06-01

2008-06-07

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zakończenie wykonywania izolacji pod płytę fundamentową oraz uszczelnienia styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 15y-20/ N-Z
-zakończenie wykonywania wykopu w osiach 1-7/D-Y
- rozpoczęcie montażu zbrojenia płyty fundamentowej- siatka dolna w osiach 15-20/N-Ż

2008-06-08

2008-06-14

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
-zakończenie wykonywania wykopu w osiach 1-7/X-D
- kontynuacja i zakończenie montażu zbrojenia płyty fundamentowej- siatka dolna w osiach 15-20/N-Ż oraz zabetonowanie płyty
- izolacja wykonywana z maty Voltex pod płytę fundamentową oraz uszczelnienie styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 1-7/X-Y

2008-06-15

2008-06-21

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zakończenie wykonywania dna wykopu w osiach 7-11/ X-Y oraz 11-14/B’-C’
- zbrojenie stóp fundamentowych w osiach 15/20- N/Z
- betonowanie stóp fundamentowych w osiach: 17/L, 18/I’, 18/J, 18/L, 19/I’, 19/J, 19/L’
- wykonywanie zbrojenia płyty fundamentowej w osiach X-Y/1-8
- betonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach 15/L, 16/L, 15/I-J, 16/I-J, 17/I-J, oraz przegłębienia szybu windowego w osi H/7

2008-06-22

2008-06-28

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:

- zabetonowanie płyty fundamentowej w osiach X-Y/1-8
- betonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach: M/16, M/17, M/18, M/19, oraz Ł/15
- wykonanie zbrojenia stóp fundamentowych w osiach X-Y/1-8
- zabetonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach B/2-4, B/5-6, C/2-4, C/5-6, A/7’, B/7’, C/7’
- wykonanie zbrojenia, zaszalowanie oraz zabetonowanie słupów nr 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78 w poziomie kondygnacji -2
-wykonanie zbrojenia oraz zabetonowanie przegłębień szybów windowych B/13 i H/11
- izolacja wykonywana z maty Voltex pod płytę fundamentową oraz uszczelnienie styku płyta fundamentowa- ściana szczelinowa w osiach 8-14/15-Yoraz uszczelnienie przerw roboczych płyty fundamentowej w osiach 15-8 a następnie zazbrojenie i zabetonowanie płyty w osiach 8-14/15-Y
- zabetonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach d/1-4, d/6, d/7, g/1-4, g/6, g/7’, h/1-4, h/6

2008-06-29

2008-07-05

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zabetonowanie słupów poziomu -2 nr: 62, 66, 67, 75, 76, 77, 78- kondygnacja -2
- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie stóp w płycie fundamentowej w osiach 8-14/ 15-Y oraz słupów poziomu -2 nr: 80, 81, 82, 83, 22, 30, 29, 28, 26, 37, 36, 35, 34, 44, 43, 42, 41, 40,
- zazbrojenie, zaszalowanie i zabetonowanie słupów poziomu -2 nr: 23, 27, 31, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 72, 85, 91, 92, 93, 94

2008-07-06

2008-07-12

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalano belkę w osi I’/18-20 oraz słupy 25, 32, 39, 51, 73, 74, 84 (poziom -2)
- zazbrojono , zaszalowano i zabetonowano belki poziomu -2 w osiach:J/17-20, L/17-20, L/18-19, 18/L-N, 17/I-N, B/1-7’, E/6-10, C/1-7’, 7/D-Y, 8’/D-Y, D/1-6
-zazbrojono , zaszalowano i zabetonowano szyb windowy C/8, oraz ściany w osi 6/G-H (poziom -2)

2008-07-13

2008-07-19

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-2” nr: 22, 23, 24, 55, 56, 60, 61, 79, 86, 95, oraz szyb windowy A/8 i B/8
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano belki ram nad poziomem „-2”w osiach:G/1-10, I/15y-17, 16/I-N, 15/I-A’, H-2/6 oraz ścian poziomu “-2" w osiach: H/1-2, B’/13-14’, 7/H-G, 13/A’-B’, 12/H-G, H/10-12, 10/G-H
- wklejanie prętów zbrojenia stropu nad -2 w ścianę szczelinową
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano strop nad poz. -2 w osiach:15’-20/ż-N oraz A-D/1-11’

2008-07-20

2008-07-26

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr: 29, 30, 31, 38, 35, 36, 37, 25, 28, 32, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 26, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 65, 70, 71, 76, 77, 78, 53, 63, 68, 81, 82, 89, 64, 69, 72, 93 oraz ściany zbiornika do tryskaczy(zbrojenie ścian zbiornika zostało wklejone w śc. Szczelinowa i słupy na głębokość 15cm) i strop nad zbiornikiem
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad „-2” w osiach 1-10/D-H, 11’-14/H-15’
- uszczelnienie ścian zbiornika wężami iniekcyjnymi
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano biegi schodowe klatek B/7 i C/7 i A/7 poziom-2/-1

2008-07-27

2008-08-02

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr: 47, 54, 55, 66, 74, 78, 73, 97, 88, 89, 27, 33, 34, 64, 69, 75, 80, 84, 90 oraz ściany w osiach;H/6’-10 i 7/G-H i 6/G_H, H/6-6’
- wykonanie płyty zjazdowej (oś 10-12) z -1 na -2 wraz z wklejaniem prętów zbrojeniowych płyty w ścianę szczelinową
- wykonanie dna zbiornika retencyjnego w poziomie -1 w osiach 16-17/M-N

2008-08-03

2008-08-09

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie ścian oraz przekrycia zbiornika retencyjnego wód deszczowych z uszczelnieneim styku przerwy roboczej dna ze ścianami (poziom -1 osie 16-17/M-N)
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad „-1” w osiach 6-11 i A-D/oczep-oś 3
- wykonano biegi schodowe klatki C/7 z poz-2 na-1
- wykonano słupy 61, 79 poz -1 oraz szyb windowy A/8 poz -1

2008-08-10

2008-08-16

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonano rampę zjazdową z poz 0 na -1 w osiach 6-10 wraz z wkleaniem prętów w ścianę szczelinową
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr:24 i 86, 49, 57, 56, 59, 60, 95, 19, 20 , słupy poziomu „0” nr: 22, 30, 37, 38, 43, 45 oraz ściany w osi B’/13-14’, 13/A’-B’, 15x/Ż-I, H/7-10
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad -1 w osiach 15x/A-8’/11, Ż-N/20-E
- wykonanie szybu windowego C/8 w poz „0” oraz B/8 wpoz -1 oraz biegi klatki schodowej A/7 z poz -1 na -1/2

2008-08-17

2008-08-23

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-1” nr:1, 2, 3, 4, oraz poz 0 nr: 23, 71, 78, 82, 83, 25, 31, 66, 77, 81, 32, 39, 46, 68, 75, 76, 6, 7, 9, 10, 48, 51, 65, 80 ,8, 63, 64, 69, 70, 13, 14, 84, 90, 89,oraz ścianę w poz „-1” w osi 12/G-H; H/10-12; 10/G-H
- wykonano strop nad poz-1 w osiach D/oczep-oczep/3 i 8-10/G-H, 7-10/H-X, X-Y/2-6(7’); 10-14/D-H oraz płytę zjazdu do garażu z poz 0 na -1 w osiach 10-14
- wykonano szyb windowy A/8 w poz 0 oraz biegi klatki schodowej B/7 w poz -1

2008-08-24

2008-08-30

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano słupy poziomu „-0” nr: 11, 12, 88, 87, 62, 61, 53, 67, 74, 79, 72, 85, 91, 93, 92, 47, 5, 3, 2, 35, 50, 4, 15, 56, 46, 53, 55, 94, 29, 28, 27, 42, 1
59, 60, 95, B/3, C/3, C/4, C/6, D/3,D/4, H/8,G/3, 17, 5, 21, 20, 19, 18, 16
- wykonano szyb windowy B/8 w poz 0
- wykonano belki ram stropu nad poz „0” w osiach: 7’-D/Y, 11’/D-y, 8’/D-Y, Ż-15y/20
- zazbrojono zaszalowano i zabetonowano ściany poz0 w osi 7/G-H, 6/G-H i H/6-7, 12/g-h
B’/18-14’, A’-B’
- zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę stropową nad 0 w osiach 8-1/15y-17, 7’-11’/A-E

2008-09-01

2008-09-06

Nadzór i koordynacja prac z ramienia Generalnego Wykonawcy na placu budowy przy następujących elementach:
- wykonanie belek ram POZ „0” 15-I/A’,C/18-20,Y/2-7’,18-L/N,17I-N, B-1/7’,16-I/A,A’-11/15, 10.11,N/18-19, 7-X’/H,6-X’/H,3-X’/H,H-2/6,G-1/10H-7/10
- zazbrojono zaszalowano i zabetonowano ściany poz 0 w osi 10/G-H, H/10-12,13/A’-B’
- wykonano strop nad poz 0 w osiach 1-10/X-Yoraz 21/A’-N/Ż

Forma zatrudnienia, (etat, etatu)
umowa: o dzieło, zlecenia, (pracochłonność w godz.)
Pełniona funkcja techniczna.
Potwierdzenie i opinia (co najmniej raz na 1 miesiąc) przez osobę kierującą praktyką:

Umowa o pracę: etat
Funkcja techniczna:
Inżynier Budowy

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Powłoka metaliczna zdjęcie nr 15 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 16 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 17
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 18
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 19 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 20 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 21
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 31 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 32 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 33
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 34
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 35 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 36 Powłoka metaliczna zdjęcie nr 37
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoka metaliczna zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami