Aktualne uprawnienia dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej


Aktualne uprawnienia dla specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 

Realizacja prac budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymaga posiadania specjalnych uprawnień, które dają możliwość wykonywania szerokiego zakresu prac budowlanych i okołobudowlanych (w tym również projektowych). Prace te można realizować zarówno w pełnym, jak i w ograniczonym zakresie, zależnie od stopnia posiadanych kwalifikacji.

 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność konstrukcyjno-budowlana obejmuje szereg czynności, wiążących się z projektowaniem i budową konkretniej nieruchomości. Posiadanie uprawnień bez ograniczeń, daje możliwość projektowania budynku, a także kierowania robotami budowlanymi, oddziałującymi na konstrukcję i architekturę budynku.

 

Uprawnienia z ograniczeniami

Problem staje się o wiele bardziej złożony, gdy w grę wchodzą uprawnienia ograniczone. Wtedy zakres realizowanych prac jest zależny od zapisów w ustawie. Ograniczone uprawnienia umożliwiają między innymi realizację prac w obrębie budynków, których kubatura nie przekracza 1000 metrów sześciennych pojemności a także:

 

- nieruchomości, których łączna wysokość nie przekracza 12 metrów od powierzchni gruntu na którym są one stawiane

- budynków o konstrukcji składającej się z maksymalnie 3 kondygnacji, w przypadku których wysokość każdej z nich nie przekracza 4.8 metra

- budynków, które nie zostały usadowione niżej, niż 3 metry pod powierzchnią gruntu

- nieruchomości, których elementy konstrukcyjne posiadają rozpiętość nieprzekraczającą 6 metrów i których wysięgi wsporników nie są dłuższe, aniżeli 2 metry

- budynków, które nie zawierają w sobie elementów wstępnie sprężanych, przygotowywanych bezpośrednio na budowie i takich, na które nie ma jakiegokolwiek wpływu eksploatacja górnicza.

 

Podsumowanie

Powyższe zasady obowiązują wyłącznie w Polsce. W innych krajach (również tych należących do Unii Europejskiej) zasady są nieco inne. Niemniej również i tam uprawnienia budowlane w kontekście specjalności konstrukcyjnej i budowlanych występują i muszą być honorowane przez podmioty krajowe i zagraniczne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami