Blog

20.04.2022

Zgrzewarka

Zgrzewarka

Zgrzewarka - maszyna do zgrzewania; zależnie od sposobu zgrzewania rozróżnia się z. oporowe, iskrowe, liniowe, punktowe itd. zgrzewarka elektryczna - zgrzewarka, w której energia elektryczna służy jako źródło ciepła do podgrzania części łączonych zgrzewarka garbowa, prasa zgrzewalnicza - zgrzewarka do zgrzewania garbowego, konstrukcyjnie zbliżona do zgrzewarki punktowej; elektrody zgrzewające różnych kształtów umocowane są na płytach rowkowanych stanowiących zakończenie zwoju wtórnego transformatora; górna płyta dociskana jest pneumatycznie lub hydraulicznie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgrzewarka obuwnicza - maszyna do łączenia elementów obuwia z materiałów termoplastycznych w wyniku działania na nie prądów wielkiej częstotliwości pod zwiększonym ciśnieniem zgrzewarka odzieżowa - maszyna do zgrzewania elementów odzieży, tj. nadtapiania materiałów i ich połączenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zgrzewarka stołowa, mikrozgrzewarka - zgrzewarka z precyzyjnie działającym układem kondensatorowym lub tyratronowym, umożliwiająca zgrzewanie punktowe bardzo cienkich blach i drutów ze stali lub metali nieżelaznych ziarna ścierne - cząstki materiału (kryształy lub okruchy) odznaczające się zdolnościami skrawnymi (uprawnienia budowlane).

Ziarnistość - niejednorodność struktury ciał stałych zbudowanych z ziam ziarnistość - cecha ciał sypkich określona procentową zawartością ziarn o średnicach w określonych przedziałach ziarnistość obrazu fotograficznego - niejednorodność równomiernie naświetlonej i wywołanej warstwy fotograficznej, widoczna po powiększeniu obrazu ziarno - jednomineralny obtoczony okruch skały zwięzłej; (2) wyodrębniony składnik skały okruchowej ziarno, cząstka - najmniejsza dająca się wyodrębnić metodami nieniszczącymi, część składowa materiału sypkiego ziarno (krystaliczne) (program egzamin ustny).

Ziarnowanie

Ziarnowanie, grenowanie - mechaniczne, chemiczne lub elektrochemiczne wytwarzanie ziarna na powierzchni płyty offsetowej w celu jej rozwinięcia i ułatwienia przebiegu procesów fizykochemicznych (absorpcji, zwilżalności itp.) zieleniec - skała metamorficzna, szarozielona, składająca się głównie z albitu, epidotu i chlorytu; stosowana jako kamień drogowy zieleń chromowa - tlenek chromowy, oliwkowo- zielony proszek nierozpuszczalny w wodzie, trujący; stosowana do wyrobu farb artystycznych, drukarskich, lakierów i polew ceramicznych zieleń malachitowa - syntetyczny barwnik zasadowy z grupy barwników trójarylometanowych, stosowany do barwienia bawełny, wełny, jedwabiu, papieru, lakierów oraz w małych ilościach w technice mikroskopowej (opinie o programie).

Zieleń manganowa - manganian barowy, ciemnozielony proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie, trujący, stosowany jako farba artystyczna zieleń miedziowa - grynszpan zieleń miejska - tereny zielone zieleń paryska, zieleń szwajnfurcka - sól podwójna, metaarseninooctan miedziowy, szmaragdowy proszek nierozpuszczalny w wodzie, trujący, stosowany do opryskiwania drzew owocowych jako insektycyd (segregator aktów prawnych).

Zielona fala - system synchronizacji sygnalizacji świetlnej na kolejnych skrzyżowaniach wzdłuż głównych ulic miasta zapewniający płynność ruchu kołowego zielona masa - nadziemne części roślin pastewnych polowych lub łąkowych przed skoszeniem lub bezpośrednio po skoszeniu, użytkowane na paszę w stanie świeżym (zaraz po skoszeniu), po wysuszeniu lub po zakiszeniu; zieloną masę przyoruje się również na zielony nawóz.

Zielonki - podstawowe letnie pasze zwierząt gospodarskich, do których zalicza się świeżo skoszone motylkowe rośliny pastewne (np. koniczyna, lucerna, wyka oraz mieszanki) Ziemia - trzecia z kolei od Słońca planeta w Układzie Słonecznym ziemia - powierzchnia skorupy ziemskiej w danym miejscu ziemia ziemia - masa przewodząca ziemi lub przewód połączony z nią poprzez pomijalnie małą impedancję (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami