Akumulatornia - niebezpieczne pomieszczenie

Pomieszczenie do ładowania akumulatorów, czyli akumulatornia powinna być odpowiednio wyposażona i przystosowana do tego typu działań (program na komputer). Nie powinno przebywać się w niej zbyt dużo czasu, ponieważ podczas ładowania baterii akumulatora wydzielają się szkodliwe substancje chemiczne, które mogą jedynie zagrozić naszemu zdrowiu (program na telefon).
Akumulatornie to pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi! W tym miejscu powinien być zastosowany absolutny zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia człowieka będącego aktualnie w miejscu składowania akumulatorów. Przy ładowaniu akumulatorów wydziela się między innymi wodór, czyli gaz wybuchowy i kwas siarkowy (program na egzamin ustny).

Rozlanie elektrolitu

Akumulatornia - niebezpieczne pomieszczenie

Podczas nieuważnej pracy może nastąpić rozlanie elektrolitu, bardzo żrącej substancji działającej negatywnie na organizm człowieka (promocja 3 w 1). Posiadacz akumulatorni powinien również zadbać o bezpieczeństwo osób pracujących na terenie jego zakładu, a samo pomieszczenie powinno być poprawnie zbudowane. Ściany i podłoga powinna być wyłożona materiałami kwasoodpornymi, aby przy niechcianych rozlaniu nie wchłaniały się w elewację budynku.
Nieodłącznym elementem takiego pomieszczenia powinna być również odpowiednia wentylacja stropowa oraz oświetlenie wykonane w systemie przeciwwybuchowym, aby zmniejszyć ryzyko pracy do minimum (segregator).
Przykładem systemu wentylacyjnego jest tzw „ładownia otwarta”, w której okapy są spięte kolektorem wentylacji a wszystko to jest umieszczone wewnątrz konstrukcji nośnej stalowej. Każdy okap, w tym systemie, powinien zostać wyposażony w regulowaną przepustnicę powietrza, która została dedykowana do ładowania jednej baterii o określonej specyfikacji (opinie).
Drzwi takiego pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz, aby nie obtrącały znajdujących się przy wejściu akumulatorów, a pomieszczenie do ich naprawy powinno być osobne. Istotnym elementem jest również doprowadzanie wody do takiego pomieszczenia. Na podstawie powyższych zagrożeń należy rozważyć odpowiednie miejsce budowy i szkolenia BHP dla pracowników firmy zajmującej się dziedziną akumulatorów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami