Amortyzator bezwładnościowy

Amortyzator bezwładnościowy

amortyzator bezwładnościowy - amortyzator (samochodowy), którego elementem ruchomym jest ciężarek zawieszony sprężyście w zamkniętej obudowie zamocowanej do osi samochodu; drgania zawieszenia wywołują ruchy ciężarka względem obudowy kosztem energii pobranej z układu zawieszenia (program uprawnienia budowlane na komputer);

amortyzator cierny - amortyzator pochłaniający energię drgań wskutek tarcia dociskanych do siebie tarcz ciernych, przymocowanych do ramion amortyzatora, które z kolei połączone są z drgającymi w stosunku do siebie elementami urządzenia;

amortyzator dynamiczny - amortyzator bezwładnościowy;

amortyzator hydrauliczny - amortyzator pochłaniający energię drgań i wstrząsów przez wykorzystanie oporu cieczy podczas jej przepływu przez małe otworki między sąsiednimi komorami;

amortyzatora (np. amortyzator teleskopowy) amortyzator kołysania - stabilizator statku (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

amortyzator rurociągowy - urządzenie zmniejszające siłę uderzenia hydraulicznego w rurociągach przewodzących ciecze; a.r. umożliwia chwilowe zwiększenie pojemności rurociągu zmniejszając przez to ciśnienie dynamiczne cieczy;

amortyzator teleskopowy - amortyzator hydrauliczny o korpusie w kształcie wydłużonego cylindra, w którym przesuwa się tłok połączony z tłoczyskicm osłoniętym z zewnątrz dodatkową rurą, która obejmuje również cylindryczny korpus; podczas uginania się a.t. zawarty w cylindrze płyn przetłaczany jest z jednej strony cylindra na drugą, pochłaniając przy tym energię wstrząsów;

AMP (z ang. adenosine monophosphate) - kwas adenozynojednofosforowy;

amper, A - jednostka podstawowa natężenia prądu elektrycznego w układzie SI; prąd o stałym natężeniu, który płynąc w dwóch prostych, równoległych, nieskończenie długich przewodach o pomijalnie małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odstępie 1 metra od siebie wywołałby między tymi przewodami siłę równą 2 10 niutonów na metr długości jednostka siły magnetomotorycznej w układzie SI; siła magnetomotoryczna występująca wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej stanowiącej brzeg powierzchni, gdy przez tę powierzchnię przenika jeden przewód z nie zmieniającym się prądem elektrycznym (uprawnienia budowlane);

amperogodzina, - nielegalna jednostka ładunku elektrycznego: I A • h = 3,6 kC (kilokulomba);

amperometria - analiza amperometryczna;

amperomierz - miernik natężenia prądu elektrycznego (program egzamin ustny);

amperozwój, Az - nielegalna jednostka siły magnetomotorycznej (układ MKSA); siła magnetomotoryczna wytworzona przez prąd 1 ampera płynący w jednym zwoju przewodu;

ampex - nazwa firmowa magnetowidu studyjnego;

Amplidyna

amplidyna - prądnica prądu stałego o dwustopniowym wzmocnieniu, uzyskanym dzięki wytworzeniu poprzecznego strumienia magnetycznego wirnika, odgrywa rolę elektromaszynowego wzmacniacza mocy amplitikator wzmacniacz;

amplifikatornia - pomieszczenie w rozgłośni, wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających kierowanie technicznym procesem emisji programu i jego kontrolę (opinie o programie);

amplistat - wzmacniacz magnetyczny dwurdzeniowy o zewnętrznym sprzężeniu zwrotnym; dzięki stosowaniu dodatniego sprzężenia zwrotnego można uzyskać znacznie większe wzmocnienie mocy niż w przypadku układu jednordzeniowego;

amplitron - lampa wzmacniająca, w której występuje oddziaływanie między obiegającym katodę wirnikiem elektronowym (podobnie jak w magnetronie synchronicznym) i falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż otwartej linii opóźniającej;

amplituda - największe odchylenie wartości chwilowej wielkości okresowej od jej wartości średniej;

amplituda ekologiczna - skrajna rozpiętość między czynnikami siedlisk, w których dany rodzaj lub gatunek rośliny czy zwierzęcia może jeszcze bytować;

amplituda fałdu - różnica wysokości między przegubem synkliny a przegubem antykliny fałdu (segregator aktów prawnych);

amplituda punktu na płaszczyźnie - miara względna kąta skierowanego, który tworzy z osią stałą, zwaną osią biegunową, oś przechodząca przez biegun i przez dany punkt;

amplituda rozpraszania - zespolona funkcja charakteryzująca stan układu zderzających się cząstek w dużej odległości od miejsca, w którym doszło do zderzenia;

ampułka - opakowanie jednostkowe zamykane przez zatopienie lub spawanie, o pojemności do 50 cm , o kształcie zbliżonym do małej butelki;

ampułka poziomnicy - naczynie przezroczyste zamknięte, wypełnione cieczą w ten sposób, że w górnej części tego naczynia tworzy się pęcherzyk pary cieczy; położenie pęcherzyka wskazuje kąt nachylenia poziomnicy;

amunicja - wszelkiego rodzaju pociski, ładunki materiału wybuchowego, zapalniki, zapłonniki, środki pirotechniczne przeznaczone do niszczenia, obezwładniania, pozorowania lub wywoływania innych skutków np. zadymiania amunicja

biologiczna - pociski artyleryjskie, bomby lotnicze itp. napełnione środkami biologicznymi przeznaczonymi do zakażania powietrza i terenu;

amunicja bojowa - amunicja o działaniu niszczącym, obezwładniającym lub specjalnym, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych na polu walki;

amunicja ćwiczebna, amunicja ślepa - amunicja używana do pozorowania strzelań (lub wybuchów) bojowych podczas ćwiczeń; różni się od amunicji bojowej brakiem niektórych elementów bojowych (np. ładunków bojowych lub pocisków);

amunicja dymna - amunicja wypełniona materiałami wydzielającymi obłoki dymu podczas wybuchu lub spalania, stosowana w celu wykonania zasłon dymnych utrudniających nieprzyjacielowi obserwację pola walki (promocja 3 w 1);

amunicja jądrowa - amunicja zawierająca ładunek jądrowego materiału wybuchowego, np. w głowicach pocisków artyleryjskich i rakietowych, bomb lotniczych;

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !