Anglezyt

 

Anglezyt

anglezyt - minerał, siarczan ołowiawy, surowiec do otrzymywania ołowiu;

angoba - ceramiczna powłoka z gliny białej łub zabarwionej, którą pokrywa się wyrób nie wypalony, tworząca po wypaleniu powierzchnię matową;

angoryzm - cecha polegająca na stałym rośnięciu włosów przy ich wybitnym ścienianiu (w porównaniu z normalnym owłosieniem danego gatunku zwierząt i najczęściej połączona z rozrzedzeniem okrywy włosowej angstrem (program uprawnienia budowlane na komputer);

anhydrolit - skała anhydrytowa anhydron - bezwodny nadchloran magnezowy, stosowany jako środek pochłaniający wodę (np. środek suszący w eksykatorach);

anhydryt - minerał, siarczan wapniowy; używany do produkcji cementu, nawozów sztucznych, do otrzymywania kwasu siarkowego oraz w przemyśle papierniczym;

anhydryt - skała anhydrytowa;

anhydrytyt - skała anhydrytowa;

anidex - włókno elastyczne, zawierające co najmniej 50% estru jednowodorotlenowego alkoholu i kwasu akrylowego; dodatek włókna do włókien naturalnych i syntetycznych poprawia ich estetyczny wygląd oraz zdolność powracania do pierwotnego kształtu;

anihilacja - fiz. proces przekształcenia się pary cząstka-antycząstka (obie cząstki znikają) w kwanty promieniowania elektromagnetycznego lub/i mezony;

anihilacja defektów - zanik defektów sieci krystalicznej;

anihilacja tryplet-tryplet - przejście dwu cząsteczek ze stanu trypletowego do podstawowego i wzbudzonego stanu singletowego wskutek międzycząsteczkowego przekazania energii anilana - zastrzeżona dla produktu firmy polskiej („Anilana’’, Łódź) nazwa handlowa włókna syntetycznego z poliakrylonitrylu (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

anilidy - pochodne kwasów karboksylowych mające na miejscu ugrupowania OH grupy karboksylowej resztę aminy aromatycznej, najczęściej aniliny, np. acetanilid;

anilina, fenyloamina, aminobenzen, QH5NH2 - najprostsza amina aromatyczna, bezbarwna, oleista ciecz, o słabym zapachu, trudno rozpuszczalna w wodzie, toksyczna; jeden z głównych półproduktów przemysłu organicznego (barwniki, tworzywa sztuczne, leki itp.);

animacja filmowa - technika wykonywania zdjęć filmowych polegająca na wykonywaniu serii pojedynczych zdjęć rysunków, plam barwnych, kukiełek lub sylwetek w poszczególnych fazach ruchu; wyświetlenie takich zdjęć na ekranie daje efekt ruchu (uprawnienia budowlane);

animalizowanie włókien celulozowych - nadawanie włóknom celulozowym zdolności barwienia się barwnikami do wełny anion - jon ujemny, tj. taki. który ma nadmierną liczbę elektronów w stosunku do liczby potrzebnej do zobojętnienia ładunku jądra (lub jąder); w procesie elektrolizy wędrują do anody anionit, wymieniacz anionów - jonit zawierający grupy jonogenne zdolne do elektrolitycznej dysocjacji na kation związany trwale ze strukturą jonitu oraz ruchliwy wymienny;

anion anionoid - jon o ładunku ujemnym w stanie silnie spolaryzowanym np. N3~, SiO anionotropia - rodzaj tautomerii polegający na przemieszczaniu się anionu wewnątrz cząsteczki;

anizol, eter metylowo-fenylowy, QHs-O CHj - eter mieszany alifatyczno-aromatyczny, ciecz nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu i w eterze; a. ma przyjemny zapach i jest stosowany jako rozpuszczalnik w wyrobach perfumeryjnych oraz jako półprodukt w syntezie organicznej (program egzamin ustny);

Anizometr Akułowa

anizometr Akułowa - urządzenie do pomiaru zmian ilościowych fazy paramagnetycznej w ferromagnetykach pod wpływem temperatury; stosowany głównie przy badaniu w temperaturze Curie procesu rozpadu przechłodzonego austenitu w stalach
anizometr magnetyczny - urządzenie do pomiaru anizotropii magnetycznej materiałów anizotropia - zależność własności fizycznych (mechanicznych, optycznych, elektrycznych i in.) ciała od obranego w nim kierunku anizydyna, CHIO CAH4 NH2 - związek aromatyczny o funkcji aminy i eteru; a. stosowana jest jako surowiec do syntezy wielu barwników azowych (opinie o programie);

ankeryt - minerał, bogata w żelazo odmiana dolomitu;

anniling - usuwanie zmian wytworzonych w ciele stałym w wyniku absorpcji promieniowania jonizującego; a. następuje najczęściej przez ogrzanie;

annofos - mączka fosforytowa drobno zmielona, stosowana jako nawóz sztuczny fosforowy stosunkowo mało aktywny, otrzymywana przeważnie z niskoprocentowych fosforytów krajowych anoda - elektroda przyjmująca elektrony  jest elektrodą dodatnią, w ogniwie galwanicznym zaś jest ona elektrodą ujemną;

anoda główna (lampy wieloanodowej) - anoda, w której obwodzie płynie prąd obciążeniowy anoda nierozpuszczalna - anoda, której pracy w procesie elektrolitycznym towarzyszy wydzielanie się na elektrodzie anionów w ilości odpowiadającej całkowitemu przepływającemu prądowi elektrycznemu (segregator aktów prawnych);

anoda podtrzymująca, anoda wzbudzająca - przeznaczona do podtrzymywania wyładowania w lampie przekaźnikowej (np. w ekscytronie), gdy w obwodzie anody głównej nie płynie prąd;

anoda rozpuszczalna - anoda, której pracy w procesie elektrolitycznym towarzyszy rozpuszczanie metalu stanowiącego materiał elektrody w ilości odpowiadającej całkowitemu przepływającemu prądowi elektrycznemu;

anoda wzbudzająca - anoda podtrzymująca anodowanie, eloksalacja, eloksalowanie, elektrolityczne wytwarzanie na powierzchni przedmiotów z metalu (głównie aluminium) lub stopów (głównie aluminium i magnezu)cienkiej powłoki tlenków tych metali; a. stosuje się w celu ochrony przed korozją, zwiększenia odporności na ścieranie lub wytworzenia dającego się barwić podkładu (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !