Blog

20.04.2022

Ziemia bieląca

Ziemia bieląca

Ziemia bieląca - ziemia fulerska ziemia diatomowa - ziemia okrzemkowa ziemia fulerska, ziemia bieląca - materiał mineralny pochodzenia osadowego, składający się głównie z uwodnionego glinokrzemianu i nieznacznych ilości tlenków żelaza, wapnia, magnezu oraz metali ziem alkalicznych; z.f. odznacza się. małą spoistością, tłustym wyglądem i żółtym zabarwieniem, oraz wykazuje własności absorpcyjne, które wynikają z jej struktury przestrzennej; jest stosowana głównie do odbarwiania i oczyszczania w przemyśle tłuszczowym i w cukrownictwie, w przemyśle włókienniczym do odtłuszczania wełny i przy barwieniu tkanin (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ziemia okrzemkowa, ziemia diatomowa - luźna, niescementowana odmiana diatomitu, utworzona z nagromadzenia krzemionkowych skorupek okrzemek i innych organizmów; ma szerokie zastosowanie w wielu przemysłach jako środek filtrujący, bielący, odwadniający, izolacja cieplna, akustyczna, elektryczna, przy wyrobie farb, lakierów, polew, kamieni sztucznych, szkła wodnego, dynamitu, w przemyśle papierniczym, do czyszczenia, gładzenia, polerowania itp. ziemia porcelanowa - kaolinit z niewielką domieszką kwarcu, skalenia i miki; szeroko stosowany w przemyśle porcelanowym ziemie alkaliczne - tlenki berylowców (metali ziem alkalicznych), które tworzą z wodą mocne zasady; (2) - berylowce ziemie rzadkie - tlenki lantanowców (pierwiastków ziem rzadkich); (2) lantanowce lub wszystkie pierwiastki grupy dodatkowej w III grupie układu okresowego (skand, itr, lantanowce i aktynowce) ziębiarka - chłodziarka ziębnictwo - chłodnictwo (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zimne krople - zakrzepłe krople metalu pokryte tlenkami, nie spojone lub nie całkowicie spojone z materiałem odlewu, występujące często w sąsiedztwie albo wewnątrz pęcherza lub bąbla zimne światło - światło lampy jarzeniowej w powiększalniku (uprawnienia budowlane).

Zimochów

Zimochów - zbiornik wodny przystosowany do przechowywania ryb w okresie zimy zimowisko - obszar wody poza korytem cieku zabezpieczony przed pochodem lodów, przeznaczony do zimowania i ew. remontu statków zioła - (1) pożyteczne dwuliścienne rośliny zielne (z wyjątkiem motylkowych) wchodzące w skład porostu łąkowego; (2) ususzone rośliny lecznicze; z. zawierają substancje czynne, które decydują o ich wartości i przydatności do celów leczniczych i przemysłowych (program egzamin ustny).

Ziram - sól cynkowa kwasu dwumetylo- dwutiokarbaminowego; fungicyd zjawa - TV obraz niepożądany na ekranie kineskopu powstający wskutek tzw. echa, tj. odbić od przeszkód w ośrodku, w którym rozchodzi się fala elektromagnetyczna TV, z amplitudą i różnicą czasów wystarczającymi do wywołania dodatkowego i odrębnego obrazu zjawiska dyssypatywne - procesy dyssypatywne zjawiska heliofizyczne - zjawiska fizyczne odbywające się na Słońcu; do z.h. należą: plamy słoneczne, rozbłyski chromosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe, korpuskularne itp. (opinie o programie).

Zjawisko akustoelektryczne - generacja ładunku przestrzennego w krysztale półprzewodnikowym na skutek przepływu ciągłej fali akustycznej oddziałującej z dziurami i swobodnymi elektronami zjawisko antenowe - zjawisko charakteryzujące antenę ramową, polegające na odbiorze sygnału niepożądanego na skutek wpływu pojemności pętli antenowej w stosunku do ziemi zjawisko Augera - fiz. samojonizacja atomu w stanie wzbudzonym, związana ze zmianą podziału energii wzbudzenia wewnątrz atomu; elektrony, których wyrzucenie z powłok zewnętrznych atomu jest przejawem z.A. nazywają się elektronami Augera zjawisko Barkhausena - skokowe zmiany namagnesowania ciał ferromagnetycznych pod wpływem ciągłej zmiany warunków zewnętrznych, np. pola (segregator aktów prawnych).

Zjawisko barotropowe - fiz. zjawisko zamiany miejsc współistniejących faz, wskutek różnej ich ściśliwości towarzyszące zmianie ciśnienia (przy stałej temperaturze); np. przy podwyższeniu ciśnienia, faza znajdująca się początkowo na górze opadnie na dół, jeśli jej gęstość zwiększy się na tyle, że stanie się większa od gęstości fazy dolnej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami