Uprawnienia architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi - co dają?


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi – co dają?

 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Osoby, które je zdobyły, mają prawny obowiązek przynależności do izby inżynierów budownictwa właściwej miejscowo. Jakie możliwości daje zdobycie tych uprawnień?

 

Uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 

Osoby, które posiadają uprawnienia w specjalności architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Są upoważnione do kierowania pracami budowlanymi związanym z obiektem budowlanym, ale wyłącznie w odniesieniu do architektury obiektu.

Uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 

Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie może kierować pracami w zakresie architektury obiektów budowlanych o kubaturze nieprzekraczającej 1000 metrów sześciennych, wyłącznie na terenie zabudowy zagrodowej. Jednak nie jest to jedyne ograniczenie.


Obecnie uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi stawiają podwójne ograniczenia:


• kubaturowe – maksymalna powierzchnia to 1000 metrów sześciennych. W budownictwie szeregowym ograniczenie stosowane jest do jednego segmentu, w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym – do części samodzielnej budynku, a w rozbudowie istniejącego obiektu ograniczenie dotyczy łącznie obu części,
• ograniczenie w zakresie terenu, na którym mają być realizowane prace budowlane – uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na sporządzanie projektów wyłącznie na terenach budownictwa zagrodowego.


Termin „budownictwo zagrodowe” oznacza przede wszystkim budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze w:
• rodzinnych gospodarstwach rolnych,
• rodzinnych gospodarstwach hodowlanych,
• rodzinnych gospodarstwach ogrodniczych,
gospodarstwach leśnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !