Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wszystkie drogi o charakterze sieci transeuropejskiej, już na wstępnym etapie projektowania oraz na początku budowlanych prac, koniecznie musza przejść przez audyt bezpieczeństwa. Jest to niezbędne, aby w takim miejscu ruch drogowy odbywał się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (uprawnienia budowlane). W Polsce transeuropejska sieć drogowa liczy sobie około 4800 kilometrów. Audytor, szczególnie ten przeprowadzający kontrole drogowe, przed sobą ma mnóstwo zadań i obowiązków. Oto tylko niektóre z nich:

- audytor przeprowadza analizę wszystkich dostarczonych przez projektanta informacji dotyczących projektu nowej drogi zaliczanej do sieci transeuropejskiej;

- audytor w czasie budowy drogi jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej wizji lokalnej;

- do obowiązków audytora, których nie może przeoczyć należy także sporządzanie oceny projektu z podaniem wstępnie zidentyfikowanych problemów, przynajmniej w wersji roboczej, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek;

- to właśnie audytor,a nie ktokolwiek inny przeprowadza spotkania, mające na celu wyjaśnienie wszystkich ewentualnych niejasności, najczęściej spotkania te przeprowadzane są pomiędzy audytorem oraz projektantem;

- ostateczna ocena również wchodzi w zakres obowiązków audytora. Skąd jednak audytor wie jak wszystko musi zostać przeprowadzone?

 

Otóż w czasie szkolenia audytor odbywa przynajmniej 60 godzin szkolenia praktycznego, więc taka osoba z pewnością jest bardzo dobrze zapoznana z pracą audytora pracującego przy kontrolach ruchu drogowego (program egzamin ustny). Na szkoleniu praktycznym przyszły audytor nauczy się łatwo rozpoznawać zagrożenia, jakie czekają na drodze kierowców, którzy w przyszłości będą się po niej poruszać. Warto jednak dodać, że audytorem takim zostać może tylko osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub techniczne, w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (opinie o programie). Dzięki temu potencjalny kandydat na audytora posiada teoretyczną wiedzę, jaka będzie niezwykle przydatna i cenna w przyszłej pracy audytora ruchu drogowego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami