Blog

30.05.2018

Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi jakie możesz spotkać na egzaminie ustnym

W artykule znajdziesz:

Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi jakie możesz spotkać na egzaminie ustnym


Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzaminie ustnym

 

Czym różni się piwnica od sutereny?


Piwnica to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna, bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu, przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze lub techniczne. W odróżnieniu od piwnicy suterena to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub w całości znajduje się poniżej projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej takiego terenu, przylegającego do tej strony budynku.


Co zalicza się do powierzchni terenu biologicznie czynnej?


Do powierzchni terenu biologicznie czynnej zalicza się:

1. grunt rodzimy pokryty roślinnością,

2. wodę powierzchniową na działce budowlanej,

3. 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.


Jakie części budynku uważa się za kondygnację?


Za kondygnację uważa się poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku zawartą między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią, a także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne i mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m.

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.  Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności oraz opinie naszych użytkowników.

 

Podaj zasadę mierzenia wysokości techniczno-użytkowej budynków?


Wysokość budynku, służąca do określenia wymagań technicznych i użytkowych (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia.


Proszę podać podstawowe, minimalne odległości budynku mieszkalnego jednorodzinnego od granicy działki budowlanej przy nierównoległym sytuowaniu ściany tego budynku od granicy działki budowlanej?


Przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku mieszkalnego jednorodzinnego, odległość od granicy działki budowlanej powinna wynosić co najmniej 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy i do najbliższej krawędzi otworu okiennego mierzonego na dachu lub w połaci dachowej oraz co najmniej 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykusza budynku przy czym okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać powyższych minimalnych odległości od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m, a takie elementy jak balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne- o więcej niż 1 m.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami