Zgoda na budowę – co dalej?


Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę domu można rozpocząć roboty budowlane. Jednak to jeszcze nie koniec formalności, które wiążą się z budową domu. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor musi zatrudnić kierownika budowy, czyli fachowca posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane. Fakt zatrudnienia kierownika trzeba zgłosić do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Ponadto do urzędu trzeba dostarczyć oświadczenie przyjętego kierownika budowy, w którym potwierdza on przyjęcie obowiązków na budowie. Najważniejsze zadania kierownika budowy to prowadzenie dziennika budowy oraz dbanie o bezpieczeństwo podczas przeprowadzanych prac. Do dziennika budowy wpisywane są poszczególne etapy budowy, a wpisów dokonywać może zarówno kierownik, jak i projektant czy geodeta.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można wprowadzać zmiany w projekcie, ale wiąże się to z dodatkowymi formalnościami. W przypadku samowolnego dokonania istotnych zmian inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać roboty budowlane. Właśnie dlatego w przypadku zmian istotnych, do których zalicza się m.in. zmianę parametrów domu, usytuowania budynku, czy sposobu jego użytkowania, należy wykonać projekt zastępczy. Taki projekt powinien wykonać zatrudniony przez inwestora projektant lub inna osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia.
Projekt zastępczy trzeba złożyć w starostwie razem z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Dopiero, gdy decyzja będzie ostateczna, można przystąpić do wprowadzania konkretnych zmian. W przypadku zmian, które nie są istotne, wystarczy dołączyć je w postaci rysunku do projektu domu, składanym w nadzorze budowlanym po zakończeniu budowy. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor musi zawiadomić inspektorat budowlany o tym fakcie w ciągu 14 dni. Kara przy zaniechaniu tego obowiązku może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. W nowo wybudowanym domu można zamieszkać dopiero po upływie 21 dni od dostarczenia do urzędu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami