Architekt i inżynier budownictwa – pokrewne zawody


Od kilku lat prowadzone są prace nad rozdzieleniem ustawy o inżynierach budownictwa i architektach. Według prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, głos środowiska inżynierów nadal nie jest dostatecznie brany pod uwagę przy tworzeniu tej ustawy (program na komputer).

Architekt i inżynier budownictwa – pokrewne zawody

Można to dostrzec m.in. po tym, że mimo wielokrotnego zgłaszania uwag do projektu ustawy o inżynierach, zostały one pominięte w dalszych pracach nad ustawą (program na telefon). W piśmie przewodnim do wspomnianych uwag, które nadesłano zostało do sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artura Sobonia, można przeczytać, że dla PIIB szczególnym zmartwieniem jest „pomysł rozdzielenia ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa na dwie odrębne ustawy”. Wynika to z faktu, że nie ma aż tak dużych różnic organizacyjnych między tymi dwoma samorządami zawodowymi, aby konieczne było uregulowanie za pomocą aż dwóch ustaw (program egzamin ustny). Nie ma więc potrzeby oddzielania od siebie dwóch uprawnionych uczestników procesu budowlanego, czyli architekta i inżyniera budownictwa.

Warto wspomnieć przy tym, że zawód architekta jest przez Izbę Architektów RP uważany za odrębny od zawodu inżyniera budownictwa (opinie o programie). Wzbudza to wiele zastrzeżeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, według której przy tworzeniu nowych przepisów nie jest brane pod uwagę zdanie inżynierów budownictwa, a wyłącznie opinia przedstawicieli izby architektów. Zupełnie pominięte są natomiast merytoryczne uwagi samorządu zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który od samego początku wyraża sprzeciw wobec utworzenia odrębnych ustaw o inżynierach budownictwa i o architektach (segregator aktów prawnych).

Zawód architekta oraz zawód inżyniera budownictwa


Według PIIB zawód architekta oraz zawód inżyniera budownictwa to zawody, które są pokrewne i wymagają ścisłej współpracy w ramach całego procesu budowlanego. W obecnym stanie prawnym każdy z tych zawodów podlega regulacji jednej ustawy, co do tej pory dobrze się sprawdzało. Co więcej, PIIB uważa, że obie powstające ustawy są praktycznie takie same i powielają identyczne błędy (promocja 3  w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !