Blog

Antypody optyczne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

W artykule znajdziesz:

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Antypody optyczne zdjęcie nr 11
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wszystkie drogi o charakterze sieci transeuropejskiej, już na wstępnym etapie projektowania oraz na początku budowlanych prac, koniecznie musza przejść przez audyt bezpieczeństwa. Jest to niezbędne, aby w takim miejscu ruch drogowy odbywał się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane). W Polsce transeuropejska sieć drogowa liczy sobie około 4800 kilometrów. Audytor, szczególnie ten przeprowadzający kontrole drogowe, przed sobą ma mnóstwo zadań i obowiązków. Oto tylko niektóre z nich:

- audytor przeprowadza analizę wszystkich dostarczonych przez projektanta informacji dotyczących projektu nowej drogi zaliczanej do sieci transeuropejskiej;

- audytor w czasie budowy drogi jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej wizji lokalnej;

- do obowiązków audytora, których nie może przeoczyć należy także sporządzanie oceny projektu z podaniem wstępnie zidentyfikowanych problemów, przynajmniej w wersji roboczej, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek;

- to właśnie audytor,a nie ktokolwiek inny przeprowadza spotkania, mające na celu wyjaśnienie wszystkich ewentualnych niejasności, najczęściej spotkania te przeprowadzane są pomiędzy audytorem oraz projektantem;

- ostateczna ocena również wchodzi w zakres obowiązków audytora. Skąd jednak audytor wie jak wszystko musi zostać przeprowadzone?

 

Otóż w czasie szkolenia audytor odbywa przynajmniej 60 godzin szkolenia praktycznego, więc taka osoba z pewnością jest bardzo dobrze zapoznana z pracą audytora pracującego przy kontrolach ruchu drogowego (program egzamin ustny). Na szkoleniu praktycznym przyszły audytor nauczy się łatwo rozpoznawać zagrożenia, jakie czekają na drodze kierowców, którzy w przyszłości będą się po niej poruszać. Warto jednak dodać, że audytorem takim zostać może tylko osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub techniczne, w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (opinie o programie). Dzięki temu potencjalny kandydat na audytora posiada teoretyczną wiedzę, jaka będzie niezwykle przydatna i cenna w przyszłej pracy audytora ruchu drogowego.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Antypody optyczne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Antypody optyczne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Antypody optyczne zdjęcie nr 16 Antypody optyczne zdjęcie nr 17 Antypody optyczne zdjęcie nr 18
Antypody optyczne zdjęcie nr 19
Antypody optyczne zdjęcie nr 20 Antypody optyczne zdjęcie nr 21 Antypody optyczne zdjęcie nr 22
Antypody optyczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Antypody optyczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Antypody optyczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Antypody optyczne zdjęcie nr 32 Antypody optyczne zdjęcie nr 33 Antypody optyczne zdjęcie nr 34
Antypody optyczne zdjęcie nr 35
Antypody optyczne zdjęcie nr 36 Antypody optyczne zdjęcie nr 37 Antypody optyczne zdjęcie nr 38
Antypody optyczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Antypody optyczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Antypody optyczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami