Antypody optyczne

Antypody optyczne

antypody optyczne - enancjomery anty proton antycząstka protonu;

anty radiolokacja - przeciwradiolokacja (program uprawnienia budowlane na komputer);

antyrakieta - przeciwpocisk (rakietowy);

antysensybilizacja - obniżenie efektu sensybilizacji spektralnej halogenosrebrowych emulsji fotograficznych przez wprowadzenie do nich tzw. antysensybilizatora, którym może np. być barwnik o niepłaskiej budowie cząsteczki, absorbujący promieniowanie bardziej długofalowe niż zastosowany barwnik sensybilizacyjny;

antyseptyki - środki lecznicze, zabijające bakterie chorobotwórcze lub hamujące ich wzrost;

antystat - urządzenie stosowane w fotografii reprodukcyjnej do usuwania ładunków elektryczności statycznej z materiałów fotograficznych światłoczułych, w celu zapobieżenia osadzania się na nich cząstek pyłu antystatyki - środki antyelektrostatyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

antytiksotropia - reopeksja;

antytoksyny - przeciwciała;

antyutleniacze, antyoksydanty, przeciwutleniacze - substancje organiczne, dodawane do gumy i kauczuku w celu zahamowania ich starzenia się (twardnienia i pękania) (uprawnienia budowlane);

antywibrator - masz. dynamiczny eliminator drgań;

antywitaminy - związki inaktywujące określone witaminy i mogące dawać efekty awitaminoz, mimo że w spożywanych pokarmach mogły być nawet duże ilości witamin;

apaneit -  skała złożona z apatytu (średnio 86%) i nefelinu (8%), zawierająca ubocznie inne materiały; cenny surowiec fosforowy;

aparat - urządzenie, które spełnia określone zadanie w wyniku przebiegających w nim procesów fizycznych lub chemicznych; od maszyny różni się tym, że nie służy do wytwarzania lub przetwarzania energii mechanicznej;

aparat alarmowy przeciwpożarowy - urządzenie do nadawania sygnałów informujących o pożarze;

aparat barwiarski - aparat wykończalniczy do barwienia przędzy i stosowanych do jej wykonania półwyrobów, działający na zasadzie krążenia kąpieli przez barwiony produkt;

aparat ciśnieniowy - urządzenie przemysłowe do przeprowadzania procesów fizycznych lub chemicznych w obszarze średnich i wysokich ciśnień (do 1000 i więcej at); a.c. charakteryzuje znaczna grubość ścianek, bardzo wysoka jakość użytego materiału konstrukcyjnego, precyzja wykonania i niezawodność armatury (program egzamin ustny);

aparat destylacyjny, destylator - urządzenie do rozdzielania mieszanin ciekłych na składniki przez ich odparowanie i następnie skroplenie powstałych par; a.d. składa się z ogrzewanego kotła destylacyjnego, skraplacza-chłodnicy i odbieralników;

aparat diagnostyczny (elektroniczny) - aparat elektroniczny stosowany w diagnostyce; rozróżnia się: a.d. rejestrujące i pomiarowe (elektrokardiograf, elektroencefalograf itp.), a.d. pomocnicze (stetoskop, stroboskop laryngologiczny itp.),

Aparat fluidyzacyjny

aparat fluidyzacyjny - zbiornik, w którym utrzymuje się ładunek drobnoziarnistego materiału stałego zawieszonego w strumieniu gazu ! cieczy, przepływających z dołu do góry;

aparat fotograficzny - przyrząd optyczny dokonywania zdjęć fotograficznych (opinie o programie);

aparat Frederkinga - grubościenny kocioł żeliw podgrzewany do temp. 300 °C za pomocą pogrzanej pary krążącej w wężownicy wtopionej ścianki kotła; służy do bezpiecznego ogrzewań substancji łatwo palnych, do destylacji (np. sm ly), topienia (np. żywic), do zatężania roztwon wodnych (np. wodorotlenku sodowego);

aparat Helia - aparat telegraficzny o zapis mozaikowym dokonywanym za pomocą spira piszącej stosujący kod telegraficzny, w który i każdy znak jest wyrażony stałą liczbą elementów sygnału;

aparat kierowniczy - kierownica (maszyny przt pływowej);

aparat Kippa - przyrząd do otrzymywania cią głego strumienia gazów, powstających w czasu reakcji chemicznej, np. siarkowodoru lub dwu tlenku węgla;

aparat kontaktowy - urządzenie do pr/i prowadzania procesów chemicznych w obei ności katalizatora stałego;

aparat Lindego - aparat do skraplania i rektyfika cji powietrza (rozdzielanie skroplonego powietrza na azot i tlen) (segregator aktów prawnych);

aparat lustrzany, lustrzanka - aparat fotograficzne pozwalający na obserwację obrazu na matowa bezpośrednio przed lub w chwili wykonywania zdjęcia, przy użyciu zwierciadła dla zmiany biegu promieni; w a.l. jednoobiektywowym;

zwierciadło przed wyzwoleniem migawki auto matycznie odskakuje do góry odsłaniając błonę fotograficzną; a.l. dwuobiektywowy ma jeden obiektyw do fotografowania, a drugi do tworzenia obrazu na matówce;

aparat małoobrazkowy - aparat fotograficzny o wymiarze obrazu nie większym niż 24×36 mm;

aparat oddechowy - urządzenie przenośne złożone ze szczelnej maski i zbiornika z tlenem połączonych wężem, zapewniające możność oddychania, gdy brak tlenu w otoczeniu; a.o. odpowiedniej konstrukcji używane są np. w ratownictwie, w turystyce wysokogórskiej, przy nurkowaniu swobodnym;

aparat odpędowy - aparat do oddcstylowywania spirytusu surowego z odfermentowanego zacieru; a.o. składa się z kolumny odpędowej, kolumny wzmacniającej, deflegmatora i skraplacza (promocja 3 w 1);

aparat Orsata - przyrząd do chemicznej analizy mieszanin gazowych drogą selektywnej absorpcji poszczególnych składników mieszaniny; stosowany w analizie spalin

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !