Architekt a inżynier budownictwa

Od 1928 roku, czyli od momentu, gdy po raz pierwszy weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień budowlanych, zawody inżyniera budownictwa oraz architekta stanowiły jedność (program na komputer). Obecnie oba te zawody coraz bardziej oddalają się od siebie, a proces podziału zapoczątkowało przeniesienie uprawnień architektonicznych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Izby Architektów RP. Zmiany te wprowadzono w roki 2014, wprowadzając w życie zmieniony art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (program na telefon). Zmiany wynikały wprost z ustawy z dnia 9 maja 2014 roku dotyczącej ułatwień w dostępie do wykonywania zawodów regulowanych. W dniu 10 sierpnia 2014 zmieniły się więc zasady przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP (program na egzamin ustny).

Wystąpienie o nadanie uprawnień

Architekt a inżynier budownictwa

Od tego czasu Izba Architektów RP odpowiada za nadawanie uprawnień architektonicznych oraz prowadzenie nadzoru nad osobami, które wykonują zawód architekta (promocja 3 w 1). Osoby, które do 2014 miały uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej zostały więc w sposób formalny „przeniesione” do izb architektów. Zmiana ta sprawiła, że zakres uprawnień inżynierów budownictwa został ograniczony (segregator). Wcześniejsze przepisy sprawiały, że osoby mające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń otrzymywały jednocześnie uprawnienia wykonawcze w specjalności architektonicznej. Obecnie konieczne jest wystąpienie o nadanie uprawnień architektonicznych do izby architektów.
W 2017 roku, we wrześniu, przedstawiony został projekt nowej ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. Jego podstawowym założeniem było dopasowanie obowiązujących przepisów do zmian wynikających z nieaktualnym obecnie Kodeksem urbanistyczno-budowlanym (opinie). Zamierzeniem ustawodawców było połączenie kwestii dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie prawo budowlane oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w jeden dokument. Jednak zmiany te nie weszły w życie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami