Akty prawne dla specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

 

Akty prawne dla specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

W trakcie egzaminu na uprawnienia budowlane sprawdzana jest praktyczna oraz teoretyczna znajomość poszczególnych aktów prawnych. Jednym z najważniejszych dla każdej specjalności jest oczywiście ustawa Prawo budowlane (program na komputer).

To w zasadzie podstawowy akt prawny, bez którego nie można zaliczyć egzaminu na uprawnienia budowlane. Wynika to z faktu, że prawo budowlane stanowi podstawę wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Cały tekst ustawy trzeba przeczytać ze zrozumieniem przynajmniej kilka razy, aby utrwalić w pamięci ogólną zawartość każdego działu (program na telefon).

Dla specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej absolutnym minimum jest również rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (program egzamin ustny). W trakcie pierwszej, pisemnej części egzaminu, pojawia się mnóstwo bardzo szczegółowych pytań, dotyczących tego właśnie aktu prawnego. W tym przypadku konieczne jest więc uczenie pamięciowe za pomocą znanej studenckiej metody 3Z. W nauce dużym ułatwieniem będzie program do nauki zawierający pytania z tego właśnie zakresu (opinie o programie).

Znajomość rozporządzeń branżowych


Dla uprawnień konstrukcyjno-budowlanych oraz architektonicznych wymagana jest również znajomość rozporządzeń branżowych związanych z warunkami technicznymi. Pytania z tego zakresu są bardzo szczegółowe, więc również trzeba się uczyć na pamięć (segregator aktów prawnych). Do najważniejszych aktów prawnych zalicza się:
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (promocja 3  w 1).
Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia budowlane, są zobowiązane także do znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów BHP.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !