Listwy drewniane

Listwy drewniane

Po ułożeniu pierwszej warstwy tak długiej, jak na to miejsce pozwala, układa się na niej w poprzek listwy drewniane, na których z zachowaniem wszelkiej ostrożności układa się drugą warstwę. I tak kolejno powtarza się-tę czynność do wysokości sześciu warstw. Zamiast listewek drewnianych można dać trzcinę. Gąsiory układa się w podobny sposób ustawiając je w pozycji pionowej, jeden za drugim w 2 lub 3 warstwach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Warunki techniczne odbioru zaprawy zostały częściowo. W tym miejscu podamy dodatkowo, w jaki sposób można odróżnić zaprawę cementowo-glinianą dobrze wykonaną od źle wykonanej i jak zbadać cechy fizyczne i techniczne zaprawy. Dobra zaprawa - to dobre mury, to dobre tynki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Użycie złej zaprawy, np. do robót tynkowych, powoduje szybkie odpadanie tynków, a do tynkowania ścian zewnętrznych - przemarzanie.
Ale dobra zaprawa - to nie tylko ta, która odpowiada warunkom technicznym; musi ona być również wydajna i ekonomiczna oraz wykonana wg z góry założonej proporcji składników. Badanie zaprawy obejmuje kontrolę następujących cech fizycznych:
- oznaczanie wydajności objętościowej próbnego zarobu, na podstawie którego oblicza się ciężar objętościowy świeżej zaprawy oraz ilość składników na 1 m3 gotowej zaprawy,
- oznaczanie konsystencji zaprawy,
- określanie odporności na działanie mrozu,
- określanie przyczepności zaprawy,
- badanie cech wytrzymałościowych.
Oznaczanie wydajności objętościowej i ciężaru objętościowego zaprawy (uprawnienia budowlane).

Powierzchnia zaprawy

Wymieszaną zaprawę przenosi się w całości do objętościomierza. Przez lekkie wstrząśnięcie cylindrem wyrównuje się powierzchnię zaprawy i opuszcza się tarczę ze skalą aż do zetknięcia się z zaprawą. Konsystencję zaprawy mierzy się za pomocą stożka pomiarowego w sposób następujący. Do naczynia pomiarowego nakłada się pewną ilość zaprawy. Przez lekkie wstrząśnięcie naczynia wyrównuje się powierzchnię zaprawy. Stożek pomiarowy ustawia się dokładnie pionowo tak, by koniec jego dotykał powierzchni zaprawy, a następnie swobodnie opuszcza się go. Należy uważać, aby stożek po zagłębieniu się zachował pozycję pionową i nie dotykał ścianek naczynia (program egzamin ustny).

Przy powtarzaniu oznaczenia należy zaprawę wymieszać i stożek wytrzeć. Miarą konsystencji zaprawy jest głębokość zanurzenia stożka w cm, odczytana na podziałce na powierzchni stożka. Należy wykonać co najmniej dwa zanurzenia.
Określenie odporności zaprawy na działanie mrozu.
W celu określenia odporności zaprawy na działanie mrozu przygotowuje się z zaprawy o konsystencji roboczej próbki walcowe 008 cm. Próbki przechowuje się w formach przez 24 godziny. Po wyjęciu z form próbki przechowuje się przez 28 dni w temperaturze pokojowej, na powietrzu (opinie o programie).

Próbki zapraw przeznaczonych do murów twardniejących na powietrzu przechowuje się w warunkach laboratoryjnych - zapraw zaś przeznaczonych do murów znajdujących się w środowisku wilgotnym - 6 dni w wilgotnym powietrzu, pozostały okres w wodzie. Do badania przygotowuje się 12 próbek, z których 6 poddaje się zamrożeniu, a 6 pozostawia się w celu przeprowadzenia badań porównawczych. Próbki zapraw do tynków zewnętrznych bada się po 28 dniach twardnienia w stanie nasyconym wodą, waży się i umieszcza w lodówce w temperaturze -15 °G na okres 4 godzin (segregator aktów prawnych).

Następnie próbki przenosi się do naczynia z wodą o temperaturze ok. +18 °G i pozostawia się przez 4 godziny. Zamrażanie i odmrażanie powtarza się 10 razy. Odporność na zamrażanie określa się stosunkiem wytrzymałości uzyskanej po zamrożeniu do wytrzymałości próbek kontrolnych, wyrażonym w procentach oraz stratą w procentach na ciężarze (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami