Montaż konstrukcji mostowej

Montaż konstrukcji mostowej
Montaż konstrukcji mostowej

Montaż konstrukcji mostowej można prowadzić stosując metodę rusztowań ciągłych, metodę wspornikową, nasuwania oraz montażu z pontonów pływających. Metodę montażu na rusztowaniach ciągłych stosuje się w przypadku mostów o znacznej rozpiętości przęseł (ponad 100 m) i niezbyt dużym wzniesieniu górnej krawędzi przęsła nad poziomem dna rzeki lub doliny (do 20 m) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rusztowania ciągłe budowane są z drewna na palach wbijanych w grunt podłoża względnie z inwentaryzowanych elementów o konstrukcji stalowej (typowe pomocnicze belki montażowe, rusztowania rurowe itp.). Na rusztowaniach tych oparta jest cała konstrukcja przęseł mostowych w czasie montażu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Montaż konstrukcji przęseł może być wykonany za pomocą żurawi bramowych lub kolejowych. Tory żurawi oraz tory dla dowozu elementów do montażu układane są zwykle na rusztowaniach ciągłych, podtrzymujących konstrukcję. Przy niezbyt dużych wysokościach przęsła może być tu używany dźwig pływający (np. żuraw masztowy na barce) (uprawnienia budowlane).

Przy montażu przęseł częściami (np. w postaci scalonych członów) rusztowania mogą podpierać konstrukcję tylko w miejscach styków tych członów. W tym przypadku człony mostu opiera się na rusztowaniu za pośrednictwem dźwigników, aby można było wyregulować konstrukcję całego przęsła. Rusztowania demontuje się dopiero po ostatecznym trwałym połączeniu elementów we wszystkich węzłach i stykach montażowych konstrukcji mostowej. Metoda montażu wspornikowego może być realizowana dwoma sposobami : półnawisowym i nawisowym (program egzamin ustny).

Masztowy żuraw kozłowy

Montaż sposobem półnawisowym stosowany jest w przypadku, gdy konstrukcja ma wystarczającą sztywność do przejęcia co najmniej 1l3~1/2 całkowitego ciężaru przęsła. W tym przypadku montaż konstrukcji przęsła odbywa się przez stopniowe przyłączanie poszczególnych elementów przęsła, które w czasie montażu pracuje jako wspornik. W odpowiednim miejscu (1/a lub 1/2 rozpiętości przęsła) ustawia się tymczasową podporę w kształcie płaskiego filara lub ramy (w konstrukcji drewnianej lub stalowej), na której za pośrednictwem dźwigników opiera się konstrukcję montowanego przęsła (opinie o programie). Podporę tę usuwa się po zmontowaniu konstrukcji przęsła na całej jego długości i oparciu na sąsiednich filarach.

Montaż sposobem półnawisowym odbywa się zazwyczaj pojedynczymi elementami za pomocą żurawi przesuwnych, ustawianych na montowanym przęśle. Jako przykład zastosowania tego sposobu może służyć montaż stalowej konstrukcji 6-przęsłowego mostu drogowego pod Cytadelą w Warszawie, o łącznej długości 403,53 m (konstrukcja mostu i realizacja — „Mostostal”).

Pod względem statycznym most stanowił belkę ciągłą. Prace montażowe rozpoczęto od ustawienia środkowego przęsła między filarami IV i V. Przęsło to zmontowano na rusztowaniu za pomocą dźwigu pływającego. Jako rusztowanie służył ruszt z ciężkich belek stalowych 1, opartych na 3 tymczasowych podporach 2. Takie rozwiązanie stworzyło niewygodną sytuację, przy której trzeba było taborem pływającym dostarczać i montować poszczególne elementy przęsła między filarami IV i V; umożliwiło to jednak zorganizowanie podwójnego frontu robót montażowych (w dwóch kierunkach - ze środka ku brzegom) (segregator aktów prawnych).

Pozostałe przęsła montowane były przy użyciu żurawi masztowych kozłowych 4 typu Orman (przesuwanych po torach szynowych) o udźwigu 8 T, ustawionych na montowanych przęsłach. Dla podparcia przęseł w czasie montażu zastosowano tymczasowe podpory 3 o konstrukcji stalowej, ustawiane w środku rozpiętości poszczególnych przęseł.

Masztowy żuraw kozłowy, z podstawą wyposażoną w koła, przetaczany jest z jednego stanowiska na drugie montując kolejno elementy pasa dolnego, następnie stojaki i krzyżulce i wreszcie elementy pasa górnego. Następne fazy montażu przebiegają w sposób podobny (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !