Blog

Betonowanie wieńców zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi - co dają?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi - co dają?


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi – co dają?

 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Osoby, które je zdobyły, mają prawny obowiązek przynależności do izby inżynierów budownictwa właściwej miejscowo. Jakie możliwości daje zdobycie tych uprawnień?

 

Uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 

Osoby, które posiadają uprawnienia w specjalności architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Są upoważnione do kierowania pracami budowlanymi związanym z obiektem budowlanym, ale wyłącznie w odniesieniu do architektury obiektu.

Uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 

Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie może kierować pracami w zakresie architektury obiektów budowlanych o kubaturze nieprzekraczającej 1000 metrów sześciennych, wyłącznie na terenie zabudowy zagrodowej. Jednak nie jest to jedyne ograniczenie.


Obecnie uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi stawiają podwójne ograniczenia:


• kubaturowe – maksymalna powierzchnia to 1000 metrów sześciennych. W budownictwie szeregowym ograniczenie stosowane jest do jednego segmentu, w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym – do części samodzielnej budynku, a w rozbudowie istniejącego obiektu ograniczenie dotyczy łącznie obu części,
• ograniczenie w zakresie terenu, na którym mają być realizowane prace budowlane – uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na sporządzanie projektów wyłącznie na terenach budownictwa zagrodowego.


Termin „budownictwo zagrodowe” oznacza przede wszystkim budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze w:
• rodzinnych gospodarstwach rolnych,
• rodzinnych gospodarstwach hodowlanych,
• rodzinnych gospodarstwach ogrodniczych,
gospodarstwach leśnych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Betonowanie wieńców zdjęcie nr 15 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 16 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 17
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 18
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 19 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 20 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 21
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 31 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 32 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 33
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 34
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 35 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 36 Betonowanie wieńców zdjęcie nr 37
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betonowanie wieńców zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami