Antena izotropowa

 

Antena izotropowa

antena izotropowa - antena promieniująca równomiernie w pełnym kącie bryłowym; a. nie zrealizowana w praktyce (program uprawnienia budowlane na komputer);

antena kierunkowa - antena wysyłająca lub odbierająca fale radiowe niejednakowo we wszystkich kierunkach;

antena krzyżakowa antena ground-plane;

antena kwadrantowa - antena rezonansowa utworzona z dipola półfalowego załamanego pod kątem 90°, w kształcie litery V, zawieszonego zwykle na słupach, na wysokości 1/4 długości fali nad ziemią; charakterystyka jest prawie dookólna (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

antena L - antena składająca się z przewodu pionowego. zagiętego poziomo w górze, w kształcie litery L, zawieszona zwykle na linkach; jest kombinacją anteny poziomej i pionowej; stosuje się przeważnie na falach długich i średnich jako antenę odbiorczą;

antena logarytmiczno-okresowa - antena, której impedaneja wejściowa oraz charakterystyka promieniowania są okresowymi funkcjami loga- rytmu częstotliwości;

antena masztowa - antena pionowa o konstrukcji kratowej lub rurowej, wolnostojąca lub przytrzymywana odciągami; stanowi w całości element promieniujący; a.m. stosuje się powszechnie jako anteny nadawcze na falach długich i średnich;

antena nadawcza - antena;

antena obrotowa - antena kierunkowa na obrotowej podstawie pozwalającej na skierowanie anteny w żądanym kierunku stosuje się w urządzeniach radarowych i radionawigacyjnych (uprawnienia budowlane);

antena paraboliczna - antena kierunkowa składająca się z głowicy antenowej zawierającej dipol półfalowy oraz reflektora parabolicznego (parabolicznego zwierciadła metalowego odbijającego padające na nie fale elektromagnetyczne);

antena parasolowa - antena masztowa z odciągami, których część izolowana od ziemi stanowi układ przewodów anteny; a.p. stosowana jest jako antena nadawcza w zakresie fal długich i średnich;

antena pasywna - antena nie zasilana bezpośrednio energią ze źródła energii wielkiej częstotliwości, lecz czerpiąca energię pola wielkiej częstotliwości o określonym kierunku rozchodzenia się i odpromieniowująca ją w pożądanym kierunku;

antena półfalowa - (I) antena z falą stojącą o długości elektrycznej równej połowic fali; antena pionowa niesymetryczna o długości elektrycznej równej połowie fali, umieszczona nad ziemią (program egzamin ustny);

antena prętowa

antena prętowa - antena w postaci giętkiego pręta, zamocowanego na izolatorze, umieszczonym u jego podstawy;

antena przeciwzakłóceniowa - antena odbiorcza, zazwyczaj w postaci przewodu pionowego zakończonego u góry tzw. anteną czynną w kształcie miotełki, gwiazdki lub koszyczka, eliminująca w znacznym stopniu sygnały pochodzące ze źródeł zakłóceń przemysłowych (opinie o programie);

antena przeciwzanikowa - antena radiofoniczna nadawcza, stosowana w zakresie fal średnich, której promieniowanie pod dużymi kątami względem płaszczyzny pionowej jest ograniczone do minimum, dzięki czemu fale odbite od jonosfery wracają na powierzchnię Ziemi w dużych odległościach od stacji nadawczej, zwiększając zasięg fali przyziemnej pozbawionej zaników interferencyjnych;

antena przeszukująca - antena kierunkowa stosowana w urządzeniach radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, zaopatrzona w urządzenie do kierowania wiązki fali nadawanej po przeszukiwanym obszarze przestrzeni antena ramowa - antena kierunkowa w postaci cewki pionowej o kształcie kołowym lub kwadratowym; są najczęściej stosowane jako anteny odbiorcze w radiogoniometrii;

antena reflektorowa - antena składająca się z elementów promieniujących i reflektora;

antena rezonansowa - antena, której skuteczność promieniowania lub odbioru jest największa dla jednej określonej częstotliwości (rezonansowej);

antena rombowa - antena kierunkowa symetryczna w postaci długich przewodów zawieszonych na słupach w ten sposób, że tworzą one boki rombu; a.r. jest anteną szerokopasmową z falą bieżącą; stosowana szeroko jako antena nadawcza i odbiorcza dla fal krótkich antena sieciowa - przewody sieci elektroenergetycznej wykorzystane jako antena (segregator aktów prawnych);

antena soczewkowa - antena stosowana w zakresie fal centymetrowych i milimetrowych, w której wykorzystuje się zmiany szybkości i kierunku fali w układach soczewkowych (analogicznie do układów optycznych) do przetworzenia fali kulistej na falę płaską w celu ukierunkowania wypromieniowanej wiązki;

antena synfazowa - antena kierunkowa nadawcza złożona z dipoli umieszczonych współosiowo jeden przy drugim lub jeden nad drugim i zasilanych prądami wielkiej częstotliwości o zgodnej fazie;

antena szczelinowa - antena mikrofalowa, w której energia elektromagnetyczna promieniuje przez szczeliny wykonane w ściance falowodu doprowadzającego energię z nadajnika; antena, której elementem czynnym jest obrzeże szczeliny wykrojonej w płaskim metalowym elemencie; stosowana dla fal metrowych;

antena szerokopasmowa - antena charakteryzująca się małą zmiennością impedancji wejściowej w szerokim zakresie częstotliwości (promocja 3 w 1);

antena szkieletowa - antena fishbone antena sztuczna - układ elektryczny używany przy strojeniu i badaniu odbiorników za pomocą generatora sygnałowego oraz przy próbach urządzeń nadawczych

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !