Blog

07.09.2019

Zapobieganie zanieczyszczeniu

W artykule znajdziesz:

Zapobieganie zanieczyszczeniu wód podziemnych gruntowych oraz powierzchniowych


Obszary nisko zurbanizowane objęte zabudową jednorodzinną muszą się zmierzyć z problemem braku kanalizacji ściekowej (program na komputer). Każda instalacja wodna potrzebuje ujścia, które w przypadku braku kanalizacji, zapewniają zbiorniki bezodpływowe zwane szambami. W związku z budową dużej ilości zbiorników na ścieki zlokalizowanych na stosunkowo niedużych obszarach, pojawił się się problem lokalnego skażenia wód powierzchniowych oraz głębiej położonych warstw wodonośnych (program na telefon).

Pestycydy oraz nawozy są jednym z najczęstszym powodem skażenia wód gruntowych

Zapobieganie zanieczyszczeniu

Po za ściekami i mieszczącymi je nieszczelnymi zbiornikami (szamba), największym trucicielem są pestycydy. Środki ochrony rośliny, czyli pestycydy stosowane głównie w rolnictwie oraz nawozy stosowane przy uprawie roślin, zatruwają glebę (program egzamin ustny). Środki te poprzez zjawisko przesączania przedostają się do wód gruntowych, zwiększając żyzność gleby ale i jednocześnie powodując skażenie podziemnych oraz okolicznych powierzchniowych ujęć wody takich jak rzeki i jeziora. W takim przypadku, ze skażonych ujęć wody, dostarcza się ją do instalacji zasilających układy wody pitnej, na przykład przydomowe studnie (opinie o programie).

Pogorszenie jakości wody na terenach skażonych


Przenikanie substancji szkodliwych do warstw wodonośnych powoduje pogorszenie jakości wody zarówno pitnej jak i użytkowej (segregator aktów prawnych). Badanie jakości wód z obszaru o zwiększonym ryzyku skażenia częsty wykrywa związki chemiczne stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych. Związki wykrywane w skażonych ujęciach wody to przede wszystkim azotany, chlorki wraz z siarczanami oraz fosforany (promocja 3  w 1). Po za związkami chemicznymi wykrywa się ołów, rtęć czy kadm należące do grupy metali ciężkich a także drobnoustroje oraz pasożyty. Skażenie wody przyczynia się do zwiększenia ryzyka epidemii zbierających w przeszłości śmiertelne żniwo czyli cholery i tyfusu. Związki te mają także fatalne w skutkach efekty długofalowe takie jak działanie rakotwórcze, uszkodzenie płodu lub problem bezpłodności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami