Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Centralnego

Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Centralnego

Słupy, zaprojektowane z wymienionych żerdzi oraz poprzeczników stalowych. Na słupach tych zbudowano szereg linii, m.in. linię 110 kV Leszno - Rawicz (program uprawnienia budowlane na komputer).
W 1963 r. uruchomiono w Wytwórni Żelbetowych Prefabrykatów Energetycznych w Woli Filipowskiej oddział produkcji słupów strunobetonowych
metodą form oporowych, wg technologii opracowanej na Węgrzech zaadaptowanej przez Energoprojekt w Krakowie. Produkcja obejmuje żerdzie ażurowe o długości 12 i 14 m, o silach znamionowych 200 i 350 kG. Ciężar żerdzi wynosi 800 do 1200 kG.

Obecna produkcja, stanowiąca tylko część mocy produkcyjnej oddziału wynosi ok. 12 tysięcy żerdzi rocznie. Energoprojekt w Krakowie opracował katalogi typowych linii 15, 30 i 110 kV na słupach strunobetonowych w oparciu o produkcję tych żerdzi. Słupy te mają poprzeczniki żelbetowe oraz prefabrykowane elementy ustojowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Projekt pierwszych w kraju słupów kablobetonowych o przekroju eliptycznym z poprzecznikami strunobetonowymi dla linii 110 kV został opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej i Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Centralnego w Warszawie. Na słupach tych zbudowano w latach 1961-1963 duże linie w okolicy Warszawy.
Poddając zespół oddzielnych elementów uciskowi podłużnemu o dostatecznej wielkości uzyskujemy belkę nośną, mogącą przenieść ciężar własny i ewentualne obciążenie zewnętrzne. Obciążenia zewnętrzne w belce zginanej prowadzą do pojawienia wstępnego się strefy rozciąganej w przekroju poprzecznym. Zespół elementów nie posiadał oczywiście w kierunku podłużnym żadnej wytrzymałości na rozciąganie, zatem podstawowym efektem sprężenia jest nadanie ustrojowi cechy „spójności” (monolityczności) w sensie statycznym. Sposób wprowadzenia siły sprężającej nie gra tu istotnej roli. Moglibyśmy np. ściągnąć zespół elementów za pomocą śrub, albo też umieścić go w komorze ciśnieniowej (po uszczelnieniu styków) - efekt pozostanie ten sam (uprawnienia budowlane).

Wytrzymałość na ściskanie

Zachodzące tu zjawiska wyjaśnia przedstawiający dwa przypadki sprężenia, mianowicie gdy siła sprężająca S działa osiowo i gdy zaczepiona jest w wysokości belki o przekroju prostokątnym (program egzamin ustny).

Przyjmijmy, że wielkość siły S jest tak dobrana, by w obu przypadkach wywoływała w dolnym włóknie przekroju naprężenie ściskające 150 kG cm, co obrazują wykresy u, przedstawiające stan naprężenia wstępnego; wówczas wykres naprężeń wstępnych ma w pierwszym przypadku postać prostokąta, w drugim zaś postać trójkąta (opinie o programie). Jeśli belkę sprężoną w ten sposób poddamy zginającym obciążeniom zewnętrznym, wywołującym samoistnie naprężenia według wykresów p (naprężenie o = 150 kG/m2, ściskające we włóknie górnym, rozciągające w dolnym), to w superpozycji z naprężeniami wstępnymi otrzymujemy wykresy naprężeń rzeczywistych (y) charakteryzujące się tym, że w dolnym włóknie naprężenie w obu przypadkach równa się zeru. Tak więc, w żadnej fazie pracy elementu i w żadnym włóknie przekroju nie powstają naprężenia rozciągające i mamy do czynienia jedynie ze zmianami (wzrostem lub zmniejszaniem się) naprężeń ściskających (segregator aktów prawnych).

Zjawisko to jest uzasadnieniem faktu, że ustrój złożony z oddzielnych elementów, a więc nie posiadający żadnej wytrzymałości na rozciąganie w kierunku swej osi podłużnej, może przenosić momenty zginające od obciążeń zewnętrznych. Widać również, że przypadki nie są równoważne z punktu widzenia ekonomicznego, gdyż w pierwszym przypadku (siła S osiowa) dla uzyskania tego samego efektu konieczna była dwukrotnie większa siła sprężająca, a także maksymalne naprężenie ściskające w przekroju było dwukrotnie większe (wykresy y)- Konieczne było zatem zastosowanie materiału o dwukrotnie wyższej wytrzymałości na ściskanie. Tak więc, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazuje się w danym przypadku (i zresztą zazwyczaj w praktyce) sprężenie mimośrodowe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami