Blog

18.03.2019

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie praktyki to załącznik, który należy dołączyć do oświadczenia składanego przez kandydata składającego wniosek o uprawnienia budowlane. Zestawienie to jest przeznaczone do wyszczególnienia zakresy prac, które weszły w zakres praktyki budowlanej (program na komputer). Konieczne jest podanie w nim zarówno nazw obiektów, przy których kandydat pracował, jak i terminów ich wykonania. Ponadto w zbiorczym zestawieniu praktyki musi się znaleźć rodzaj umowy oraz dane osoby, która kieruje praktyką. Dokładny wzór zestawienia znajduje się w rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej ma formę tabeli. W pierwszej rubryce tej tabeli należy określić nazwę zadania lub obiektu wraz z:
• określeniem rodzaju konstrukcji obiektu,
• określeniem przeznaczenia obiektu,
• określeniem powierzchni całkowitej obiektu,
• określeniem innych parametrów technicznych lub użytkowych charakterystycznych dla danego obiektu (program na egzamin ustny).

Kwestie odpowiednie do specjalności

Zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej

Wspomniane kwestie muszą być odpowiednie do specjalności, o którą wnioskuje kandydat. W pierwszej rubryce tabeli należy umieścić także adres inwestycji oraz nazwę inwestora. Ponadto wymagane jest podanie imienia i nazwiska kierownika budowy lub robót budowlanych, bądź projektanta. W tym miejscu umieszcza się też numer decyzji o pozwoleniu na budowę (promocja 3 w 1).
Kolejna rubryka służy do zamieszczenia czasu trwania praktyki – konieczne jest podanie dnia, miesiąca i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia praktyk. W następnej rubryce podaje się łączną ilość tygodni, w których odbywała się praktyka zawodowa. Rubryka przedostatnia służy do wpisania formy odbywania praktyki, np.:
• etat,
• część etatu,
• umowa zlecenie,
• umowa o dzieło,
• inna forma (segregator).
Ponadto należy określić pełnioną funkcję techniczną, np. przy projektowaniu lub na budowie, osoby odbywającej praktykę – konieczne jest podanie charakteru wykonywanych czynności. W ostatniej rubryce tabeli umieszcza się imię i nazwisko osoby, która kierowała praktyką, łącznie z jej pieczęcią oraz numerem uprawnień budowlanych, a także funkcją pełnioną na budowie i podpisem (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami