Blog

30.05.2018

Zbrojenie rozproszone

W artykule znajdziesz:

Zbrojenie rozproszone


Zbrojenie rozproszone

 

Zbrojenie rozproszone jeszcze do niedawna stosowane było przede wszystkim w elementach konstrukcyjnych parkingów czy tuneli. Obecnie wykorzystuje się je również w typowych fundamentach i stropach, a także w prefabrykatach. Jego zadaniem jest zapobieganie tworzeniu się mikropęknięć skurczowych i rys w świeżym betonie. Dzięki mikrozbrojeniu beton ma lepsze cechy mechanicznie i użytkowe. Włókna zbrojeniowe dodane do betonu zapewniają ponadto:


• większą szczelność,
• większą ognioodporność i mrozoodporność,
• lepszą urabialność,
• większą wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza na ścieranie, rozkruszanie, korozję i zmęczenie,
• większy stopień pochłaniania energii,
• mniejszą segregację składników i jednorodność na etapie produkcji.


Włókna zastępują stalowe siatki przeciwskurczowe w płytach stropowych, fundamentowych i podkładowych. Są one znacznie efektywniejsze, ponieważ nie są skupione w strefie przypowierzchniowej, ale rozproszone na całej grubości przekroju. Zastosowanie włókien może umożliwić, po dokładnym przeliczeniu, zmniejszenie grubości przekroju betonu. Należy jednak pamiętać, że włókna nie zastępują zbrojenia konstrukcyjnego. Najczęściej stosowanym typem mikrozbrojenia są włókna polipropylenowe. Ich stosowanie nie ma negatywnych skutków dla właściwości zapraw czy betonu. Poprawia natomiast cechy wytrzymałościowe i własności faktury powierzchni, co ma duże znaczenie przy kolorowaniu, zagładzaniu czy prasowaniu w formach. Włókna polipropylenowe można stosować w betonach o każdej grubości i klasie.


Beton może być także zbrojony włóknami stalowymi, które są haczykowato wygięte, co zapewnia prawidłowe kotwienie w masie betonowej. Ich zastosowanie należy zawsze skonsultować z projektantem, ponieważ niezbędne jest wykonanie przeliczeń konstrukcyjnych i zadbanie o określone właściwości betonu. Do zbrojenia betonu wykorzystywane są również makro i mikrowłókna polimerowe. Makrowłókna stosowane są głównie w budynkach przemysłowych, natomiast mikrowłókna nadają się przede wszystkim do sztukaterii.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami