Zniszczenie miasta

Zniszczenie miasta

Epoka radziecka uczyniła z Mińska ważny ośrodek przemysłowy i kulturalny, podniosła nieporównanie jego znaczenie polityczne wraz z powstaniem białoruskiego państwa radzieckiego i nadaniem miastu roli stolicy. Miasto po raz pierwszy zaczęło przeżywać okres racjonalnej, planowej przebudowy, liczba ludności Mińska osiągnęła w r. 1939 300 tys (program uprawnienia budowlane na komputer). W tym też czasie wzniesione zostały monumentalne budowle społeczne określające nowy obraz miasta, jak: gmach Rady Ministrów republiki (J. Langbard), Teatr Wielki Opery i baletu (tegoż autora), gmach KC Komunistycznej Partii Białorusi (A. Wojnow i W. Waraksin) i inne. Nowe czołowe budowle powstałe w latach władzy radzieckiej nie dały jednak pożądanej koncentracji sił architektonicznych, przeciwnie - rozrzucone zostały po całym mieście; kształtując kilka poważniejszych węzłów urbanistycznych nie zestawiły jednolitego systemu centrum (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najeźdźcy faszystowscy doszczętnie zburzyli i spalili stolicę Białorusi. Zniszczony został cały przemysł Mińska, zburzono około 6000 domów mieszkalnych stanowiących 70 % zasobów mieszkaniowych miasta, zdewastowano 80% urządzeń komunalnych. Zniszczenie miasta, podobnie jak w Warszawie, nie zabiło jednak jego siły życiowej, przeciwnie - gorącym pragnieniem narodu białoruskiego stało się jak najszybsze dźwignięcie z ruin swej stolicy, przekształcenie jej w miasto piękniejsze niż przed wojną. Realizacja tych dążeń rozpoczęła się niemal od razu po wyzwoleniu miasta (uprawnienia budowlane).

I tu - podobnie jak w Moskwie, jak w Kijowie, podobnie jak to się dzieje dziś w Warszawie - baczna troska i bezpośrednia pomoc partii i rządu ludowego towarzyszyły stale wszystkim pracom urbanistycznym. Ówczesny sekretarz KC KPB i szef rządu białoruskiego P. Ponomarenko w ten sposób określił nową treść pojęcia piękna miasta. „Może nasunąć się wątpliwość - mówił w r. 1948 - czy w ogóle można uczynić Mińsk, nic posiadający specjalnych walorów naturalnych, jednym z pięknych miast (program egzamin ustny)? Niestety, wielu naszych towarzyszy, w tym i architektów, rozumie przez piękno miasta tylko piękno jego form zewnętrznych, piękno gmachów, piękno zespołów architektonicznych.

Zadanie kształtowania

Tymczasem pojęcie piękna miasta socjalistycznego powinno być traktowane znacznie szerzej. Piękne miasto socjalistyczne - to przede wszystkim miasto najwłaściwiej zorganizowane i jak najlepiej wyposażone, które tworzy wszystkie możliwości dla najsłuszniejszej, racjonalnej i wygodnej organizacji pracy, bytu codziennego i wypoczynku ludzi pracy (opinie o programie).

Budując nowy Mińsk troszczymy się głównie o wygody życiowe mieszkańców. Przewidujemy przede wszystkim masowe budownictwo dobrze wyposażonych domów mieszkalnych, znaczne powiększenie obszarów zieleni - rozszerzenie starych parków i skwerów i założenie nowych. Nawadniamy obficiej Swisłocz po to, by mieszkańcy Mińska mieli swą rzekę. Rozwiązując wszystkie te zadania nie zapominamy oczywiście i o pięknie zewnętrznych form gmachów, ulic, kwartałów. Jednakże cały ten kompleks zagadnień podporządkowujemy jednemu celowi stworzeniu niezbędnych warunków wygodnego i kulturalnego życia mieszkańców miasta (segregator aktów prawnych).

Tak właśnie rozumiemy zadanie kształtowania nowego Mińska jako jednego z najpiękniejszych miast. Takie zadania można i należy podejmować. Rozumiemy ogromną naszą odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Jakim zbudujemy Mińsk teraz, takim wejdzie on w wieki… Oto dlaczego powinniśmy być szczególnie bezwzględni wobec samych siebie w walce o wysoką jakość budownictwa, o dokładne wykonanie zasad planu generalnego.

Charakterystycznym rysem środowiska projektantów nowego Mińska jest właśnie bezkompromisowość ich aspiracji, jest ich dążność do kompleksowego rozwiązania problematyki miasta z myślą o ukształtowaniu wielkiego urbanistycznego pomnika epoki (promocja 3 w 1). To nastawienie wyłączające wszelką cząstkowość czy połowiczność rozwiązań jest niewątpliwie jednym ze źródeł sprawnej, szybkiej i jednorodnie wielkomiejskiej odbudowy centrum stolicy Białorusi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !