Blog

30.05.2018

Analiza pracy dźwigu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Analiza pracy dźwigu budowlanego


Dźwig budowlany
Dźwig budowlany

ANALIZA PRACY ŻURAWIA ŻB – 75/100


Nr fabryczny 1736 nr rej. 32-06-6171 Rok budowy 1980

Analiza pracy żurawia ma wykazać rzeczywisty okres jego pracy.
Z zapisów w książce rewizji żurawia można określić historię eksploatacji żurawia.
Odbiór techniczny żurawia po pierwszym montażu odbył się 02.04.1980 r. i od tej daty należy liczyć faktyczny okres eksploatacji.
Z poszczególnych badań, których protokóły znajdują się w książce rewizyjnej odnotujemy daty badań i okresy wyłącznie z eksploatacji z powodu niedopuszczenia do pracy.


Oto poszczególne wyłączenia z eksploatacji: 


 24.09.1981 – 30.09.1981 6 dni
 29.10.1981 – 29.11.1981 31 dni
 26.04.1991 – 10.05.1991 14 dni
 10.05.1991 – 17.05.1991 7 dni
 01.03.1993 – 12.03.1993 11 dni
 12.08.1994 – 23.09.1994 11 dni
 25.10.1995 – 24.07.1996 8 m-c 30 dni
 24.07.1996 – 01.07.1997 11 m-c 8 dni
 29.05.2000 – 01.06.2000 3 dni
 02.09.2002 – 27.03.2003 6 m-c 25 dni
 20.05.2005 – 20.07.2005 2 m-c
 30.06.2006 – 02.08.2006 1 m-c 3 dni
 31.08.2007 – 12.12.2007 3 m-c 11 dni
 24.04.2008 – 11.05.2008 15 dni
 10.08.2008 – 26.10.2011 1173 dni

Razem = 2302 dni

 

Z powyższego wynika, że z powodu niedopuszczenia do eksploatacji żurawia, okres wyłączenia wyniósł 2302 dni, tj. ok. 75,5 m-c.
Uwzględniając fakt, że w okresie eksploatacji dokonano 15 zmian jego lokalizacji, co pociąga za sobą wyłączenia go z użytkowania przeciętnie na 15 dni, z uwagi na czas potrzebny do demontażu, transportu na nowe miejsce i powtórny montaż z przeglądem.


Wobec powyższego wyłączenia z eksploatacji żurawia konieczne do zmiany jego miejsca pracy wynoszą:
15 zmian x 0,5 m-ca = 7,5 m-ca


Ponadto uwzględniając okres zimowy w budownictwie, powodujący częste przestoje w pracy spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, możemy przyjąć na przestój przeciętnie 1,5 miesiąca w sezonie zimowym. Daje nam to:
31 lat x 1,5 m-ca = 46,5 m-ca
Sumują poszczególne okresy przestoju żurawia otrzymujemy:
P = 75,5 + 7,5 + 46,5 = 129,5 m-c
Od chwili odbioru technicznego żurawia tj. od dnia 02.04.1980 do chwili obecnej tj. 08.11.2011 upłynęło 31 lat
W = 31 lat x 12 m-c = 372m-c
Rzeczywisty okres pracy żurawia wynosi:
P = W – P = 372 – 129,5 = 242,5 m-c


Zakładając, że żuraw pracuje średnio 22 dni w miesiącu i przyjmując 8 godzinny dzień pracy przy przeciętnym wykorzystaniu w 50 % dnia pracy możemy otrzymać czas pracy:
t = 242,5 x 22 x 8 x 0,5 = 21340 godzin
Przy założeniu, że żuraw w ciągu godziny pracy wykonuje 10 cykli pracy obliczamy prawdopodobną ilość cykli pracy żurawia:
C1 = 21340 x 10 cykli = 213400 cykle


Uwzględniając normę PN-91/M-06503 i klasę obciążenia Q2, wynikająca z charakteru pracy żurawia na budowie (ładunek przenoszony rzadko o ciężarze nie przekraczającym połowy udźwigu nominalnego) zgodnie z treścią 3 w/w normy dla zachowania określonej przez projektanta grupy natężenia pracy A4 przy klasie obciążenia Q2, klasa wykorzystania nie może być wyższa od U4, co daje dopuszczalna ilość cykli pracy żurawia.


Cmax = 250 000 cylki
Wynika stąd, że do końca dopuszczalnego okresu pracy żuraw może wykonać:
C = Cmax – C1 = 36600 cykli

Zakładając, że dla klasy wykorzystania U4 żuraw wykonuje 10 cykli pracy na godzinę uzyskamy dopuszczalny okres eksploatacji żurawia:
T1 = C/10 = 3660 godzin
Uwzględniając początkowe założenia, że żuraw pracuje obecnie 20 dni po 8 godzin dziennie przy 50 % wykorzystaniu dnia pracy otrzymujemy
T = 3660 / (20 x 8 x 0,5) = 45,75 m-c


Gdyby warunki eksploatacji przekraczały wstępne założenia należałoby uwzględnić je w obliczeniach i skoordynować. Zakładając dalsze warunki eksploatacji bez zmian tj. doliczając 1,5 m-ca przerwy na okres zimowy oraz 15 dni na jedną zmianę lokalizacji w roku otrzymujemy:


P1 = T + 4 x 1,5 m-c + 4 x 0,5 = 45,75 + 6 + 2 = 53,75 m-c = 4 lata 5 m-c 22 dni


Zgodnie z powyższymi wyliczeniami, określa się, że w/w urządzenie przekroczy liczbę dopuszczalnych cykli dn. 29.04.2016 r.

 

Analizę przeprowadzono na podstawie:


1. Pisma producenta żurawia „Waryński” – „Fomabud” Sp. z o.o. ul. Cukrowa 12 Szczecin znak: NJ-076-12/98 z dnia 04.05.1998 r.
2. Książka rewizji żurawia
3. Normy PN-91/M-06503

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami