Zerwanie się cięgien

Zerwanie się cięgien

Zerwanie się cięgien (lin) nastąpić może w wyniku zupełnego braku kontroli urządzenia dźwigowego lub w przypadku bardzo znacznego przeciążenia kabiny (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu uchronienia pasażerów i kabiny dźwigowej przed skutkami takiego wypadku, w każdym dźwigu, przeznaczonym do przewozu ludzi, są zainstalowane na kabinie dźwigowej przyrządy chwytne (tzw. chwytacze), które działają w momencie, gdy szybkość opadania kabiny przekroczy o pewien ustalony procent jej szybkość normalną, lub wtedy, gdy zostanie zluzowane lub zerwane jedno, lub kilka cięgien obsługujących kabinę.

Zarówno zerwanie się przewodu, jak i zbyt duża oporność uziemienia powodują, że pozornie uziemione osłony i metalowe części sprzętu elektrotechnicznego w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów mogą znaleźć się pod napięciem i stać się przyczyną wypadków porażenia prądem elektrycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oporność uziemienia może w niektórych przypadkach zmieniać się i pogarszać, głównie wskutek nieprawidłowego wykonania uziemienia lub wskutek zastosowania nieodpowiedniego materiału. Np. obchwyt rury wodociągowej, wykonany z blachy stalowej niecynkowanej, może po pewnym czasie przerdzewieć przerywając w ten sposób obwód uziemiający. Instalacje odgromowe ulegają awariom wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna, korozji materiałów lub uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie te awarie doprowadzić mogą w konsekwencji do przerwania obwodu uziemiającego (uprawnienia budowlane).

Bezpośrednie uderzenie pioruna

Bezpośrednie uderzenie pioruna może spowodować stopienie się części przewodu, zwodu lub przewodu odprowadzającego. Instalacje wykonane linką stalową mogą ulec przerdzewieniu (program egzamin ustny). Wreszcie części obwodów uziemiających, znajdujące się w obrębie łatwo dostępnym, mogą ulec zerwaniu na skutek uderzeń lub innych uszkodzeń mechanicznych. Przerwanie się jednego zwoju uziemiającego powoduje powiększenie się oporności uziemienia i zmniejsza skuteczność pracy instalacji odgromowej (opinie o programie).

Przerwanie się kilku lub wszystkich zwodów likwiduje całkowicie działalność ochronną instalacji. Awarie w instalacji telefonicznej lub radiowej polegają zwykle na przerwaniu się przewodów lub na zewnętrznych uszkodzeniach aparatów odbiorczych. Wszystkie uszkodzenia, z wyjątkiem zerwania się przewodów w liniach napowietrznych, są niegroźne dla ludzi obsługujących te urządzenia (segregator aktów prawnych). Zerwanie się przewodów instalacyjnych telefonicznych lub radiowęzłowych jest niebezpieczne dla ludzi wtedy, gdy przewody te spadając mogą zetknąć się z przewodami silno- prądowymi i przez to przerzucić napięcie rzędu 120, 220 lub 380 V na przewody i aparaty nie przystosowane do takiego napięcia, co z kolei może spowodować niebezpieczne porażenia.

Instalacje elektryczne ulegają stopniowemu niszczeniu przez użytkowanie, niewłaściwą eksploatację, wskutek uszkodzeń mechanicznych lub wskutek korozji materiałów izolacyjnych i przewodzących. Właściwa konserwacja ma na celu wykrywanie powstających usterek i natychmiastowe ich usuwanie. Okres użytkowania instalacji elektrycznych jest w bardzo dużym stopniu zależny od sposobu wykonywania konserwacji. Niektóre elementy instalacyjne, jak np. bezpieczniki, powinny być przez konserwatora specjalnie często kontrolowane. Kontrola instalacji i wykonywanie w porę potrzebnych napraw czy przełączeń wpływa decydująco na przedłużenie okresu użytkowania instalacji (promocja 3 w 1). Wpływ konserwacji na długość okresu użytkowania instalacji elektrycznych uwydatnia się szczególnie przy instalacjach wykonanych przewodami aluminiowymi.

Brak konserwacji i stałego dozoru doprowadza do powstawania w takich instalacjach bardzo częstych przerw w dostawie energii i w krótkim czasie do konieczności przeprowadzenia kapitalnego remontu instalacji.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !