Związki tłuszczowe

Związki tłuszczowe

Związki tłuszczowe występują w drewnie naszych gatunków w niekierunkowych przemian chemicznych. Dlatego też związki, białkowe występujące w plazmie odgrywają decydującą rolę i stanowią podłoże dla zachodzących w plazmie procesów biochemicznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Z drugiej strony obecność związków azotowych powoduje zwiększenie odporności na procesy rozkładowe i trwałości drewna.

Związki białkowe dzielą się na dwie grupy: na białka proste, czyli proteiny proste nie związane z innymi ciałami (np. albumina, globulina itd.), oraz białka złożone, czyli proteiny złożone (proteidy) powiązane z ciałami niebiałkowymi (np. nukleoproteina) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Grupa ciał białkowych występujących w protoplazmie żywych komórek jest bardziej zróżnicowana niż grupa tłuszczów lub węglowodanów. Obok białka plazmatycznego występuje w roślinach białko zapasowe w postaci ziarn aleuronu w nasionach.
Alkaloidy są to związki azotowe stanowiące końcowe produkty przemiany materii. Niektórzy autorzy uważają je za produkty rozpadu związków białkowych. Charakterystyczną cechą alkaloidów jest heteroeyklowy pierścień złożony z atomów węgla i azotu. Alkaloidy posiadają swoisty, gorzki smak i trujące własności (uprawnienia budowlane).

Alkaloidy występują w różnych częściach niektórych drzew. Z gatunków iglastych cis zawiera trujący alkaloid taksynę o sumarycznym wzorze C.,7H-2N10. Taksyna występuje w korze, igłach, pędach i nasionach cisa, nie ma jej natomiast w mięsistej otoczce (arillus) osłaniającej nasiona. Liście i pędy cisa powodują zatrucie organizmu, a zjedzone w większej ilości powodują śmierć bydła i koni. Ze względu na zawartość taksyny pędy cisa stosowane są w lecznictwie ludowym.

Wśród drzew liściastych szereg gatunków zawiera różne alkaloidy. W drewnie, korze i korzeniach kwaśnicy (berberysu) występuje berberyna C20H19NO5. W korze i w liściach bukszpanu występuje buksyna i kilka innych alkaloidów; 750 g liści stanowi śmiertelną dawkę dla konia (program egzamin ustny).

Znaczenie alkaloidów

Ważne i silnie trujące alkaloidy strychnina C2,H22N.,02 i brucyna C23H2(SN204 występują w drewnie i w korze drzewa Strychnos nux vomica L. W korze i w drewnie drzewa chinowego Cinchona officinalis L. oraz innych gatunków Cinchona występujących w Południowej Ameryce, a zwłaszcza w Kordylierach, znajduje się szeroko stosowany w lecznictwie alkaloid chinina C20H24N2O2. Poza chininą występują w korze chinowej alkaloidy cyncho- nidyna, chinidyna, cynchonina i inne. Do końca XIX wieku używano w lecznictwie otrzymywane z kory chinowej mieszaniny tych alkaloidów. W ZSRR, na wybrzeżu Morza Czarnego, prowadzi się hodowlę drzewa Cinchona succiruhula (wg Wanina). Drzewo to wymagające tropikalnego klimatu wymarza na wybrzeżu czarnomorskim, wobec tego w miejsce hodowli wieloletniej prowadzi się hodowlę jedno lub dwuletnich roślin, które użytkuje się w całości dla otrzymania alkaloidów (opinie o programie).

Zawartość alkaloidów w młodocianych roślinach dochodzi do 1%. Z 1 ha uprawy obejmującej 100 000 jednorocznych roślin można pozyskać około 10 kg krystalicznych alkaloidów.
Znaczenie alkaloidów w życiu roślin nie jest dostatecznie wyjaśnione.
W liściach wiśni laurowej (Prunus laurocerasus L.) występuje trujący alkaloid pluraurazyna C,4H,70(1N oraz enzym emulsyna. Pod wpływem tego enzymu pluraurazyna przechodzi w silnie trujący kwas cyjanowodorowy.

Trująco działają również liście i żołędzie niektórych dębów zachodnioeuropejskich (segregator aktów prawnych). Substancję trującą stanowi tu prawdopodobnie tanina.
Glikozydy są to pochodne węglowodanów; odgrywają one rolę w procesach przemiany materii w roślinie.

Niektóre glikozydy są trujące i dzięki temu chronią roślinę od zniszczenia przez zwierzęta. Z ważniejszych glikozydów można wymienić koniferynę występującą w drzewach iglastych, amygdalinę występującą w nasionach (pestkach lub ziarnach) wiśni, czereśni, śliwy i grochodrzewu, salicynę występującą w korze wierzby i topól, piceinę w korze świerkowej, eskulinę w korze kasztanowca, fraksynę w korze jesionu, betulinę w korze brzozowej i inne (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !