Blog

Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 10
28.04.2022

Zniszczenie miasta

W artykule znajdziesz:

Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 11
Zniszczenie miasta

Epoka radziecka uczyniła z Mińska ważny ośrodek przemysłowy i kulturalny, podniosła nieporównanie jego znaczenie polityczne wraz z powstaniem białoruskiego państwa radzieckiego i nadaniem miastu roli stolicy. Miasto po raz pierwszy zaczęło przeżywać okres racjonalnej, planowej przebudowy, liczba ludności Mińska osiągnęła w r. 1939 300 tys (program uprawnienia budowlane na komputer). W tym też czasie wzniesione zostały monumentalne budowle społeczne określające nowy obraz miasta, jak: gmach Rady Ministrów republiki (J. Langbard), Teatr Wielki Opery i baletu (tegoż autora), gmach KC Komunistycznej Partii Białorusi (A. Wojnow i W. Waraksin) i inne. Nowe czołowe budowle powstałe w latach władzy radzieckiej nie dały jednak pożądanej koncentracji sił architektonicznych, przeciwnie - rozrzucone zostały po całym mieście; kształtując kilka poważniejszych węzłów urbanistycznych nie zestawiły jednolitego systemu centrum (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najeźdźcy faszystowscy doszczętnie zburzyli i spalili stolicę Białorusi. Zniszczony został cały przemysł Mińska, zburzono około 6000 domów mieszkalnych stanowiących 70 % zasobów mieszkaniowych miasta, zdewastowano 80% urządzeń komunalnych. Zniszczenie miasta, podobnie jak w Warszawie, nie zabiło jednak jego siły życiowej, przeciwnie - gorącym pragnieniem narodu białoruskiego stało się jak najszybsze dźwignięcie z ruin swej stolicy, przekształcenie jej w miasto piękniejsze niż przed wojną. Realizacja tych dążeń rozpoczęła się niemal od razu po wyzwoleniu miasta (uprawnienia budowlane).

I tu - podobnie jak w Moskwie, jak w Kijowie, podobnie jak to się dzieje dziś w Warszawie - baczna troska i bezpośrednia pomoc partii i rządu ludowego towarzyszyły stale wszystkim pracom urbanistycznym. Ówczesny sekretarz KC KPB i szef rządu białoruskiego P. Ponomarenko w ten sposób określił nową treść pojęcia piękna miasta. „Może nasunąć się wątpliwość - mówił w r. 1948 - czy w ogóle można uczynić Mińsk, nic posiadający specjalnych walorów naturalnych, jednym z pięknych miast (program egzamin ustny)? Niestety, wielu naszych towarzyszy, w tym i architektów, rozumie przez piękno miasta tylko piękno jego form zewnętrznych, piękno gmachów, piękno zespołów architektonicznych.

Zadanie kształtowania

Tymczasem pojęcie piękna miasta socjalistycznego powinno być traktowane znacznie szerzej. Piękne miasto socjalistyczne - to przede wszystkim miasto najwłaściwiej zorganizowane i jak najlepiej wyposażone, które tworzy wszystkie możliwości dla najsłuszniejszej, racjonalnej i wygodnej organizacji pracy, bytu codziennego i wypoczynku ludzi pracy (opinie o programie).

Budując nowy Mińsk troszczymy się głównie o wygody życiowe mieszkańców. Przewidujemy przede wszystkim masowe budownictwo dobrze wyposażonych domów mieszkalnych, znaczne powiększenie obszarów zieleni - rozszerzenie starych parków i skwerów i założenie nowych. Nawadniamy obficiej Swisłocz po to, by mieszkańcy Mińska mieli swą rzekę. Rozwiązując wszystkie te zadania nie zapominamy oczywiście i o pięknie zewnętrznych form gmachów, ulic, kwartałów. Jednakże cały ten kompleks zagadnień podporządkowujemy jednemu celowi stworzeniu niezbędnych warunków wygodnego i kulturalnego życia mieszkańców miasta (segregator aktów prawnych).

Tak właśnie rozumiemy zadanie kształtowania nowego Mińska jako jednego z najpiękniejszych miast. Takie zadania można i należy podejmować. Rozumiemy ogromną naszą odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Jakim zbudujemy Mińsk teraz, takim wejdzie on w wieki… Oto dlaczego powinniśmy być szczególnie bezwzględni wobec samych siebie w walce o wysoką jakość budownictwa, o dokładne wykonanie zasad planu generalnego.

Charakterystycznym rysem środowiska projektantów nowego Mińska jest właśnie bezkompromisowość ich aspiracji, jest ich dążność do kompleksowego rozwiązania problematyki miasta z myślą o ukształtowaniu wielkiego urbanistycznego pomnika epoki (promocja 3 w 1). To nastawienie wyłączające wszelką cząstkowość czy połowiczność rozwiązań jest niewątpliwie jednym ze źródeł sprawnej, szybkiej i jednorodnie wielkomiejskiej odbudowy centrum stolicy Białorusi.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 16 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 17 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 18
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 19
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 20 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 21 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 22
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 32 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 33 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 34
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 35
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 36 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 37 Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 38
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Chłodnie stożkowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami