Anolit

 

Anolit

anolit, ciecz anodowa - część elektrolitu w bezpośrednim sąsiedztwie anody; jeśli ogniwo jest wyposażone w przeponę,  jest częścią elektrolitu znajdującą się po tej stronie przepony, co anoda (program uprawnienia budowlane na komputer);

anomalia grawimetryczna - różnica pomiędzy wartością siły ciężkości rzeczywistą (tj. wyznaczoną doświadczalnie w danym miejscu powierzchni Ziemi) a odpowiadającą jej wartością teoretyczną, zwaną normalną silą ciężkości, obliczoną dla przyjętej elipsoidy ziemskiej; wartość a.g. zależy od ciężaru właściwego ciał zalegających pod powierzchnią ziemi anomalia lokalna;

anomalia resztkowa - w grawimetrii i magnetometrii - efekt oddziaływania mas zalegających blisko powierzchni Ziemi, obserwowany na niewielkiej przestrzeni (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

anomalia magnetyczna - różnica pomiędzy wartością rzeczywistą wielkości charakteryzujących pole magnetyczne Ziemi (deklinacji magnetycznej, inklinacji magnetycznej, natężenia magnetycznego) w danym punkcie a wartością teoretyczną, jaką by się obserwowało w przypadku równomiernego namagnesowania Ziemi; a.m. wywołuje najczęściej obecność złóż rud żelaza lub innych ferromagnetyków anomalia regionalna - w grawimetrii i magnetometrii - efekt oddziaływania mas zalegających głęboko pod powierzchnią Ziemi, obserwowany na dużej przestrzeni (uprawnienia budowlane);

anomalia resztkowa - anomalia lokalna;

anomalie astronomiczne - kąty określające położenie ciała niebieskiego na orbicie eliptycznej;

anomalie optyczne - odstępstwa od prawidłowości w zjawiskach związanych z dwójłomnością kryształów (program egzamin ustny);

anomeria - diastereoizomeria cyklicznych odmian cukrów i ich pochodnych (np. glikozydów), różniących się konfiguracją przy chiralnym atomie węgla Ci aldoz lub C2 ketoz;

anormalność stali - wada stali, polegająca na tworzeniu się w warstwie nawęglonej skupień ferrytu obok wolnego cementytu, co powoduje zmniejszenie i nierównomiemość twardości;

anortozyt - pelr. magmowa skała głębinowa składająca się prawie wyłącznie z plagioklazów; stosowana szeroko jako dekoracyjny materiał budowlany;

anortyt - minerał, naturalny glinokrzemian wapniowy, CaAL2Si2Os z podgrupy skaleni sodowo-wapniowych (plagioklazów), bez znaczenia przemysłowego (opinie o programie);

anotermia - obniżanie się: temperatury wód, jezior i mórz wraz z głębokością do temperatury, w której woda osiąga największą gęstość; występuje wówczas, gdy średnia temperatura powietrza jest wyższa od 4°C; por. homotermia, katatotermia;

ansa-związki - związki wielopierścieniowe, zbudowane z układu aromatycznego i mostka polimetylenowego, łączącego bezpośrednio albo poprzez heteroatomy pozycje para lub meta pierścienia;

anta - zakończenie wysuniętego muru w postaci filaru;

antaba - ozdobny uchwyt na drzwiach, bramach i furtach, często służący za kołatkę;

Antagonizm jonowy

antagonizm jonowy - efekt podwyższania wartości koagulacyjnej jednego elektrolitu wywołany przez dodanie innego;

antena - element urządzenia radiotechnicznego do wypromieniowywania energii elektromagnetycznej w postaci fal radiowych (a. nadawcza) lub do odbierania tej energii (a. odbiorcza);

antena Adcocka - kierunkowa antena odbiorcza składająca się z czterech anten pionowych, rozmieszczonych w dwóch prostopadłych płaszczyznach, połączonych parami; anteny tworzące parę ustawia się we wzajemnej odległości mniejszej niż jedna czwarta długości fali, która ma być odbierana przez antenę;
antena Aleksandersona - antena radiokomunikacyjna nadawcza, składająca się z kilku lub kilkunastu uziemionych przez cewki indukcyjne pionowych przewodów, do których doprowadza się prąd szybkozmienny z nadajnika radiotelegraficznego; a. A. stosowana jest do propagacji fal o długości 103 - 104 m (segregator aktów prawnych);

antena Belliniego-Tosiego - układ antenowy równoważny obrotowej antenie ramowej, złożony z dwóch prostopadłych nieruchomych anten ramowych oraz trzech cewek: dwóch nieruchomych, umieszczonych prostopadle względem siebie i trzeciej obrotowej; stosowana w radiogoniometrii;

antena Beverage’a -antena falowa antena Cassegraina - antena składająca się ze źródła oświetlającego, reflektora i przeciwrefiektora usytuowanych współśrodkowo;

antena ćwierćfalowa - antena pionowa, której długość części promieniującej energię elektromagnetyczną jest równa 1/4 długości fali promieniowanej; a.c. stosowane są jako anteny nadawcze w stacjach radiofonicznych długo i średniofalowych;

antena dielektryczna (prętowa) - antena w postaci pręta dielektrycznego antena dipolowa;

antena dookólna - antena promieniująca jednakowo we wszystkich kierunkach poziomych;

antena dwustożkowa - antena w postaci dwóch metalowych stożków o wspólnej osi i wspólnym wierzchołku;

antena falowa, antena Beverage’a - kierunkowa antena odbiorcza w postaci poziomego przewodu o długości kilku długości fali, zawieszonego na wysokości kilku metrów nad ziemią, podłączona jednym końcem do odbiornika, a drugim przez odpowiedni dwójnik do ziemi; stosowana głównie w zakresie długofalowym antena ferromagnetyczna (promocja 3 w 1);

antena ferrytowa - antena odbiorcza w postaci krótkiego pręta ferromagnetycznego z nałożoną cewką lub cewkami (dla każdego zakresu fal); mają właściwości kierunkowe i ze względu na małe rozmiary (długość pręta nie przekracza 20 cm) są przeważnie wbudowywane do odbiorników antena fishbone;

antena szkieletowa - antena kierunkowa wzdłużna składająca się z szeregu poziomych prętów (dipoli), dołączonych przez kondensatory o małej pojemności (lub rezystory);

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !