Azbest

Azbest

Azbest jest minerałem stosowanym do zapraw i kitów kwasoodpornych. Stosowane u nas azbesty należą prawie w 100% do chryzotylowych. Są one uwodnionymi krzemianami magnezu. Azbesty chryzotylowe me są odporne na działanie roztworów kwasów nawet o niewielkich stężeniach, a zwłaszcza roztworów w podwyższonych temperaturach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Azbest chryzotylowy jest natomiast odporny na działanie zasad.
W warunkach działania roztworów agresywnych należy stosować azbest amfibolowy, który jest odporny zarówno na działanie kwasów, jak i zasad. Masa objętościowa azbestu amfibolowego q = 1,64-3,02 t/m3. W szczególności odmiany tremolitowa i autofilitowa wykazują chemoodporność 96-99%.

Materiały azbestowe źle przewodzą ciepło.
Bazalty. Bazalty są szczególnie odporne na wpływy atmosferyczne oraz na działanie kwasów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kwasoodporność ich wynosi 97-98%. Używane są w budownictwie przemysłowym w postaci płyt na posadzki kwasoodporne; poza tym z bazaltów wyrabiane są grubo i drobno mielone wypełniacze do mas izolacyjnych i zapraw kwasoodpornych. Z bazaltów topionych w wyższych temperaturach wyrabia się różne materiały budowlane, jak płytki, rury itp.
Użyteczność niektórych bazaltów zmniejsza się wskutek występowania niekiedy tzw. zgorzeli. Bazalty dotknięte zgorzelą wykazują włoskowate spękania, które rozszerzając się powodują w krótkim czasie rozpadanie się początkowo dobrze wyglądającej skały. Zgorzel występuje przeważnie w górnych partiach warstwy bazaltu, lecz spotyka się ją i głębiej.

Diabazy zbliżone są właściwościami do bazaltów pod względem odporności na wpływy atmosferyczne i działanie kwasów (uprawnienia budowlane).
Granity. Właściwości granitów zależą od ich składu i struktury (drobno- lub grubokrystalicznej). Granity odporne na wpływy atmosferyczne stosowane są szeroko w budownictwie. Granity dzięki swemu składowi są materiałami kwaśnymi i odpornymi na działanie kwasów. Dzięki dużej zawartości kwarcu kwasoodporność granitu bywa wyjątkowo wysoka. Granity o strukturze drobnoziarnistej są odporniejsze od gruboziarnistych na wpływy atmosferyczne (również są mrozoodporne) i na działanie kwasów (program egzamin ustny).

Granity

Granity stosowane są w postaci płyt oraz grubego i drobnego wypełniacza mineralnego.
Kwarc. Kwarc jako krystaliczna krzemionka jest minerałem kwaśnym, odpornym na działanie silnych i słabych kwasów. Kwasoodporność kwarcu osiąga 99%. Tylko kwas fluorowodorowy na zimno i kwas fosforowy w temperaturze 300°C rozpuszczają kwarc (opinie o programie). Kwarc, jako materiał kwaśny, nieodporny jest na działanie zasad, a szczególnie na roztwory wodorotlenków: sodowego, potasowego, wapniowego, barowego i innych.

Piasek kwarcowy. Piaski kwarcowe są kwasoodporne. Używane są w postaci grubych i zmielonych wypełniaczy. Przy stosowaniu piasków kwarcowych jako wypełniaczy do zapraw kwasoodpornych należy zwracać uwagę, ażeby nie zawierały substancji zanieczyszczających takich jak: węglany, gliny itd., obniżających kwasoodporność piasków.
Krzemionka bezpostaciowa. Krzemionki bezpostaciowe są zazwyczaj zanieczyszczone substancjami ilastymi i żelazistymi. Niektóre gatunki, z niewielką zawartością domieszek, odznaczają się czystą białą barwą i kwasoodpornością dochodzącą do 96-97% (segregator aktów prawnych). Z tego powodu ziemie okrzemkowe są dobrymi wypełniaczami zapraw kwasoodpornych.

Kwarcyty i piaskowce. Kwarcyty dzięki dużej zawartości krzemionki krystalicznej cechuje odporność na kwasy sięgająca 100%. Piaskowce są bardziej porowate od kwarcytów. Odmiany scementowane krzemionką bezpostaciową są kwasoodporne. Zarówno kwarcyty, jak i piaskowce jako materiały kwaśne nie są odporne na działanie zasad.
Skały te są bardzo odporne na wpływy atmosferyczne. Zbliżone są właściwościami do granitów. Są to skały stosunkowo mało odporne na działanie kwasów.

Żużle wielkopiecowe kwaśne. W odróżnieniu od żużli zasadowych żużle kwaśne powinny zawierać tlenki metali alkalicznych i tlenki krzemu i glinu w następującym stosunku ciężarowym przy zawartości tlenku magnezu 5% i tlenku żelaza do 10% (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !