Blog

Posadzki zwykłe zdjęcie nr 10
26.06.2018

Zgoda na budowę – co dalej?

W artykule znajdziesz:

Zgoda na budowę – co dalej?


Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę domu można rozpocząć roboty budowlane. Jednak to jeszcze nie koniec formalności, które wiążą się z budową domu. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor musi zatrudnić kierownika budowy, czyli fachowca posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane. Fakt zatrudnienia kierownika trzeba zgłosić do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Ponadto do urzędu trzeba dostarczyć oświadczenie przyjętego kierownika budowy, w którym potwierdza on przyjęcie obowiązków na budowie. Najważniejsze zadania kierownika budowy to prowadzenie dziennika budowy oraz dbanie o bezpieczeństwo podczas przeprowadzanych prac. Do dziennika budowy wpisywane są poszczególne etapy budowy, a wpisów dokonywać może zarówno kierownik, jak i projektant czy geodeta.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można wprowadzać zmiany w projekcie, ale wiąże się to z dodatkowymi formalnościami. W przypadku samowolnego dokonania istotnych zmian inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać roboty budowlane. Właśnie dlatego w przypadku zmian istotnych, do których zalicza się m.in. zmianę parametrów domu, usytuowania budynku, czy sposobu jego użytkowania, należy wykonać projekt zastępczy. Taki projekt powinien wykonać zatrudniony przez inwestora projektant lub inna osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia.
Projekt zastępczy trzeba złożyć w starostwie razem z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Dopiero, gdy decyzja będzie ostateczna, można przystąpić do wprowadzania konkretnych zmian. W przypadku zmian, które nie są istotne, wystarczy dołączyć je w postaci rysunku do projektu domu, składanym w nadzorze budowlanym po zakończeniu budowy. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor musi zawiadomić inspektorat budowlany o tym fakcie w ciągu 14 dni. Kara przy zaniechaniu tego obowiązku może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. W nowo wybudowanym domu można zamieszkać dopiero po upływie 21 dni od dostarczenia do urzędu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Posadzki zwykłe zdjęcie nr 15 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 16 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 17
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 18
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 19 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 20 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 21
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 31 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 32 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 33
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 34
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 35 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 36 Posadzki zwykłe zdjęcie nr 37
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Posadzki zwykłe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami