Żywice ftalowe

Żywice ftalowe

Żywice ftalowe stanowią grupę żywic otrzymywanych drogą kondensacji kwasu ortoftalowego lub izoftalowego z alkoholami wielowodorotlenowymi, jak gliceryna lub pentaerytryt itp., modyfikowane olejami roślinnymi lub kwasami tłuszczowymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Żywice fenolowo-formaldehydowe i melaminowo-for- m aldehydowe. Produkty kondensacji fenolu i jego pochodnych jako 100-procenlowe żywice fenolowe lub żywice modyfikowane stosuje się zazwyczaj w połączeniu z innymi żywicami głównie poliestrowymi typu alkidowego lub z olejami roślinnymi.

Żywice fenolowe odznaczają się dużą twardością, znaczną odpornością na działanie wody, rozpuszczalników organicznych, olejów mineralnych i kwasów. Podobne własności wykazują żywice melamino-formaldehydowe, które ze względu na znaczną kruchość z reguły stosowane są w połączeniu z żywicami poliestrowymi typu alkidowego.
Połączenia żywic fenolowych lub melaminowych z plastyfikującymi żywicami poliestrowymi posiadają dużą twardość, niską nasiąkliwość w wodzie, odporność na rozcieńczone kwasy nieorganiczne jak również na działanie warunków klimatu tropikalnego i morskiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID)

Wyroby pochodne celulozy. Do wyrobów malarskich nitro stosuje się pochodne celulozy, jak benzyloceluloza, metylo-etyloceluloza itp., rozpuszczalne w rozpuszczalnikach i plastyfikatorach. Pochodne celulozy wytwarzają błonę przez odparowanie rozpuszczalników. Wśród pochodnych celulozy najpopularniejsza jest nitroceluloza, wprowadzana do wyrobów lakierowych w wielu gatunkach, różniących się między sobą zawartością azotu, wielkością makrocząsteczki oraz stopniem rozpuszczalności w różnych rozpuszczalnikach. Roztwory różnych gatunków nitrocelulozy w tych samych rozpuszczalnikach i o tej samej koncentracji wykazują różną lepkość, a wytworzone z nich błony przejawiają różne własności (uprawnienia budowlane).

Pigmenty nieorganiczne

Pigmenty nieorganiczne stosowane są do celów kolorystycznych, niektóre z nich wykazują własności pasywujące stal. Do pigmentów barwiących i pasywujących należą:
- Minia ołowiana (Pb304). Ze względu na wysoką toksyczność minia nie może być stosowana do farb nawierzchniowych (program egzamin ustny).
- Żółcień cynkowa obojętna (PN-58/C-81018). Jest to sól podwójna chromianu cynkowego i dwuchromianu potasowego (3ZnCr04 • K20r2O7). Znajduje zastosowanie do produkcji antykorozyjnych farb podkładowych opartych na spoiwach schnących na powietrzu oraz na spoiwach epoksydowych. Nie nadaje się do wyrobów piecowych i nie może być stosowana w spoiwach poliuretanowych.
- Żółcień cynkowa zasadowa. Jest to sól zespolona chromianu cynkowego i wodorotlenku cynkowego (ZnCr04 • Zn(OH)2). Znajduje zastosowanie jako pigment do farb gruntowych, nie może być stosowana w spoiwach poliuretanowych oraz do produkcji dwuskładników gruntów reaktywnych (opinie o programie).
- Żółcień żelazowa. W połączeniu z innymi pigmentami, np. minią ołowianą lub żółcienią cynkową, stosowana jest do farb rdzochronnych.
- Żółcień kadmowa. Posiada odporność na wysokie temperatury do 500°C i wykazuje dużą odporność na kwas siarkowy i alkalia, nieco mniejszą na kwas solny.
- Czerwień żelazowa syntetyczna (PN-66/C-81020). Produkowane są trzy gatunki czerwieni żelazowej syntetycznej (segregator aktów prawnych).

Poszczególne gatunki czerwieni żelazowej syntetycznej posiadają barwę czerwoną o odcieniu od jasnoczerwonego do brunatnego. Syntetyczna czerwień żelazowa posiada wysoką trwałość na światło, bardzo dobrą odporność na wpływy atmosferyczne, wysoką siłę krycia. Jest odporna na wapno i cement.
Może być stosowana w spoiwach ftalowo-melaminowych, olejno-żywicznych, olejnych, poliuretanowych, chlorokauczukowych, epoksydowych i silikonowych.

Czerwień żelazowa naturalna. Jest to pigment z gatunku ochr palonych o zawartości od 15 do 50% tlenków żelaza. Czerwień żelazowa produkowana pod symbolem F/23 zawiera około 30% Fe203 i około 22% glino- krzemianów. Nadaje się do produkcji farb rdzoochronnych (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !