Aparaty pomiarowe

Aparaty pomiarowe

Punktem siłowym nazwano część siłowego obwodu instalacyjnego zakończoną wypustem odbiorczym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Aparaty pomiarowe energii elektrycznej. Aparaty pomiarowe służą do ustalania ilości zużytej energii elektrycznej, co umożliwia rozrachunek pomiędzy Zakładem Energetycznym (ZE) i odbiorcą. W elektrycznych instalacjach mieszkaniowych aparatem pomiarowym jest licznik lub ogranicznik. W instalacjach oświetleniowych znajdują zastosowanie liczniki jednofazowe - przy liniach dwuprzewodowych, trójfazowe trzyprzewo- dowe i trójfazowe, czteroprzewodowe (jeden przewód zerowy). W instalacjach siłowych stosowane są wyłącznie liczniki trójfazowe trzyprzewodowe.

Liczniki instalowane są na specjalnych oddzielnych tabliczkach wykonanych z drewna, blachy lub masy plastycznej i zamocowanych do ścian za pomocą stalowych kotew zakończonych nakrętkami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ograniczniki znajdują zastosowanie w małych instalacjach oświetleniowych, dla których miejscowy Zakład Energetyczny ustalił ryczałt na okresowe zużycie energii. Ogranicznik odłącza od sieci zasilaną instalację elektrotechniczną w momencie, gdy pobierany przez tę instalację prąd przekroczy znacznie wartość charakterystyczną dla zainstalowanego ogranicznika. W razie niewielkiego przeciążenia ogranicznik powoduje miganie światła. Ogranicznik po ustaniu przeciążenia może być z powrotem załączony do sieci. Załączenia dokonać powinien upoważniony przedstawiciel miejscowego Zakładu Energetycznego (uprawnienia budowlane).

Tablica rozdzielcza jest elementem instalacyjnym skupiającym w jednym miejscu bezpieczniki poszczególnych rozgałęziających się linii lub obwodów.
Tablica taka wykonywana jest zwykle z materiału izolacyjnego (np.
z bakelitu lub marmuru) i wyposażona w gniazda bezpiecznikowe, zabezpieczające jedno- lub trójfazowe odgałęzienia (program egzamin ustny).

Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych stosowane są:
a) tablice rozdzielcze główne instalowane w miejscu przyłącza łączącego kilka wewnętrznych linii zasilających,
b) tablice rozdzielcze piętrowe instalowane przy wewnętrznych liniach zasilających (pionach) w miejscu odgałęzień do poszczególnych lokali mieszkalnych,
c) tablice rozdzielcze wewnętrzne instalowane za licznikiem energii elektrycznej w miejscu rozgałęzienia się obwodów instalacyjnych (opinie o programie).

Uziemienie ochronne składa się z dwóch zasadniczych części: przewodu uziemiającego i uziomu naturalnego lub sztucznego. Do uziomów naturalnych zalicza się rury wodociągowe oraz konstrukcje metalowe budynków mające dobre połączenie z ziemią. Do uziomów sztucznych zalicza się pionowo wbite w ziemię rury lub pręty metalowe bądź też płyty metalowe o odpowiedniej powierzchni i grubości. Dla instalacji piorunochronowych muszą być wykonywane oddzielnie sztuczne uziomy.

Zerowanie polega na łączeniu z przewodem zerowym wszystkich części metalowych, podlegających ochronie (np. korpusy silników) (segregator aktów prawnych). Instalacja dźwigów elektrycznych składa się z szybu, maszynowni, kabiny i cięgien.

Szyb dźwigowy zaopatrzony jest zazwyczaj w stalowe prowadnice kabinowe i przeciw wago we, wewnętrzną dźwigową instalację elektryczną sterowniczą i sygnalizacyjną oraz drzwi uzbrojone w kontakty i zamki z ryglami. Szyb może być murowany, żelbetowy lub ze stali profilowej otoczonej siatką drucianą.

Maszynownia dźwigu wyposażona jest w mechanizm napędowy składający się z dźwigarki, silnika elektrycznego, luzownika, tablicy sterującej, wyłącznika samoczynnego dla ochrony silnika i wyłącznika krańcowego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !