Blog

24.02.2023

Zbyt ciasno ułożone zbrojenie

W artykule znajdziesz:

Zbyt ciasno ułożone zbrojenie

Brud, tłuszcz, olej, lód i luźne cząstki rdzy mogą zmniejszać przyczepność między betonem i stalą, a tym samym powodować wyrywanie zakotwień i rysy. Rdza silnie związana ze stalą prętów nie stanowi natomiast przeszkody (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbyt ciasno ułożone zbrojenie (szczególnie na skrzyżowaniach belek ze słupami itp.) nie pozwala na pełne otulenie go betonem, ponieważ betonu nie można wówczas należycie ułożyć i zagęścić. Powstają często wskutek tego miejsca wadliwie wykonane, które zależnie od wielkości powodują utratę nośności, a co najmniej korozję zbrojenia.

Jeżeli zbrojenie na skręcanie, przejmujące momenty w narożnych obszarach płyt czterostronnie podpartych, jest za małe lub w ogóle go brakuje, to na górnej powierzchni płyty mogą wystąpić skośne rysy. Szkód takich można spodziewać się także, gdy np. zdeptane zostanie krzyżowe zbrojenie płyt. Ponieważ głębokość podparcia w elementach prefabrykowanych jest na ogół niewielka, już małe przesunięcie lub niestaranne ułożenie zbrojenia może powodować odłamywanie się krawędzi betonu i zarysowanie w obszarze podparcia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymagane ze względów statycznych położenie zbrojenia należy zapewnić przez odpowiednie rozpórki, np. z azbestocementu, metalu lub tworzywa sztucznego. Rozpórki muszą być tak związane lub zaklinowane między prętami zbrojenia, aby nie mógł) się obsunąć podczas betonowania (uprawnienia budowlane).

Zbrojenie należy tak wymiarować, aby między prętami pozostały dostatecznie duże odstęp’ umożliwiające dobre wypełnienie i zagęszczę nie betonu w całym przekroju (odstępy po winny być co najmniej równe 1,5-krotnej wielkości największych ziaren kruszywa). Jeśli konieczne jest stosowanie wibratorów wgłębnych (np. przy grubych elementach, podcięgach), to należy w zbrojeniu w odpowiednich odstępach „luki", umożliwiające wprowadzenie wbiratora (program egzamin ustny).

Pręty zbrojenia

Aby uchronić zbrojenie przed wygięciem r skutek deptania, trzeba na czas betonowani układać nad nim kładki robocze, oparte r podkładkach wspierających się na deskowani Należy unikać stąpania bezpośrednio po zbrojeniu. Pręty zbrojenia należy przed ich ułożeniem w konstrukcji oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń mogących pogarszać przyczepność. Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie zbrojenia pracującego na skręcanie w płytach podpartych z czterech stron. Właściwe położenie zbrojenia i jego zabezpieczenie przed przesunięciem muszą być sumiennie kontrolowane podczas prac zbrojarskich i betoniarskich (opinie o programie).

Mimo dobrych właściwości i dobrego składu betonu oraz prawidłowego wykonania deskowań dochodziło nieraz do powstawania raków, a w cięższych przypadkach do niewłaściwej jakości i obniżania wytrzymałości betonu. Wynikało to z niewłaściwego jego ułożenia i zagęszczenia. Przy niewłaściwym rozmieszczeniu dylatacji roboczych pojawiały się raki, nierówności powierzchni lub nawet rysy. Usterki i braki występowały szczególnie wtedy, gdy powierzchnie betonowe pozostawały nieotynkowane jako beton licowy (segregator aktów prawnych).

Dla jakości i wytrzymałości betonu ważna jest jego slrukłura, która powinna być równomierna i możliwie wolna od pustek. Obecność w betonie dodatkowych porów już w ilości 8% objętościowo może obniżyć wytrzymałość betonu na ściskanie nawet o 50%. Zbyt duża objętość porów wpływa też niekorzystnie na skurcz i pełzanie, gdyż zawarta w porach dodatkowa woda pozostawia po wyparowaniu większe pustki, powodujące odpowiednio większe zmniejszenie objętości.

Niewłaściwe układanie betonu (np. z taśmy bez leja zasypowego, ze zbyt dużej wysokości) powoduje jego segregację (oddzielanie się grubych, ciężkich ziarn kruszywa od drobnoziarnistej zaprawy). Na powierzchni betonu tworzy się wówczas wodnista powłoka mleka cementowego (promocja 3 w 1).

Niedostateczne zagęszczenie ułożonego betonu, szczególnie o konsystencji wilgotnej lub plastycznej, powoduje powstanie struktury niejednorodnej i zawierającej pustki, wskutek czego beton nie otula szczelnie prętów zbrojeniowych. Zbyt silne zagęszczanie może jednak spowodować segregację betonu o konsystencji płynnej.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami