Blog

20.04.2022

Zjawisko stroboskopowe

Zjawisko stroboskopowe

Zjawisko stroboskopowe - pozorna zmiana rzeczywistego ruchu polegająca na tym, że przedmioty ruchome, oświetlone światłem okresowo zmiennym, wydają się nieruchome lub poruszające się innym ruchem niż w rzeczywistości zjawisko śrutowe - elektron, zjawisko powstawania składowej zmiennej wartości prądu emisyjnego lampy elektronowej, pomimo stałej wartości temperatury i potencjału elektrody emitującej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zjawisko termoelektryczne - zjawisko zachodzące na spoinach (złączach) dwóch metali lub stopów pod wpływem zmian temperatury oraz wzdłuż przewodnika, przez który płynie prąd, w przypadku gdy poszczególne części tego przewodnika znajdują się w różnej temperaturze; z. t. obejmuje zjawisko Seebecka, zjawisko Peltiera i zjawisko Thomsona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zjawisko termomechaniczne - zjawisko mechaniczne spowodowane występowaniem różnicy temperatur (np. konwekcja, termodyfuzja); por. zjawisko mechanokaloryczne zjawisko Thomsona - oddawanie lub pobieranie ciepła przez jednorodny przewodnik przy przepływie prądu, jeżeli równocześnie istnieje gradient temperatury wzdłuż przewodnika zjawisko tunelowe - zjawisko polegające na przechodzeniu cząstki przez obszar, w którym jej energia potencjalna jest większa od początkowej energii kinetycznej; z.t. podlega prawom mechaniki kwantowej (uprawnienia budowlane).

Zjawisko Tyndalla - rozpraszanie światła przechodzącego przez układ koloidalny wskutek uginania się promieni na cząstkach fazy rozproszonej zjawisko Villarda, efekt Villarda - zjawisko odwrócenia obrazu analogiczne do zjawiska Clay- dena, w którym zamiast krótkotrwałego naświetlenia halogenosrebrowy materiał światłoczuły poddaje się działaniu promieniowania rentgenowskiego (program egzamin ustny).

Zjawisko Volty

Zjawisko Volty - powstawanie siły elektromotorycznej wskutek styczności ciał różnego rodzaju mających tę samą temperaturę zjawisko wysp emisyjnych - elektron, zjawisko ograniczenia emisji z katody do pewnych małych powierzchni (wysp), występujące gdy napięcie siatki jest mniejsze od pewnej wartości zjawisko rozszczepienie poziomów energetycznych atomów, cząsteczek lub kryształów zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego; przejawem jest rozszczepienie linii widmowych zjawisko Zenera - przebicie Zenera zjawisko żyromagnetyczne - występowanie pola magnetycznego w przestrzeni otaczającej wirującą bryłę sztywną, wykonaną z materiału ferromagnetycznego (opinie o programie).

Zlepienie - przyklejenie zlepieniec, konglomerat - skala osadowa klastyczna zbudowana z obtoczonych fragmentów skal, scementowanych spoiwem różnego składu i różnej struktury; niektóre z. drobnoziarniste są używane jako materiał budowlany lub drogowy zlew laboratoryjny - urządzenie sanitarne w kształcie otwartej muszli podobne do zlewu kuchennego lecz wykonane z fajansu lub kamionki, odporne na kwasy i zasady; przy z. I. podejścia i przewody spustowe wykonuje się z rur ołowianych, kamionkowych, z rur ze stali nierdzewnej, winiduru itp.

Zlewisko, basen - zespół dorzeczy, których wody spływają do jednego morza lub oceanu zlewka - naczynie szklane, stosowane do wielu czynności w laboratoriach chemicznych; ma kształt szklanki z dziobkiem, zaokrąglonej u dołu zlewnia podziemna - obszar, z którego pochodzą wody podziemne określonego poziomu wodonośnego, mające dopływ skierowany do jednego systemu drenażowego zlewozmywak - zlew kuchenny prostokątny o jednym lub kilku przedziałach, zaopatrzony w baterię wodociągową, zmontowany przy ścianie pomieszczenia, służący głównie do mycia i płukania naczyń (segregator aktów prawnych).

Zlodowacenie - powstawanie lodowca na znacznym obszarze powierzchni Ziemi zlot gwiaździsty - lot samolotów (w ramach imprezy sportowej lub propagandowej) z różnych miejsc startu do jednego punktu, zwykle z zadaniem przybycia na określony czas zluźnienie naprężeń - relaksacja naprężeń zład centralnego ogrzewania - całość urządzeń centralnego ogrzewania w budynku zład wiązań kadłuba - rysunek zestawieniowy wiązań kadłuba statku wodnego obejmujący charakterystykę wszystkich podstawowych danych o wiązaniach kadłuba i sposobach połączenia (nitowania i spawania) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami