Blog

27.02.2019

Architekt a inżynier budownictwa

W artykule znajdziesz:

Architekt a inżynier budownictwa

Od 1928 roku, czyli od momentu, gdy po raz pierwszy weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień budowlanych, zawody inżyniera budownictwa oraz architekta stanowiły jedność (program na komputer). Obecnie oba te zawody coraz bardziej oddalają się od siebie, a proces podziału zapoczątkowało przeniesienie uprawnień architektonicznych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Izby Architektów RP. Zmiany te wprowadzono w roki 2014, wprowadzając w życie zmieniony art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (program na telefon). Zmiany wynikały wprost z ustawy z dnia 9 maja 2014 roku dotyczącej ułatwień w dostępie do wykonywania zawodów regulowanych. W dniu 10 sierpnia 2014 zmieniły się więc zasady przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP (program na egzamin ustny).

Wystąpienie o nadanie uprawnień

Architekt a inżynier budownictwa

Od tego czasu Izba Architektów RP odpowiada za nadawanie uprawnień architektonicznych oraz prowadzenie nadzoru nad osobami, które wykonują zawód architekta (promocja 3 w 1). Osoby, które do 2014 miały uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej zostały więc w sposób formalny „przeniesione” do izb architektów. Zmiana ta sprawiła, że zakres uprawnień inżynierów budownictwa został ograniczony (segregator). Wcześniejsze przepisy sprawiały, że osoby mające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń otrzymywały jednocześnie uprawnienia wykonawcze w specjalności architektonicznej. Obecnie konieczne jest wystąpienie o nadanie uprawnień architektonicznych do izby architektów.
W 2017 roku, we wrześniu, przedstawiony został projekt nowej ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. Jego podstawowym założeniem było dopasowanie obowiązujących przepisów do zmian wynikających z nieaktualnym obecnie Kodeksem urbanistyczno-budowlanym (opinie). Zamierzeniem ustawodawców było połączenie kwestii dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie prawo budowlane oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w jeden dokument. Jednak zmiany te nie weszły w życie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami