Blog

02.06.2021

Względna wartość opałowa

W artykule znajdziesz:

Względna wartość opałowa

Względna wartość opałowa

Względna wartość opałowa, czyli wartość opałowa jednostki objętości paliwa, obniża się bardzo poważnie zarówno w wypadku zgnilizny destrukcyjnej, jak i korozyjnej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Według badań Wojuckiego Rosji zawartość garbników w zgniłym drewnie zależy w poważnym stopniu od rodzaju zgnilizny; w niektórych przypadkach ich procentowy udział może się pozornie powiększyć wskutek obniżenia ciężaru właściwego drewna, jednak w przeliczeniu na ciężar właściwy drewna zdrowego prawie zawsze obserwuje się ich ubytek. Własności garbujące ekstraktu garbnikowego, uzyskanego z drewna zgniłego zależą od gatunku grzyba (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

I tak np. ekstrakt z drewna dębowego uszkodzonego przez Polyporus sulphureus (Buli.) Fr. wykazuje własności zbliżone do ekstraktu z drewna zdrowego, podczas gdy rozkład drewna wyrazić udział celulozy i innych polisacharydów w stosunku do ciężaru drewna zgniłego, to okaże się, że procentowy ich udział powiększa się w porównaniu z drewnem nie uszkodzonym. W wypadku zgnilizny destrukcyjnej rozkładowi ulegają głównie polisacharydy, bezwzględna za« ilość ligniny prawie nie ulega zmianie; w związku z tym obniża się procentowy udział celulozy, a wzrasta procentowa zawartość ligniny w porażonym drewnie, co obrazuje załączona tabela (uprawnienia budowlane).

Elementarny skład chemiczny drewna zgniłego ulega niezbyt dużym zmianom lub nie różni się od składu drewna normalnego. Według Wanina przeciętny elementarny skład chemiczny zdrowego drewna obejmuje: węgla - 49,5%, wodoru - 6,3%, tlenu z azotem - 44,2 %. Wskutek rozkładu spowodowanego przez grzyby w składzie tym następują niewielkie zmiany przedstawione w tab. 30.
dębowego przez Polyporus dryophilus Berk, znacznie obniża garbujące własności ekstraktu (program egzamin ustny).

Nasiąkliwość i higroskopijność drewna

Wpływ zgnilizny na fizyczne i mechaniczne własności drewna. W wyniku zgnilizny ciężar właściwy drewna ulega poważnemu obniżeniu, które jednak daje się zauważyć dopiero w dalszych stadiach rozkładu. W początkowej fazie uszkodzenia, kiedy jedynym widocznym objawem jest zmiana zabarwienia, ciężar właściwy nie zmienia się, a w niektórych wypadkach może się nawet nieznacznie powiększyć (opinie o programie). W dalszych stadiach zgnilizny ciężar właściwy obniża się z szybkością zależną od typu zgnilizny. Najszybszy spadek ciężaru właściwego daje się zaobserwować w przypadku zgnilizny jednolitej (korozyjno-destrukcyjnej), na przykład przy uszkodzeniu przez hubę ogniową (Fomes igniarius Fr.). Bardzo znaczny spadek ciężaru właściwego powoduje również zgnilizna wywołana przez stroczka łzawego (Merulius lacrimans [Wulf.] Fr.).

Nasiąkliwość i higroskopijność drewna zgniłego w początkowych stadiach zgnilizny nie wykazują różnic w porównaniu z drewnem zdrowym; w ostatnich natomiast stadiach uszkodzenia nasiąkliwość drewna poważnie wzrasta (segregator aktów prawnych).
Z punktu widzenia praktyki przemysłowej bardzo ważną cechę drewna stanowi jego przesiąkliwość; własność ta interesuje przede wszystkim przemysł bednarski. Przesiąkliwość drewna uszkodzonego przez grzyby kształtuje się podobnie jak nasiąkliwość; w pierwszym stadium uszkodzenia pozostaje ona prawie niezmieniona, natomiast w dalszych stadiach ulega wydatnemu wzrostowi.
Ważna jest również nasycalność drewna znajdującego się w pierwszym stadium uszkodzenia przez grzyby, którego własności mechaniczne nie uległy jeszcze obniżeniu.

Drewno takie nadaje się w zupełności do produkcji sortymentów konstrukcyjnych, które zabezpiecza się przez nasycanie antyseptykami przed dalszą zgnilizną, powodowaną przez grzyby saprofityczne (roztocze). Najczęściej chodzi w tym wypadku o drewno sosnowe i świerkowe, znajdujące się w pierwszym stadium uszko- dzenia przez wrośniaka sosnowego (Trametes pini [Brot.] Fr.) lub przez hubę korzeniową (Fomes annosus Karst.) (promocja 3 w 1).

Badania Wanina wykazały, że drewno sosnowe, porażone przez hubę korzeniową lub takie grzyby składowe jak Peniophora gigantea (Fr.) Mass. i Corticium sp. daje się nasycać tak samo jak drewno zdrowe.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami