Blog

Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 10
09.12.2020

Prace naprawcze torów

W artykule znajdziesz:

Prace naprawcze torów

Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 11
Prace naprawcze torów

Należy obiektywnie stwierdzić, że błędy, braki i niedokładności projektowo-wykonawcze są często powodem różnych kłopotów z torami na belkach żelbetowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Mankamenty w takich torach występują niejednokrotnie już po stosunkowo krótkim okresie ich eksploatacji, usunięcie zaś stwierdzonych wad torów lub naprawa powstałych uszkodzeń są trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Prace naprawcze torów są z reguły bardzo kłopotliwe i kosztowne, a przy tym przewlekłe w czasie, co się również wiąże ze stratami produkcyjnymi zakładu. Toteż niektórzy użytkownicy, po doznanych przykrych doświadczeniach, wymieniają uszkodzone żelbetowe belki podsuwnicowe na stalowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Spotyka się również projektantów (a nawet całe biura projektów), którzy z reguły nie stosują w swej dokumentacji żelbetowych belek podsuwnicowych, uzasadniając takie stanowisko wyższą na ogół ekonomicznością belek stalowych, jeśli uwzględni się wszystkie czynniki i warunki wykonawczo-eksploatacyjne.

Na podstawie obserwacji i analiz ekonomicznych stwierdzono, że stosowanie żelbetowych belek podsuwnicowych jest racjonalne dla określonych typów suwnic, nacisków kół i rozpiętości tych belek (uprawnienia budowlane). Trzeba także zauważyć, że stalowe belki podsuwnicowe również wykazują w eksploatacji szereg wad i nieraz podlegają uszkodzeniom, wymagającym kłopotliwych napraw i wzmocnień.
Wielu badaczy krajowych i zagranicznych od szeregu lat zajmuje się obserwacją zachowania się różnego rodzaju istniejących, eksploatowanych torów oraz analizą całokształtu zagadnień z tym związanych (program egzamin ustny).

W belkach ciągłych żelbetowych, głównie monolitycznych, a także połączonych monolitycznie, spotyka się pęknięcia obejmujące miejscami całą wysokość belki podsuwnicowej. Przy podporach belek obserwuje się pęknięcia o nachyleniu charakterystycznym dla ukośnego rozciągania, w części zaś środkowej przęseł pojawiają się zwykle rysy pionowe.
Pod wpływem zmiennego obciążenia belek suwnicami, szczególnie ciężkimi i o dużej intensywności pracy, występuje zjawisko zmęczenia betonu, prowadzące do wyraźnych pęknięć o narastającej długości.

W celu zmniejszenia możliwości powstawania rys należy przy wykonywaniu belek podsuwnicowych stosować beton wibrowany, o konsystencji gęstoplastycznej i o wymaganej wytrzymałości. Odpowiednio rozstawione strzemiona w belce jak również w półkach, przy powiązaniu strzemion z konstrukcyjnym zbrojeniem podłużnym, spełniają rolę zbrojenia przeciwskurczowego dla powierzchni bocznych belki oraz dla półek. Konieczne jest również należyte pielęgnowanie świeżego betonu (opinie o programie).

Żelbetowe belki podsuwnicowe

O istotnym znaczeniu zabezpieczania żelbetowych belek podsuwnicowych przed powstaniem w nich ryś może świadczyć zastosowanie zabetonowanej w belce siatki metalowej, okrywającej powierzchniowo zbrojenie belki. Belki takie pracowały przez szereg lat nie wykazując żadnych uszkodzeń.
Dla suwnic o dużej intensywności pracy wskazane jest obliczanie belek podsuwnicowych na zarysowanie, przy czym raczej należałoby przyjmować trójkątny wykres naprężeń rozciągających o skrajnej wartości Rr [2] oraz współczynnik pewności s2 = 1,3, a nie wykres prostokątny jak podaje norma (segregator aktów prawnych).

W wyniku poczynionych obserwacji i przeprowadzonych analiz pracy różnych suwnic można podać następujące wnioski i zalecenia, dotyczące racjonalnego stosowania torów podsuwnicowych.
Przyjmuje się obecnie, że żelbetowe belki podsuwnicowe są przydatne dla suwnic produkcyjnych o nośności od 5 do 20 T (choć spotyka się zwolenników zwiększenia tego zakresu do 30 T), a dla suwnic montażowych nawet do 50 T.

Pod względem ekonomicznym racjonalne jest stosowanie:
a) przy rozpiętościach belek podsuwnicowych do 6 m - żelbetowych belek prefabrykowanych,
b) przy rozpiętościach do 9 m - żelbetowych belek monolitycznych,
c) przy rozpiętościach do 12 m - belek sprężonych,
d) przy rozpiętościach powyżej 12 m - belek stalowych.

Poza tym przy rozpiętościach 6 m najekonomiczniejsze, z punktu widzenia zużycia stali, są belki jednoprzęsłowe (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 16 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 17 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 18
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 19
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 20 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 21 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 22
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 32 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 33 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 34
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 35
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 36 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 37 Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 38
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rygiel ramy poprzecznej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami