Blog

30.05.2018

Aktualne uprawnienia dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej

W artykule znajdziesz:

Aktualne uprawnienia dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej


Aktualne uprawnienia dla specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 

Realizacja prac budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymaga posiadania specjalnych uprawnień, które dają możliwość wykonywania szerokiego zakresu prac budowlanych i okołobudowlanych (w tym również projektowych). Prace te można realizować zarówno w pełnym, jak i w ograniczonym zakresie, zależnie od stopnia posiadanych kwalifikacji.

 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność konstrukcyjno-budowlana obejmuje szereg czynności, wiążących się z projektowaniem i budową konkretniej nieruchomości. Posiadanie uprawnień bez ograniczeń, daje możliwość projektowania budynku, a także kierowania robotami budowlanymi, oddziałującymi na konstrukcję i architekturę budynku.

 

Uprawnienia z ograniczeniami

Problem staje się o wiele bardziej złożony, gdy w grę wchodzą uprawnienia ograniczone. Wtedy zakres realizowanych prac jest zależny od zapisów w ustawie. Ograniczone uprawnienia umożliwiają między innymi realizację prac w obrębie budynków, których kubatura nie przekracza 1000 metrów sześciennych pojemności a także:

 

- nieruchomości, których łączna wysokość nie przekracza 12 metrów od powierzchni gruntu na którym są one stawiane

- budynków o konstrukcji składającej się z maksymalnie 3 kondygnacji, w przypadku których wysokość każdej z nich nie przekracza 4.8 metra

- budynków, które nie zostały usadowione niżej, niż 3 metry pod powierzchnią gruntu

- nieruchomości, których elementy konstrukcyjne posiadają rozpiętość nieprzekraczającą 6 metrów i których wysięgi wsporników nie są dłuższe, aniżeli 2 metry

- budynków, które nie zawierają w sobie elementów wstępnie sprężanych, przygotowywanych bezpośrednio na budowie i takich, na które nie ma jakiegokolwiek wpływu eksploatacja górnicza.

 

Podsumowanie

Powyższe zasady obowiązują wyłącznie w Polsce. W innych krajach (również tych należących do Unii Europejskiej) zasady są nieco inne. Niemniej również i tam uprawnienia budowlane w kontekście specjalności konstrukcyjnej i budowlanych występują i muszą być honorowane przez podmioty krajowe i zagraniczne.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami