Zwiększenie produkcji cegły

Dla wykonania tego planu trzeba będzie zwiększyć produkcję cegły dwukrotnie, dachówek 2,5 raza, cementu dwukrotnie itd. W związku ze wzmożoną produkcją materiałów budowlanych trzeba będzie dostarczyć cegielniom i zakładom produkcyjnym nowe tysiące ton węgla. Jednak istniejące i nowe zakłady produkcji materiałów budowlanych nie będą w stanie pokryć zapotrzebowania materiałowego i dlatego ciężar pokrycia tego deficytu spoczywać musi na produkcji nowych materiałów, zastępczych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do najbardziej ekonomicznych należą materiały:
- wyprodukowane z surowca znajdującego się w miejscu wznoszenia budowli lub w pobliżu,
- których produkcja nie wymaga kosztownych procesów przetwórczych, znacznej robocizny, użycia materiałów pomocniczych, a zwłaszcza materiałów pochodzenia przemysłowego,
- które mogą wpłynąć na skrócenie terminów wykonania zaplanowanych robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wykorzystując materiały miejscowe oraz lokalizując wytwórnie nowych materiałów w pobliżu źródeł surowcowych i w okolicy stałego, masowego zbytu, ograniczamy przede wszystkim koszty transportu. Zużycie materiałów budowlanych dla przeciętnego budynku wynosi tysiące ton. Przewiezienie tego ładunku wymaga wysiłku człowieka, sił pociągowych, wagonów, parowozów’, a przede wszystkim węgla i czasu. Produkcja materiałów nowych bez potrzeby ich wypalania daje przy wykorzystywaniu surowców miejscowych wielorakie korzyści: przyczynia się do likwidacji deficytu zaopatrzenia materiałowego, obniża koszty budowy, powoduje oszczędności na węglu i transporcie i umożliwia rozwiązanie bolączek materiałowych bezpośrednio na budowie. W budynkach mieszkalnych największy ciężar posiadają ściany i fundamenty, na ich wybudowanie zużywa się najwięcej materiału, a przede wszystkim cegły (uprawnienia budowlane).

Zachodzi więc konieczność zastosowania do budowy ścian takiego nowego materiału, który mógłby zastąpić deficytową cegłę. Ściany domów mieszkalnych pracują na ściskanie, rola fundamentów polega na przejęciu wszystkich obciążeń. W murach budynków 1-, 2- lub 3-kondygnacjowych nie powstają duże naprężenia, przeto słabsze materiały miejscowe odpowiednio przygotowane mogą być użyte w konstrukcjach ścian. Nie należy pominąć faktu, że w budynkach szkieletowych i w ścianach działowych można również zastosować materiały budowlane, wykonane z materiałów miejscowych, niewypalanych zamiast materiałów ceramicznych palonych (program egzamin ustny).

Wypalanie cegły

Wypalanie cegły jest pracochłonne i związane ze znacznym zużyciem węgla. Na wypalenie 1000 sztuk cegieł w stałych piecach polowych potrzeba w przybliżeniu 400 kg węgla. W nowoczesnych dużych cegielniach z piecami kręgowymi zużycie węgla wynosi około 200 kg na 1000 sztuk cegieł (dochodzi jeszcze do tego węgiel zużyty jako opał podczas transportu kolejowego) (opinie o programie).

Dla porównania podajemy, że przy wypalaniu 1 tony cementu zużywa się średnio 270 kg węgla. Jeżeli przyjmiemy, że na 1 m3 muru przypada średnio 400 cegieł, nie licząc cegły potłuczonej w czasie transportu, a do produkcji 1000 sztuk cegieł niewypalanych z tworzywa cementowo-glinianego, zastępujących pod względem wytrzymałościowym cegłę ceramiczną wypalaną w piecach kręgowych potrzeba 400 kg cementu, to otrzymamy oszczędność na węglu w stosunku do 1 m3 muru 200.0,4 - 270.0,4.0,4 = 36,8 kg/1 m3 muru, tj. 18% (segregator aktów prawnych).

Jeszcze większe oszczędności na węglu uzyskuje się przy produkowaniu cegieł niższych marek z tworzywa cementowo-glinianego, stosowanych np. w ścianach działowych lub w budynkach o 2 kondygnacjach. Zakładając zużycie 200 kg cementu na 1000 sztuk otrzymamy oszczędność ok. 24%. W przeliczeniu na 1 milion cegieł oszczędność na węglu może zatem wynieść od 92 do 120 ton.

Przy stosowaniu tworzyw cementowo-glinianych poza uzyskaną oszczędnością na węglu dochodzą jeszcze znaczne oszczędności na cemencie w zaprawach, tynkach, cegłach i dachówkach cementowych, gdyż glina może zastąpić część cementu bez obniżenia wartości tradycyjnych materiałów (promocja 3 w 1).
Poza oszczędnościami materiałowymi dochodzą jeszcze dodatkowo następujące efekty gospodarcze. Oszczędność na transporcie węgla i na transporcie materiałów ściennych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !