Analizator zniekształceń

Analizator zniekształceń

analizator zniekształceń - miernik zniekształceń telegraficznych, który na każdym z kilku lub kilkunastu liczników zlicza momenty znamienne o ściśle określonym, lecz różnym stopniu zniekształcenia; w praktyce stosuje się najczęściej a.z. arytmicznych, chociaż istnieją również chronicznych;

analog - model analogowy (program uprawnienia budowlane na komputer);

analogi dienowe - dieny zawierające sprzężony układ wiązań między atomami, z których przynajmniej jeden jest heteroatomem;

analogi elektronowe - atomy, grupy atomów bądź jony o analogicznych zewnętrznych konfiguracjach elektronowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

analogia błonowa - analogia fizyczna pomiędzy rozkładem naprężeń stycznych w przekroju poprzecznym skręcanego pręta a kształtem powierzchni ugięcia błony rozpiętej na konturze;

odpowiadającym brzegowi poprzecznego przekroju skręcanego pręta i poddanej działaniu jednostronnie stałego ciśnienia;

analogia fizyczna - analogia polegająca na tym, że różne pod względem fizycznym zjawiska opisywane są takimi samymi pod względem formalnym równaniami matematycznymi;

analogia hydrodynamiczna - analogia fizyczna pomiędzy rozkładem naprężeń stycznych w poprzecznym przekroju skręconego pręta a przepływem cieczy doskonałej w naczyniu o kształcie ścian i dna identycznym z kształtem powierzchni bocznej i powierzchni przekroju poprzecznego pręta;

analogowy - reprezentowany za pomocą wielkości fizycznych zmieniających się w sposób ciągły lub wykorzystujący takie wielkości fizyczne (uprawnienia budowlane);

anamorfot - układ optyczny pozwalający na uzyskanie anamorfozy optycznej anamorfoza optyczna - liniowe zwężenie lub rozszerzenie obrazu w jednym kierunku, wykorzystywane w technice filmu panoramicznego; wykonując zdjęcia przez nasadkę anamorfo- tyczną uzyskuje się obraz zwężony na normalnej taśmie
anastygmat, układ anastygmatyczny - układ optyczny pozbawiony astygmatyzmu;

anataz - minerał, tetragonalna odmiana tlenku tytanu Ti02; mniej trwały i rzadziej spotykany niż rutyl; używany do wyrobu materiałów ceramicznych; zob. też brukit (program egzamin ustny);

anateksis - proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej, polegający na stopniowym rozmiękczaniu i upłynnianiu kompleksów skalnych wskutek wzrostu temperatury i ewentualnego dopływu cmanacji lotnych z jeszcze większych głębin;

anatoksyny - toksyny pozbawione właściwości trujących; powstają z toksyn pod wpływem działania różnych czynników fizycznych i chemicznych; a. wprowadzone do żywego ustroju wyższego pobudzają go do wytwarzania antytoksyn;

anatto - barwnik uzyskiwany z łusek tropikalnego drzewa anatto (Bixa orellana), stosowany głównie do barwienia margaryny andaluzyt - minerał, rombowa odmiana krzemianu glinu AbSiOs; używany do produkcji wyrobów ogniotrwałych i kwasoodpomych;

andczyt - skała wylewna, niekiedy subwulkaniczna, będąca odpowiednikiem diorytu pod względem składu chemicznego, a częściowo i mineralnego jest używany jako materiał drogowy i budowlany oraz, ze względu na kwasoodpomość, na wykładziny zbiorników kwasów i roztworów żrących (opinie o programie);

Androgeny


androgeny - męskie hormony płciowe, naturalne połączenia sterolowe, wytwarzane w jądrach i w korze nadnerczy;

androsteron C19H.10O2 - męski hormon płciowy, produkt metabolizmu testosteronu; a. jest wydalany z moczem; tworzy kryształki trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w większości rozpuszczalników organicznych;

aneks - składnik uzupełniający dzieła (np. zestaw tabel, tablice, indeksy, komentarze itp.), stanowiący jego integralną część, włączony przez autora lub wydawcę (segregator aktów prawnych);

anckumena - obszary kuli ziemskiej nie zamieszkałe przez człowieka, na których przebywa tylko czasowo, np. przestrzenie mórz i oceanów, Antarktyda, Arktyka, tereny pustynne, szczytowe partie gór itp. ekumena i subekumena;

anemochoria - rozsiewanie za pośrednictwem wiatru zarodników nasion i owoców; por. anemogamia i zoochoria;

anemogamia, wiatropylność - zapylanie roślin przez wiatr;

anemograf - przyrząd rejestrujący samoczynnie prędkość i kierunek wiatru;

anemometr - przyrząd do mierzenia prędkości wiatru, prędkości strumienia gazu itp.;

anemometr czaszowy -  anemometr rotacyjny
anemometr elektryczny oporowy, termoanemometr - anemometr, w którym prędkość gazu mierzy się na podstawie zmian oporu chłodzonego przez przepływ gazu przewodnika elektrycznego;

anemometr rotacyjny - anemometr, w którym prędkość wiatru określa się na podstawie liczby obrotów wirnika z półkolistymi czaszami (a. czaszowy) lub wirnika z łopatkami (promocja 3 w 1);

anemometr skrzydełkowy - anemometr rotacyjny;

anemometr statyczny - welometr;

anemoskop - wiatrowskaz;

anemostat - urządzenie wentylacyjne instalowane nad strefą przebywania ludzi, najczęściej pod sufitem, przeznaczone wyłącznie do równomiernego rozpraszania napływającego świeżego powietrza;

anemotachometr — anemometr zaopatrzony w tachometr pozwalający mierzyć prędkość chwilową przepływających gazów anergia - fiz. różnica energii i egzergii;

aneroid - sprężysty element pomiarowy przyrządów do mierzenia ciśnienia (np. barometrów) w postaci szczelnej metalowej puszki wypełnionej rozrzedzonym powietrzem, na podstawie odkształceń której wyznaczana jest wartość ciśnienia;

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !