Blog

07.08.2018

Akumulatornia - niebezpieczne pomieszczenie

W artykule znajdziesz:

Akumulatornia - niebezpieczne pomieszczenie

Pomieszczenie do ładowania akumulatorów, czyli akumulatornia powinna być odpowiednio wyposażona i przystosowana do tego typu działań (program na komputer). Nie powinno przebywać się w niej zbyt dużo czasu, ponieważ podczas ładowania baterii akumulatora wydzielają się szkodliwe substancje chemiczne, które mogą jedynie zagrozić naszemu zdrowiu (program na telefon).
Akumulatornie to pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi! W tym miejscu powinien być zastosowany absolutny zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia człowieka będącego aktualnie w miejscu składowania akumulatorów. Przy ładowaniu akumulatorów wydziela się między innymi wodór, czyli gaz wybuchowy i kwas siarkowy (program na egzamin ustny).

Rozlanie elektrolitu

Akumulatornia - niebezpieczne pomieszczenie

Podczas nieuważnej pracy może nastąpić rozlanie elektrolitu, bardzo żrącej substancji działającej negatywnie na organizm człowieka (promocja 3 w 1). Posiadacz akumulatorni powinien również zadbać o bezpieczeństwo osób pracujących na terenie jego zakładu, a samo pomieszczenie powinno być poprawnie zbudowane. Ściany i podłoga powinna być wyłożona materiałami kwasoodpornymi, aby przy niechcianych rozlaniu nie wchłaniały się w elewację budynku.
Nieodłącznym elementem takiego pomieszczenia powinna być również odpowiednia wentylacja stropowa oraz oświetlenie wykonane w systemie przeciwwybuchowym, aby zmniejszyć ryzyko pracy do minimum (segregator).
Przykładem systemu wentylacyjnego jest tzw „ładownia otwarta”, w której okapy są spięte kolektorem wentylacji a wszystko to jest umieszczone wewnątrz konstrukcji nośnej stalowej. Każdy okap, w tym systemie, powinien zostać wyposażony w regulowaną przepustnicę powietrza, która została dedykowana do ładowania jednej baterii o określonej specyfikacji (opinie).
Drzwi takiego pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz, aby nie obtrącały znajdujących się przy wejściu akumulatorów, a pomieszczenie do ich naprawy powinno być osobne. Istotnym elementem jest również doprowadzanie wody do takiego pomieszczenia. Na podstawie powyższych zagrożeń należy rozważyć odpowiednie miejsce budowy i szkolenia BHP dla pracowników firmy zajmującej się dziedziną akumulatorów.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami