Alumel

Alumel

alumel - stop niklu, manganu, aluminium, krzemu i żelaza, stosowany do wyrobu termoelementów, przewodów kompensacyjnych i rezystorów pracujących w wysokich temperaturach (do I000°C) (program uprawnienia budowlane na komputer);

aluminiowanie, glinowanie - wytwarzanie powłoki aluminiowej na powierzchni wyrobów metalowych (rzadziej niemetalowych) metodami: natryskową, ogniową lub galwanicznie w celu ochrony przed korozją lub metodą dyfuzyjną (naglinowywanie) w celu zabezpieczenia przed utlenianiem w wysokich temperaturach aluminiowanie dyfuzyjne;

aluminotermia - proces chemiczny polegający na redukcji tlenków metali za pomocą sproszkowanego aluminium w wysokiej temperaturze wytworzonej wskutek reakcji utleniania się aluminium stosowana jest w metalurgii do otrzymywania stopów żelaza, w kolejnictwie do łączenia szyn i in. alumożel żel glinowy;

alundum - uszlachetniony tlenek glinowy w postaci krystalicznego proszku o strukturze korundu, stosowany głównie jako ścierniwo i do produkcji rezystorów objętościowych dużej mocy;

aluwium - osady naniesione przez wody rzeki w jej korycie lub na tarasie rzecznym alużel - żel glinowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

ałun amonowo-glinowy - siarczan amonowo-glinowy;

ałunator - urządzenie wspomagające pracę filtrów oczyszczających wodę przez dodawanie do niej środka chemicznego wywołującego koagulację zanieczyszczeń stałych i osiadanie ich na dnie ałunit - mineral, zasadowy siarczan potasu i glinu, surowiec do otrzymywania ałunu;

ałuny - podwójne uwodnione siarczany metali jednowartościowych (np. sodu, potasu) lub amonu i metali trójwartościowych (np. glinu, żelaza, chromu); używane są w garbarstwie, farbiarstwie, medycynie itp.; najczęściej używany jest potasowo-glinowy, modulacja amplitudowa (uprawnienia budowlane);

amalgamacja - tworzenie się amalgamatów amalgamat - stop określonego metalu z rtęcią amalgamowanie - proces otrzymywania metali szlachetnych z rud lub koncentratów hutniczych przy użyciu rtęci; rtęć rozpuszcza te metale tworząc amalgamaty, natomiast nie zwilża pozostałych składników rudy, które wskutek tego można oddzielić; ogrzewając następnie amalgamat powoduje się odparowanie rtęci i wydzielenie metalu szlachetnego;

amalgamowanie - dodatkowa obróbka przygotowawcza przed srebrzeniem, polegająca na wytworzeniu na powierzchni przedmiotu warstewki amalgamatu przez zanurzenie przedmiotu w roztworze soli rtęci na kilka sekund; wydzielająca się rtęć zapobiega kontaktowemu osadzaniu się srebra w następnych operacjach (program egzamin ustny);

Amatol

amatol - mieszanina azotanu amonowego i trotylu, zastępująca podstawowe kruszące materiały wybuchowe;

ambiofonia - technika korygowania akustyki wnętrz (studiów, sal koncertowych) przez zastosowanie sztucznego pogłosu  hipotetyczna plazma zawierająca cząstki elementarne i ich antycząstki ambligonit - minerał, fluorofosforan litu i glinu o układzie trójskośnym: występuje w żyłach pegmatytowych wraz z minerałami zawierającymi lit; a. jest źródłem litu i jego związków (opinie o programie);

ambona - obudowa dziobu i ew. rufy jachtu, wykonana zwykle z metalowych poręczy, umożliwiająca bezpieczną pracę załogi ambra - wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota (odmiany wieloryba), znajdowana na wybrzeżach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego; woskowata masa o zapachu balsamicznym, stosowana w perfumerii jako utrwalacz zapachów; zawiera amboinę C2.1H40O ambra czarna gagat ambulans samochód sanitarny ambulans dojarski - pojazd mechaniczny przystosowany do przewozu na pastwisko dojarki mechanicznej wraz ze sprzętem ameryk;

Am - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny oddzielnej rodziny aktynowców w grupie dodatkowej skandowców (III grupa układu okresowego), liczba atomowa 95, w przyrodzie nie występuje; a. jest otrzymywany w wyniku sztucznych przemian jądrowych przez działanie jąder helu o bardzo dużej energii kinetycznej na uran (segregator aktów prawnych);

ametyst - minerał, fioletowa przezroczysta odmiana kwarcu; kamień półszlachetny amfibia aerodyna przystosowana do startu zarówno z podłoża stałego, jak i z wody (oraz do lądowania i wodowania); samochód pływający;

amfibole - grupa minerałów będących krzemianami magnezu, żelaza, glinu, wapnia i sodu; dla techniki ważne są: aktynolit, tremolit, homblenda, których skupienia są azbestami amfibolity - skały metamorficzne zawierające jako główne składniki amfibole i plagioklazy stosowane są jako tłuczeń drogowy amfijon jon obojnaczy;

amfilada - bud. jednotraktowy układ wnętrz połączonych wejściami na jednej osi amfiteatr - w teatrach, cyrkach, salach koncertowych itp. część widowni wznosząca się koliście lub półkoliście ku górze amfolit elektrolit amfoteryczny;

amfoteryczność, amfoteria - zdolność niektórych pierwiastków i związków chemicznych do wykazywania własności zarówno zasadowych, jak i kwasowych (promocja 3 w 1);

amidazy - enzymy rozszczepiające hydrolitycznie wiązania między atomami węgla i azotu; należą do nich np. enzymy rozkładające aminokwasy, mocznik;

amidki - związki pochodne amoniaku, w którym miejsce atomu wodoru zajmuje metal, mające charakter soli o anionie NH2, np. amidek wapniowy;

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !