Blog

27.03.2019

Absolwenci budownictwa – jakie mają uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Absolwenci budownictwa – jakie mają uprawnienia budowlane?

Młody inżynier budownictwa na swojej drodze do kariery zawodowej spotyka wiele ograniczeń (program na komputer). Przede wszystkim, z obowiązujących przepisów prawnych wynika, że osoba mająca tytuł magistra inżyniera budownictwa, która odbyła niezbędną praktykę w biurze projektowym oraz na budowie, nie może samodzielnie projektować obiektów magazynowych, przemysłowych, gospodarczych ani nawet niewielkich domków jednorodzinnych (program na telefon). Wynika to z faktu, że rola takiego inżyniera jest ograniczona wyłącznie do projektowania konstrukcji obiektów budowlanych, przy czym w przepisach prawnych nie ma słowa o tym, czym właściwie jest konstrukcja obiektu budowlanego (program na egzamin ustny).

Rozwiązywanie problemów technicznych

Absolwenci budownictwa – jakie mają uprawnienia budowlane?

Każdy magister inżynier budownictwa ma możliwość ubiegania się o uprawnienia w specjalności architektonicznej w zakresie ograniczonym (promocja 3 w 1), jednak należy pamiętać, że zdobyta w czasie studiów wiedza dotyczy zakresu:
• projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego i przemysłowego,
• zastosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
• doboru oraz stosowania materiałów budowlanych,
• kierowania firmą budowlaną i ekipami budowlanymi (segregator).
Oznacza to, że absolwent posiada przygotowanie do rozwiązywania różnego rodzaju problemów technologicznych, organizacyjnych i projektowych oraz do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, uzupełnienia wiedzy czy kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
Obecnie pojawił się już postulat, aby osoba mająca takie przygotowanie, mogła projektować obiekty budowlane nieskomplikowane architektonicznie (opinie). W planach jest usunięcie ograniczenia, które wynika z rodzaju zabudowy, np. zagrodowej oraz zwiększenie dopuszczalnej kubatury obiektu, jaki może zostać zaprojektowany przez osobę, która ma uprawnienia architektoniczne do projektowania w ograniczonym zakresie. Osoby postulujące wprowadzenie tych zmian twierdzą, że możliwość projektowania chociażby obiektów jednorodzinnych przez inżynierów budownictwa nie będzie miało negatywnego wpływu na estetykę czy ład przestrzenny istniejącej już zabudowy.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami