Zestawy elementów zunifikowanych

Zestawy elementów zunifikowanych

W zestawach elementów zunifikowanych tylko niektórych z tych typów używa się przy realizacji obiektów rolniczych.
Do rozbieralnych szop o płaskich dachach stosuje się płatwie typu PZ (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płatwie te wykonywane są z betonu marki 200 i długości l = 470 cm o zmiennych przekrojach na długości, przy ciężarze 147 kG. Łączy się je między sobą prętami 0 8 mm zamocowanymi w otworach w środku ich rozpiętości. W budynkach z prefabrykatów o rozstawie słupów co 6 m i rozpiętości 6,0 m w stropodachach można stosować belki stropodachowe ŻB-6A i ŻB-6B z nadbetonu, Wykonuje się je z betonu marki 200. Belki mocuje się ze słupami przy pomocy prętów 0 16 mm wystających ze słupów i wchodzących w gniazda przy końcach belek. Długość oparcia belek nie powinna być mniejsza od 14 cm. Nadbeton i betony w węzłach wykonuje się po zamocowaniu belek i płyt stropowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ciężar belek ŻB-6A wynosi 1390 kG, a ŻB-6B - 1600 kG. Płyty dachowe
W poprzednim punkcie omówiono konstrukcje belkowe, na których opierają się prefabrykowane płyty dachowe, wykonywane z betonu ciężkiego i lekkiego oraz o różnym kształcie: płaskie deskowe, korytkowe, panwiowe, żebrowe, kanałowe i pełne.

Żelbetowe płyty dachowe deskowe grubości 5 cm  stosuje się do dachów i stropodachów o małych spadkach. Płyty wykonuje się o wymiarach 59 X 149 X 5 cm, a ciężar ich wynosi 105 kG. Minimalna długość oparcia wynosi 4,5 cm, a dopuszczalne obciążenie 160 kG/m2.
Płyty dachowe korytkowe zamknięte stosuje się o szerokości 60 i 30 cm, wysokości 10 cm i długości 180, 200, 210, 240, 270 i 300 cm. Minimalna długość oparcia wynosi 4 cm, a ciężar płyt od 60 do 158 kG.
Płyty dachowe z wycięciami grubości 4 cm wykonywane są dwóch typów - pełne i połówkowe; stosuje się je w dachach przy rozstawie podpór 90, 120 i 150 cm. 7 cm.

Dopuszczalne obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone wynosi 104 kG, a skupione 80 kG; ciężar płytek - od 13 do 110 kG. Płyty dachowe panwiowe wyrabia się o wysokości 18 cm lub 25 cm. Płyty są pełne lub z włazem. Płyty 18 cm pełne mają szerokość 119 i 149 cm, a z włazem 89 cm. Długość płyt wynosi 269-M49 cm ze stopniowaniem co 30 cm, ciężar elementu od 315 do 765 kG (uprawnienia budowlane).

Minimalna długość oparcia płyt

Minimalna długość oparcia płyt wynosi 7 cm, a dopuszczalne użytkowe ich obciążenie równomiernie rozłożone 150 kG/m:. Płyty wysokości 25 cm mają szerokość 119 i 149 cm, a długość 479-659 cm i ważą od 775 do 1160 kG (program egzamin ustny). Długość oparcia i obciążenie użytkowe przyjmuje się jak dla płyt 18 cm. Płyty dachowe żebrowe wspierają się na dźwigarach żelbetowych, strunobetonowych albo stalowych.
Obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone w zależności od typu waha się od 120 do 300 kG/m". Płyty żebrowe stosowane na dźwigarach stalowych różnią się od poprzednio omówionych płyt długością, która wynosi 597 cm. Są one nieco cięższe (o ok. 100 kG). Należy przestrzegać prawidłowego układania tych płyt, zabezpieczając je przed zsunięciem przez przyspawanie pionowych blaszek do dźwigarów stalowych (opinie o programie).

W budynkach inwentarskich jednonawowych, jak cielętniki i porodówki, w stropodachach stosuje się belki T-27, DZ-3, DZ-5 i typowe płyty żebrowe.
W budynkach szkolnych przy poprzecznym układzie ścian projektuje się stropodach z belkami DZ-3 i DZ-4.
W budynkach administracyjnych używa się w stropodachach belek T-27 lub DZ-3. W innych typowych obiektach wg KB stosuje się wyżej wymienione stropy, a poza tym jeszcze łupiny DC. Zalecenie stosowania tylko tych stropów związane jest z warunkami, w jakich jeszcze wykonuje się roboty budowlane na wsi (segregator aktów prawnych).
W budynkach ze ścianami z cegły można stosować stopnie wspornikowe, jeśli wysokość kondygnacji wynosi 280, 300 lub 330 cm.

Wysięg stopni wynosi od 90 do 120 cm przy stopniowaniu co 10 cm, a długość zamocowania 25 cm. Ciężar stopni waha się od 105 do 133 kG. Stopnie są obliczone dla obciążenia użytkowego 300 kG/m2. Klasa ich odporności ogniowej jest C (1 godzina). Wykończenie stopni przez obłożenie masą lastrykową odbywa się w zakładzie prefabrykacji. Stopnie układa się na miejscu na zaprawie cementowej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !