Akumulator

 

Akumulator

akumulator - urządzenie do magazynowania energii (program uprawnienia budowlane na komputer);

akumulator ciepła - cieplarka;

akumulator elektryczny - urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej; stanowi ogniwo lub zespół ogniw galwanicznych, które można wielokrotnie ładować;

akumulator hydrauliczny - urządzenie do gromadzenia cieczy pod ciśnieniem w celu jej pobierania w dowolnym czasie przez prasę lub inny odbiornik hydrauliczny; w zależności od sposobu wywoływania ciśnienia cieczy hydraulicznej rozróżnia się ciężarowe, powietrzne i sprężynowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

akumulator kwasowy, akumulator ołowiowy - akumulator elektryczny, w którym elektrolitem jest roztwór kwasu siarkowego, a płyty są wykonane głównie z ołowiu i jego związków;

akumulator niklowo-kadmowy - akumulator zasadowy, w którym masę czynną płyty dodatniej stanowi głównie wodorotlenek niklu, a masę czynną płyty ujemnej - głównie związki kadmu;

akumulator niklowo-żelazowy - akumulator zasadowy, w którym masę czynną płyty dodatniej stanowi głównie wodorotlenek niklu, a masę czynną płyty ujemnej - głównie związki żelaza;

akumulator ołowiowy - akumulator kwasowy;

akumulator pneumatyczny - urządzenie do gromadzenia energii ciśnienia gazu (np. w systemach sterowania pneumatycznego) (uprawnienia budowlane);

akumulator rozruchowy - akumulator elektryczny o konstrukcji przystosowanej do krótkotrwałych poborów prądu o znacznym natężeniu; stosowany do zasilania rozruszników elektrycznych;

akumulator srebrowo-cynkowy - akumulator zasadowy, w którym masę czynną płyty dodatniej stanowi tlenek srebrowy, a masę czynną płyty ujemnej - cynk;

akumulator srebrowo-kadmowy - akumulator zasadowy, w którym masę czynną płyty dodatniej stanowi tlenek srebrowy, a masę czynną płyty ujemnej - kadm;

akumulator suchoładowany - akumulator elektryczny zdolny do eksploatacji po napełnieniu elektrolitem;

akumulator zasadowy - akumulator elektryczny, w którym elektrolitem jest roztwór wodny zasady (wodorotlenku potasowego lub sodowego);

akumulator zimna - zbiornik wypełniony solanką chłodzoną przez znajdujący się wewnątrz zbiornika parownik (program egzamin ustny);

akumulatornia - zamykane pomieszczenie w budynku lub pojeździe, przeznaczone do eksploatowania w nim akumulatorów;

akustooptyka - dział akustyki zajmujący się oddziaływaniem fal akustycznych z falami optycznymi;

akustyczny - dotyczący dźwięków; mający dobre własności akustyczne (o pomieszczeniu);

akustyka - nauka o drganiach w środowiskach sprężystych i o zjawiskach związanych z tymi drganiami;

akustyka budowlana - dział akustyki obejmujący zagadnienia rozchodzenia się fal dźwiękowych w pomieszczeniach oraz izolacyjności dźwiękowej przegród budowlanych;

akustyka kwantowa - dział akustyki zajmujący się generowaniem i wzmacnianiem energii drgań sprężystych w postaci skwantowanej (opinie o programie);

Akustyka mikrofalowa

akustyka mikrofalowa - akustyka zajmująca się wykorzystaniem fal akustycznych o częstotliwościach powyżej 1 miliarda Hz (hiperdźwięków);

akutancja ostrość konturów; a. jest tym większa, im węższa jest strefa spadku gęstości optycznej od wartości maksymalnej do minimalnej;

akwadag - zawiesina grafitu koloidalnego w wodzie stosowana do pokrywania wewnętrznych powierzchni lamp elektronowych (np. oscyloskopowych) w celu wytworzenia warstwy przewodzącej stanowiącej ekran elektryczny lub kolektor elektronów wtórnych (segregator aktów prawnych);

akwaforta - technika graficzna polegająca na trawieniu roztworem kwasu azotowego rysunku wykonanego igłą na pokrytej warstwą kwasood- pomą (werniksem) płytce miedzianej lub cynkowej; płytka z wytrawionym rysunkiem służy do sporządzania z niej odbitek; odbitka z rysunkiem wykonanym tą techniką;

akwalung - aparat oddechowy do nurkowania swobodnego zapewniający samoczynną regulację dopływu tlenu z butli;

akwamaryn - minerał, niebieska, przezroczysta odmiana berylu; kamień szlachetny;

akwametria - dział metrologii zajmujący się pomiarami zawartości wody w ciałach stałych, cieczach lub gazach;

akwanautyka - nauka zajmująca się badaniem możliwości rejsów podwodnych i przebywania na znacznych głębokościach wód jezior, mórz i oceanów;

akwaplan - szeroka deska holowana za szybką motorówką; dzięki odpowiedniemu ustawieniu a. powstaje siła nośna, utrzymująca na powierzchni wody deskę wraz ze stojącym na niej człowiekiem, trzymającym się linki; niewielka płyta, działająca na zasadzie hydropłatu, holowana z umiarkowaną prędkością za motorówką na lince; pływak lub płetwonurek trzymając oburącz akwaplan i regulując jego kąt natarcia, może być holowany w różnych zanurzeniach, celem obserwacji obiektów podwodnych;

akwarela - obraz wykonany farbą akwarelową; - farba akwarelowa;

akwarium - zbiornik o ścianach przezroczystych do hodowli zwierząt i roślin wodnych (promocja 3 w 1);

akwatinta - technika graficzna podobna do akwaforty, umożliwiająca uzyskiwanie na odbitce rysunku z płaszczyznami o zróżnicowanej jasności (od czerni do bieli); odbitka z rysunkiem wykonanym tą techniką;

akwatol - materiał wybuchowy zawierający azotan amonu, trotyl, zagęszczacz i wodę; stosowany do robót strzałowych w wilgotnych otworach wiertniczych;

akwatorium - obszar wodny portu;

akwedukt - budowla w kształcie wiaduktu, na której ułożone jest koryto lub rurociąg do prowadzenia wody;

akwen - określona część obszaru wodnego (np. morza, rzeki);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !