Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wszystkie drogi o charakterze sieci transeuropejskiej, już na wstępnym etapie projektowania oraz na początku budowlanych prac, koniecznie musza przejść przez audyt bezpieczeństwa. Jest to niezbędne, aby w takim miejscu ruch drogowy odbywał się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane). W Polsce transeuropejska sieć drogowa liczy sobie około 4800 kilometrów. Audytor, szczególnie ten przeprowadzający kontrole drogowe, przed sobą ma mnóstwo zadań i obowiązków. Oto tylko niektóre z nich:

- audytor przeprowadza analizę wszystkich dostarczonych przez projektanta informacji dotyczących projektu nowej drogi zaliczanej do sieci transeuropejskiej;

- audytor w czasie budowy drogi jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej wizji lokalnej;

- do obowiązków audytora, których nie może przeoczyć należy także sporządzanie oceny projektu z podaniem wstępnie zidentyfikowanych problemów, przynajmniej w wersji roboczej, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek;

- to właśnie audytor,a nie ktokolwiek inny przeprowadza spotkania, mające na celu wyjaśnienie wszystkich ewentualnych niejasności, najczęściej spotkania te przeprowadzane są pomiędzy audytorem oraz projektantem;

- ostateczna ocena również wchodzi w zakres obowiązków audytora. Skąd jednak audytor wie jak wszystko musi zostać przeprowadzone?

 

Otóż w czasie szkolenia audytor odbywa przynajmniej 60 godzin szkolenia praktycznego, więc taka osoba z pewnością jest bardzo dobrze zapoznana z pracą audytora pracującego przy kontrolach ruchu drogowego (program egzamin ustny). Na szkoleniu praktycznym przyszły audytor nauczy się łatwo rozpoznawać zagrożenia, jakie czekają na drodze kierowców, którzy w przyszłości będą się po niej poruszać. Warto jednak dodać, że audytorem takim zostać może tylko osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub techniczne, w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (opinie o programie). Dzięki temu potencjalny kandydat na audytora posiada teoretyczną wiedzę, jaka będzie niezwykle przydatna i cenna w przyszłej pracy audytora ruchu drogowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !