Aktualny wykaz materiałów

Aktualny wykaz materiałów

W stosunku do materiałów używanych do uszczelnienia styku elementów konstrukcji nośnych, otworów okiennych i drzwiowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym wysuwa się surowe wymagania eksploatacyjne; powinny one zapewnić niezawodną nieprzepuszczalność powietrza i nieprzepuszczalność wody na stykach przy dużych spadkach temperatury w ciągu całego okresu eksploatacji budynku i budowli (nic mniej niż 20 lat) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wybór materiału uszczelniającego zależy od wielu czynników. Do ważniejszych z nich należą: konstrukcja uszczelnianego styku, sposób uszczelniania, zakres roboczych temperatur (klimatyczny obszar stosowania), warunki eksploatacji. Aktualny wykaz materiałów uszczelniających obejmuje trzy grupy materiałów: uszczelki elastyczne (porowate lub drążone), kity wulkanizujące się i kity nietwardniejące (trwale plastyczne) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do pierwszej grupy materiałów należą porowate uszczelki typu poroizol, gernit, PRP-1. Poroizol jest produkowany z odpadów kauczuków syntetycznych w postaci wałeczków koloru czarnego o różnym przekroju (prostokątnym, okrągłym, owalnym) i stosowany w połączeniu z lepikiem izol (uprawnienia budowlane). Styki płyt uszczelnia się albo podczas ich ustawiania, albo po ukończeniu robót montażowych. Jeśli w produkcji poroizolu wykorzystuje się okruchy kauczukowe uzyskiwane z reguły przez kruszenie zużytych opon samochodowych i asfalt naftowy, to do wytwarzania gernitu stosuje się mieszanki z użyciem kauczuku polichloroprenowego. Jest to także porowaty materiał uszczelniający koloru brązowego o przekroju okrągłym lub owalnym. Gernit stosuje się z powłoką z lepiku kurnaronowo-kauczukowego. Uszczelki PRP-1 produkuje się z mieszaniny kauczuku naturalnego i syntetycznego oraz innych składników, pod postacią porowatego wałeczka koloru czarnego, o przekroju okrągłym lub owalnym. Uszczelki drążone nie są stosowane w Związku Radzieckim (program egzamin ustny).

Uszczelnianie styków składanych

Wszystkie rodzaje wyżej wymienionych uszczelek elastycznych stosuje się w stykach w stanie zaciśniętym (20-50% objętości początkowej). Zachowują one elastyczność i zdolność sprężystego odkształcania się w zakresie temperatur od -25 do +70nC. Pomimo szeregu istotnych zalet uszczelki porowate nie zapewniają niezawodnej i długotrwałej eksploatacji w konstrukcjach budowlanych, dlatego bardziej celowe jest ich stosowanie w charakterze elastycznych podkładek pod uszczelki z kitu bitumicznego (opinie o programie).

Do grupy kitów wulkanizujących się należą kity jedno- i dwuskładnikowe: tiokolowe, butylokauczukowe i sylikonowe. Kolor kitów tiokolowych jedno- i dwuskładnikowych jest jasnoszary, oranżowy lub czarny; dwuskładnikowego kitu butylokauczukowego - czarny, a jednoskładnikowa uszczelka sylikonowa może być biała, szara lub kolorowa (w zależności od koloru stosowanego wypełniacza). Kit sylikonowy może być stosowany w szerokim zakresie roboczych temperatur (od -60 do +250°C), jednak na razie jest on deficytowy i drogi (segregator aktów prawnych).

Nietwardniejące kity uszczelniające stanowią jednorodną gęstolepką pastę, którą wprowadza się do styku o dowolnej konfiguracji. W ciągu całego okresu eksploatacji budynku zachowują one plastyczność i dobrą przyczepność do powierzchni uszczelnianej konstrukcji. Stosuje się je do uszczelniania styków składanych elementów konstrukcji nośnych, jak również do uszczelniania styków drzwiowych lub bloków okiennych w budynkach wznoszonych w różnych klimatycznych strefach kraju. Zakres temperaturowy eksploatacji nietwardniejących kitów uszczelniających wynosi od50 do +70°C.

W Związku Radzieckim najbardziej rozpowszechniony jest nietwardniejący kit poliizobutylcnowy. Kolor kitu od jasnoszarego do brunatnego. Oprócz wymienionych konstrukcji drewnianych w ostatnich dziesięcioleciach szerokie rozpowszechnienie znalazły różne typy okien produkowanych z nowych materiałów. Rozróżnia się obecnie w zależności od stosowanych materiałów budowlanych następujące typy okien: drewnopolimerowe, drewnoaluminiowe, aluminiowe, stalowe, stalowo-polimerowe i z tworzywa sztucznego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !