Blog

20.04.2022

Zestaw

Zestaw

Zestaw - grupa przedmiotów stanowiąca komplet o określonym przeznaczeniu zestaw budynków - budynki o różnym przeznaczaniu zaprojektowane pod względem technicznym i pod względem ukształtowania przestrzennego w sposób uwzględniający ich realizację na jednym placu budowy, zasadniczo jedną metodą wykonawstwa (np. hala produkcyjna, magazynowa i budynek administracyjny - jako elementy zakładu przemysłowego) zestaw dyszowy - zespól elementów wielkiego pieca, przez które gorący dmuch dopływa z okrężnicy do dyszy osadzonej w obmurzu garu; głównymi elementami z.d. są: kolano stałe, kolano ruchome, dyszak, dyszownica i dysza zestaw haczykowy, longlina, sznur haczykowy - narzędzie połowowe bierne składające się z dryfującej lub zakotwiczonej liny, do której przymocowane są haczyki z przynętą zestaw kołowy - oś pojazdu kolejowego wraz z nasadzonymi na niej dwoma kolami; rozróżnia się z. k. toczny, który nie bierze udziału w napędzie pojazdu, z.k. na pędny, napędzany przez silnik i poruszający pojazd; silnik może przekazywać siłę napędową bezpośrednio na dany z.k. (z.k. silnikowy) lub za pośrednictwem wiązarów z z.k. silnikowego (z.k. dowiązany) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zestaw komputera, zestaw maszyny - zespól urządzeń technicznych komputera stanowiący funkcjonalną całość, składającą się z jednostki centralnej komputera oraz podłączonych do niej urządzeń peryferyjnych zestaw krytyczny - urządzenie do realizacji łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych, zawierające materiał rozszczepialny w ilości równej masie krytycznej; z.k. można uważać za najprostszy typ reaktora jądrowego, nie mający reflektora, osłony biologicznej, obiegu chłodzącego itp.; moc z.k. jest rzędu 1 pracuje okresowo; stosowany jest do celów doświadczalnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zestaw łączy - kilka łączy połączonych ze sobą łańcuchowo na okres czasu potrzebny do przekazywania wiadomości zestaw malarski - komplet wyrobów lakierowych przeznaczony do wytworzenia pokrycia o określonych cechach, na określonym podłożu zestaw maszyny - zestaw komputera zestaw modularny - część budowli o wymiarach koordynacyjnych modularnych lub submodularnych (uprawnienia budowlane).

Zestaw obudowy

Zestaw obudowy - połączenie członów obudowy używane jako nierozdzielna całość zestaw odlewniczy - zestaw służący do syfonowego odlewania stali, składający się z płyty podwlewnicowej, wlewnic i leja odlewniczego zestaw pchany - zespół składający się z barek bez własnego napędu oraz pchacza zestaw pomiarowy - zestaw elementów obwodu elektrycznego, np. oporników, cewek indukcyjnych i kondensatorów, wraz z przyrządami pomiarowymi, umożliwiający wykonanie pomiarów elektrycznych lub magnetycznych zestaw przekaźnikowy - zespół kilku przekaźników, wraz z przyborami, zmontowanych na wspólnej podstawie (program egzamin ustny).

Zestaw topograficzny - komplet przyrządów do wykonywania pomiarów i sporządzania map metodami graficznymi bezpośrednio w terenie; główne elementy z.t.: kierownica topograficzna, stolik topograficzny (rysownica, spodarka) i statyw zestaw tynkarski - zestaw urządzeń do tynkowania mechanicznego, składający się z mieszarki, pompy do zapraw budowlanych, sita wibracyjnego, zbiornika na zaprawę, ew. sprężarki i zbiornika wody; urządzenia z.t. zmontowane są na wspólnej podstawie i mogą być sterowane ze wspólnej skrzynki rozdzielczej lub indywidualnie (opinie o programie).

Zestaw wykładniczy - konstrukcja o kształcie walca lub prostopadłościanu, składająca się z paliwa jądrowego i moderatora, o wymiarach mniejszych od krytycznych, z dobudowanym z jednej strony źródłem neutronów; z.w. stosuje się do weryfikacji obliczeń rdzeni reaktorów zestaw żużlowy - elementy wielkiego pieca stanowiące obudowę otworu spustowego żużla zestawianie łączy - tworzenie zestawu łączy (segregator aktów prawnych).

Zestrój telekomunikacyjny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń telekomunikacyjnych (np. nadajnik radioelektryczny lub dwa tory, wzmacniaki i obie krotnice) zestrzyżyny - odpadki włókiennicze w postaci luźnych, bardzo krótkich czystych włókien, które wykorzystuje się przy wyrobie włóknin i papieru (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami